Verkkokauppiaat aikovat allokoida lisää resursseja asiakkaidensa profilointiin ja ostokäyttäytymisen seurantaan. Teknisiä mahdollisuuksia halutaan hyödyntää tehokkaammin, ja kansainvälinenkin kaupankäynti kiinnostaa.

Tärkeimmät kehittämiskohteet

Kyselyssämme esitettiin 42 erilaista väittämää verkkokaupan ominaisuuksista, sen johtamistavoista, organisoitumisesta ja teknologiaratkaisuista. Vastaajat saivat valita:

 • KYLLÄ, väittämä kuvaa meitä tai
 • EI, väittämä ei kuvaa meitä.

Lisäksi väittämistä sai valita sellaiset, joista voi todeta:

 • Aiomme panostaa tähän jatkossa enemmän

Tähän artikkeliin on koottu kyselyyn annetut vastaukset verkkokauppojen nykytilasta ja tulevaisuuden panostuskohteista.

Organisoituminen ja työnjako

Työnjaon osalta sisäinen yhteistyö sekä kumppaniyhteistyö sujuvat yrityksissä melko hyvin, ja osaamistakin on riittävästi tarjolla. Verkkokaupan kehittämisen ja pyörittämisen resurssit eivät monellakaan riitä, joten tähän etsitään tulevassa ratkaisuja.

Väittämä: KYLLÄ EI
Yhteistyö omien yksikköjen ja henkilöiden kesken on sujuvaa 88 % 10 %
Verkkokauppamme omistaja on johtoryhmän jäsen 83 % 13 %
Kumppanimme ymmärtävät liiketoimintaamme 77 % 22 %
Kumppanimme ovat asiantuntevia 75 % 22 %
Riittävä asiantuntijuus löytyy omasta talosta 70 % 25 %
Markkinoilla on tarjolla kaikki tarvitsemamme verkkokauppaa tukevat palvelut 62 % 32 %
Verkkokaupan pyörittämisen ja ylläpidon resurssit ovat riittävät 60 % 32 %
Verkkokaupan kehittämisen resurssit ovat riittävät 45 % 48 %

Tulevaisuuspanostukset

Työnjaon osalta selvimmät tulevaisuuden panostuskohteet liittyvät resursointiin:

 1. Verkkokaupan kehittämisen resurssien riittävyys
 2. Verkkokaupan ylläpidon resurssien riittävyys

Johtaminen ja liiketoimintaprosessit

Verkkokaupan johtamisstrategioissa seurataan kyllä myyntiä ja tavoitteiden toteutumista sitoutuneesti, mutta asiakkaiden ostokäyttäytymistä ja sen muuntumista myynniksi onkin paljon harvinaisempaa seurata. Markkinapotentiaalia selvitetään yllättävän harvoin, ja kansainvälisen kaupan strategian on laatinut vain alle viidennes vastaajista.

Väittämä: KYLLÄ EI
Seuraamme systemaattisesti myyntiä ja ostotapahtumien määrää 85 % 8 %
Ylin johtomme on sitoutunut verkkokaupankäyntiin 85 % 8 %
Seuraamme systemaattisesti tavoitteidemme toteutumista 68 % 25 %
Verkkokauppaamme ja sen kehittämistä johdetaan
strategisesti ja tavoitteellisesti
67 % 27 %
Analysoimme aktiivisesti asiakkaittemme
ostokäyttäytymistä verkkokaupassamme
50 % 42 %
Ennen verkkokaupan perustamista
arvioimme markkinapotentiaalin lokaalisti
(esim. markkina-, kilpailija- ja hinta-analyysit)
48 % 40 %
Käytämme monipuolisesti eri keinoja
verkkokauppakäyntien konvertointiin myynniksi
47 % 43 %
Ennen verkkokaupan perustamista
arvioimme markkinapotentiaalin globaalisti
(esim. markkina-, kilpailija- ja hinta-analyysit)
25 % 63 %
Olemme määritelleet kansainvälisen kaupan strategian 18 % 72 %

Tulevaisuuspanostukset

Verkkokaupan johtamisessa aiotaan tulevaisuudessa kehittää seurannan keinoja sekä selvittää kansainvälistymisen mahdollisuuksia:

 1. Ostokäyttäytymisen analysointi
 2. Käyntien konvertointi myynniksi
 3. Kansainvälisen kaupan strategia
 4. Tavoitteiden toteutumisen seuranta

Teknologiset ratkaisut

Vastaajat ovat tunnistaneet sen, että teknologian tarjoamia mahdollisuuksia ei hyödynnetä kokonaisuudessaan: verkkokauppa-alustat eivät ole täydessä käytössä, ja liiketoimintaa tai seurattavuutta parantavia integraatioita ei vielä käytetä yleisesti. Verkkokauppojen mobiilikäyttöä kaikki pitävät selvänä tulevaisuuden tarpeena.

