Suomalaisia verkkokauppoja ylläpidetään todella pienellä porukalla:  miltei kolmannes selvityksemme kaupoista työllistää päätoimisesti vain yhden työntekijän.

Vain kuudenneksella selvityksen verkkokaupoista on viittä henkilöä suurempi työntekijämäärä kaupan ylläpidossa.

Joka kymmenes vastaaja kertoi, ettei verkkokaupan parissa työskentele päätoimisesti yhtäkään ihmistä.

Kuinka moni henkilö työskentelee päätyönään verkkokauppanne parissa?

  • 30 % — 1 henkilö
  • 13 % — 2 henkilöä
  • 13 % — 3 tai 4 henkilöä
  • 13 % — 5 henkilöä
  • 10 % — ei yhtään
  • 8 % — 6–10 henkilöä
  • 7 % — 15–20 henkilöä

Resurssit eivät riitä

Monelle yritykselle, joka avaa verkkokaupan kivijalkamyymälöiden rinnalle, tuntuu tulevan yllätyksenä se, kuinka paljon se nielee rahallista ja ajallista panosta.

Kyselymme avoimissa vastauksissa saatiin mm. tällaiset kommentit:

”Verkkokauppa imee aikaa ja vaivaa enemmän kun kukaan osaa kuvitella. Aika tuleekin olemaan verkkokaupan laajentumisen esteenä, varsinkin jos liiketoiminnassa on muutakin työtä/tekemistä.”

”Haaste on myös se, että verkkokauppaa ylläpitää ja kehittää tällä hetkellä muun työn ohessa web-tuottaja. Kaupassa pitäisi ehdottomasti olla täyspäiväinen vastuuhenkilö ja lisäksi ainakin yksi assistentti (koko- tai osapäiväinen).”

Verkkokaupan organisoitumista ja työnjakoa koskevissa kysymyksissä vastaajista kolmannes totesi, että verkkokaupan pyörittämisen ja ylläpidon resurssit eivät riitä. Kehittämisresurssien puute on vielä tuntuvampi: puolet vastaajista toteaa, ettei verkkokaupan kehittämiseen löydy riittävästi resursseja. Tämä resurssien riittämättömyys on selvästi yleisin asia, jonka vastaajat ovat tunnistaneet verkkokaupan organisoimisen haasteeksi.

Vastaavasti myöskin tulevaisuuden panostuskohteissa korostetaan resurssikysymystä: lisäpaukut verkkokaupan kehittämiseen sekä ylläpitoon ja pyörittämiseen ovat yleisimmät asiat, joita vastaajat aikovat tulevaisuudessa korjata verkkokauppansa organisoimisessa.

» Verkkokauppaselvitys 2015: Kaikki artikkelit