Verkkokaupan seurannan ja analysoinnin kohteena ovat ennen kaikkea myynti- ja ostotapahtumat.

Tapahtumien lisäksi seuratuimpia ja analysoiduimpia kohteita ovat tavoitteiden toteutuminen sekä verkkokaupan kehittäminen. Asiakkaiden ostokäyttäytymistä seuraa vain puolet vastanneista. Asiakastyytyväisyyttä kertoo seuraavansa jopa hieman vähemmän verkkokauppiaista.

Verkkokaupan jatkuvaa optimointia pyritään tekemään osittain itse ja osittain kumppanin kanssa. 37% vastaajista kertoo tekevänsä täysin itsenäisesti optimointia ja 15% ei tee tätä ollenkaan. Toisin sanoen alle puolet vastanneista yrityksistä hyödyntää tässä kumppania. Rohkeampi ulkoisten kumppanien hyödyntäminen voisi tuoda lisätehoja verkkokauppaan, joten tässä voisi olla mahdollisuus niin verkkokauppiaille kuin myös analytiikan ja optimoinnin osaajille.

Verkkokauppaamme kuvaavat nämä väittämät:

  • 85 % — Seuraamme systemaattisesti myyntiä ja ostotapahtumien määrää
  • 68 % — Seuraamme systemaattisesti tavoitteidemme toteutumista
  • 67 % — Verkkokauppaamme ja sen kehittämistä johdetaan strategisesti ja tavoitteellisesti
  • 50 % — Analysoimme aktiivisesti asiakkaittemme ostokäyttäytymistä verkkokaupassamme
  • 48 % — Mittaamme asiakastyytyväisyyttä
  • 47 % — Käytämme monipuolisesti eri keinoja verkkokauppakäyntien konvertointiin myynniksi
  • 37 % — Teemme omana työnä verkkokaupan jatkuvaa optimointia (esim. A/B/n-testaus, analytiikan keinot)
  • 15 % — Emme tee verkkokaupan jatkuvaa optimointia

 

» Verkkokauppaselvitys 2015: Kaikki artikkelit