Väittämä: KYLLÄ EI
Tekninen alustamme on tietoturvallinen 88 % 7 %
Käytössämme olevat maksujärjestelmät ovat toimivia 83 % 12 %
Verkkokaupastamme voi ostaa mobiililaitteella 82 % 18 %
Tekninen pääyhteistyökumppanimme ymmärtää liiketoimintaamme 72 % 25 %
Tekninen alusta vastaa tarpeitamme 65 % 32 %
Verkkokauppamme on integroitu varastonhallintaan 60 % 38 %
Verkkokauppamme on integroitu tuotetiedonhallintaan (esim. PIM, ERP) 43 % 55 %
Verkkokauppamme on integroitu identiteetinhallintaan/pääsynhallintaan 33 % 65 %
Hyödynnämme teknisen alustan kaikkia mahdollisuuksia 32 % 62 %
Hallinnoimme sisältömarkkinoinnillisia sivuja erillisellä julkaisujärjestelmällä 27 % 68 %
Verkkokauppamme on integroitu asiakkuudenhallintaan (esim. CRM) 22 % 77 %
Verkkokaupassamme hyödynnetään lokaatiopaikannusta 8 % 88 %

Tulevaisuuspanostukset

Verkkokaupan teknologiaratkaisuissa panostetaan integraatioihin ja mobiilikäyttöön:

 1. Hyödynnämme teknisen alustan kaikkia mahdollisuuksia
 2. Integraatio asiakkuudenhallintaan (CRM)
 3. Mobiilikäyttö
 4. Integraatio tuotetietoon (esim. PIM, ERP)

Asiakaspalvelut verkkokaupassa

Verkkokauppoja käyttävät asiakkaat saavat tyypillisesti sellaisia palveluja, jotka kaupan käyttämä järjestelmätuote muodostaa oletuksena. Haasteellisempia palvelumuotoja, kuten paikallistamista tai profilointia, tarjotaan tällä hetkellä hyvin vähäisesti.

Asiakaspalvelujen trendeissä on profilointi ylivoimaisesti suosituin mahdollisuus, johon vastaajat ovat ilmoittaneet tulevassa panostavansa. Lisäksi aiotaan kehittää tuotetietojen esittämistä ja reaaliaikaista neuvontaa.

Väittämä: KYLLÄ EI
Asiakas voi tarkastella tilaushistoriaansa 77 % 20 %
Asiakas voi seurata
tilauksensa ja toimituksensa edistymistä
68 % 30 %
Asiakkaalle tarjotaan tuotteiden yhteydessä
vinkkejä yhteensopivista tuotteista
62 % 32 %
Asiakkaan käytössä on monipuoliset hakutoiminnallisuudet 58 % 38 %
Asiakkaalle tarjotaan tuotteiden lisäksi myös
niihin liittyvää sisältöä esim. käyttövinkkejä
50 % 43 %
Asiakas voi arvostella ja/tai kommentoida
myynnissä olevia/ostamiaan tuotteita
50 % 48 %
Mittaamme asiakastyytyväisyyttä 48 % 48 %
Asiakas näkee verkkokaupan varastosaldot 38 % 60 %
Asiakas voi kysyä lisätietoja asiakaspalvelu-chatissä 33 % 63 %
Asiakas voi vertailla eri tuotteita 32 % 65 %
Asiakas voi tuottaa ja jakaa sisältöä
muille asiakkaille muistakin kuin tuotteista (asiakasyhteisö)
22 % 72 %
Asiakas näkee kivijalkamyymälöissä
olevien tuotteiden saatavuustiedot
20 % 73 %
Asiakas profiloidaan käyttäytymisensä perusteella
ja hänelle tarjotaan profiilin mukaista sisältöä
13 % 78 %

Tulevaisuuspanostukset

 1. Asiakas profiloidaan
 2. Asiakkaalle tarjotaan vinkkejä yhteensopivista tuotteista
 3. Asiakas voi vertailla eri tuotteita
 4. Chat asiakaspalveluna

» Verkkokauppaselvitys 2015: Kaikki artikkelit