Surin osa verkkokauppatoimijoista kokee, että heidän sisäinen yhteistyönsä on sujuvaa ja organisaation ylin johto on sitoutunut verkkokaupankäyntiin.


Ylimmän johdon sitoutumista kuvastaa myös se, että verkkokaupan omistaja on yleensä myös johtoryhmän jäsen.

Moni verkkokauppiaista on tyytyväinen kumppaneihinsa, mutta lähes joka neljäs kokee, etteivät kumppanit ymmärrä tarpeeksi heidän liiketoimintaansa tai ole tarpeeksi asiantuntevia. Haasteelliseksi kumppaneiden osaamisen on kokenut joka viides.

70% vastaajista on sitä mieltä, että heillä on omasta takaa riittävä asiantuntemus verkkokaupankäyntiin. Haasteena on enemmänkin resurssien riittämättömyys. Verkkokauppiaista 60% on sitä mieltä, että verkkokaupan pyörittämisen ja ylläpidon resurssit ovat riittävät, mutta kehittämisen osalta tätä mieltä on vain 45%. Voidaankin todeta, että nykyisen kaupan ylläpito vielä hoituu jollain tavalla, mutta kehittämiseen ei tahdo riittää paukkuja. Haasteelliseksi resursoinnin on kokenut melkein puolet vastaajista ja tähän aiotaankin jatkossa panostaa enemmän.

Organisoitumisen ja työnjaon väittämät

  • 88% — Yhteistyö omien yksikköjen ja henkilöiden kesken on sujuvaa
  • 85% — Ylin johtomme on sitoutunut verkkokaupankäyntiin
  • 83% — Verkkokauppamme omistaja on johtoryhmän jäsen
  • 77% — Kumppanimme ymmärtävät liiketoimintaamme
  • 75% — Kumppanimme ovat asiantuntevia
  • 70% — Riittävä asiantuntijuus löytyy omasta talosta

 

» Verkkokauppaselvitys 2015: Kaikki artikkelit