Verkkokaupan johtaminen ja kehittäminen -selvitykseemme osallistuneista kauppiaista lähes puolet tekee merkittävän osan liikevaihdostaan verkkokaupalla.

Verkkokaupan osuus liikevaihdosta

Verkkokauppatoiminnan käynnistäminen on kirittänyt myynnin kasvuun 60 %:lla kauppiaista. Selvityksemme mukaan lähes missään tapauksessa verkkokaupan pystyttäminen ei laskenut kokonaismyyntiä.

Verkkokaupan vaikutus kokonaismyyntiin
Vastaajat analysoivat myynnin muutoksia mm. seuraavasti:

”Kivijalka- ja verkkokauppamyynti kasvanut tasaisesti.”

”Verkkomyyntimme on kasvanut ja kasvaa osana koko yhtiön myynnin kehittymistä.”

”Verkkokauppamyynti on pysynyt ennallaan ja muissa kanavissa hieman kasvanut.”

Jos kaupan valikoima on laaja, vaihtelua on paljon:

”Vaihtelee tuotekategorioittain: joissain molemmat kanavat kasvaneet, joissain kasvua vain verkossa, jossain kasvua ei kummassakaan.”

Ei ole mikään itsestäänselvyys, että liiketoiminta olisi alkanut kivijalasta ja siirtynyt myöhemmin verkkoon:

”Verkkokauppamme on ollut pohjana alusta asti liiketoiminnalle. Myymälämyynti on tullut lisäksi vasta jälkikäteen.”

”Verkkokauppamme on yksi kanava muiden joukossa, jonka tehtävänä on tukea B2B-myyntiä.”

Ihanteellisimmillaan verkkokauppa ja kivijalka voivat tukea toisiaan. Verkkokauppa ei välttämättä näivetä kivijalkaa, vaan tukee sitä:

”Verkkokauppamme ohjaa ihmisiä vierailemaan kivijalkaan.”

» Verkkokauppaselvitys 2015: Kaikki artikkelit