Verkkokauppojen teknologiaratkaisuista ja teknisistä edellytyksistä kyselyssämme esitettiin väittämiä, joista vastaajat saivat valita, vastaavatko nämä heidän kauppansa nykytilannetta. Lähes kaikki vastaajista kokevat, että heidän käyttämänsä verkkokauppa-alusta on tietoturvallinen.

Tietoturvan lisäksi myös maksujärjestelmiä pidetään toimivina. Peräti 82% vastaajista kertoo, että verkkokaupasta voi ostaa myös mobiililaitteella. Käytännössä kuitenkin huomattavasti harvempi näistä kaupoista on käyttökokemukseltaan aidosti mobiililaitteita tukeva, esim. responsiiviseksi toteutettu.

Kuten organisoitumista ja työnjakoa käsittelevässä artikkelissa kerrotaan, niin vaikka moni verkkokauppiaista on tyytyväinen kumppaneihinsa, niin lähes joka neljäs kokee, etteivät kumppanit ymmärrä tarpeeksi heidän liiketoimintaansa tai ole tarpeeksi asiantuntevia. Teknisen kumppanin osalta tyytyväisiä on 72% vastanneista.

Lähes kaksi kolmasosaa on sitä mieltä, että tekninen alusta vastaa heidän tarpeitaan. Teknologiavalinnat-artikkelissa todetaankin, että ennen kaikkea ne toimijat, jotka käyttävät järeitä verkkokauppa-alustoja, ovat tyytyväisiä alustan kyvykkyyksiin.

Yllättävän moni kokee, ettei markkinoilta löydy riittävästi verkkokauppatekemistä tukevia palveluita.

Tekniset edellytykset

  • 88 % — Tekninen alustamme on tietoturvallinen
  • 83 % — Käytössämme olevat maksujärjestelmät ovat toimivia
  • 82 % — Verkkokaupastamme voi ostaa mobiililaitteella
  • 72 % — Tekninen pääyhteistyökumppanimme ymmärtää liiketoimintaamme
  • 65 % — Tekninen alusta vastaa tarpeitamme
  • 62 % — Markkinoilla on tarjolla kaikki tarvitsemamme verkkokauppaa tukevat palvelut

 

» Verkkokauppaselvitys 2015: Kaikki artikkelit