Yleisin syy verkkokaupan perustamiseen on ilmeinen: myyntiä halutaan lisää. Kolmannes kyselyymme vastanneista kaupoista perustui koko liikeidealtaan verkossa myymiseen, joten verkkokauppa on nähty tavaksi tehdä kustannustehokasta myyntityötä.

Strategisiakin lähtökohtia verkkokauppojen perustamiselle esitettiin: hyvin moni pyrkii saamaan edelläkävijän asemaa toimialallaan, ja neljännes tavoittelee tuotealueensa markkinajohtajuutta. Vajaa kolmannes vastaajista pyrkii verkkokaupalla ottamaan haltuun uusia markkina-alueita.

Jotta myymälän aukioloajat eivät rajoittaisi myyntityötä, on kolmannes vastaajista perustanut verkkokaupansa 24/7 saatavuuden varmistamiseksi. Muita keskeisiä syitä verkossa käytävälle kaupalle ovat myös valikoiman laajentaminen ja toiminnan tehostaminen.

Viidennes vastaajista on erikoistunut kapealle tuotealueelle, joten verkkokaupan avulla on mahdollista laajentaa potentiaalista asiakaskuntaa.

Kysymykseemme ”Miksi perustitte verkkokaupan?” pyydettin valitsemaan 1–4 tärkeintä syytä annetuista vaihtoehdoista. Monet vastaajista olivat kuitenkin valinneet paljon useampiakin vaihtoehtoja.

Miksi perustitte (tai olette perustamassa) verkkokaupan?

 • 61 % — Kokonaismyynnin lisääminen
 • 44 % — Edelläkävijyyden tavoittelu toimialallamme
 • 32 % — Koko liikeideamme perustuu myymiseen verkossa
 • 32 % — 24/7 saatavuuden varmistaminen
 • 29 % — Uuden markkina-alueen haltuunotto
 • 24 % — Markkinajohtajuuden tavoittelu tuotealueellamme
 • 22 % — Valikoiman laajentaminen
 • 22 % — Toiminnan tehostaminen
 • 20 % — Erikoistuminen kapealle tuotealueelle
 • 19 % — Asiakkaiden sitouttaminen ja osallistaminen
 • 14 % — Asiakasrekisterin kasvattaminen
 • 10 % — Myynnin lasku muissa kanavissa
 • 10 % — Säästöt myymäläkustannuksissa

Jokin muu, mikä/mitkä?

Kansainvälistyminen
Omnichannel
Infokanava kivijalkaan
Mahdollisuus myydä mainos- ja liikelahjavalikoimaa myös yksityisille asiakkaille
Asiakaslähtöisyyden kehittäminen
Kannattavuuden parantaminen suoramyynnillä suoraan loppuasiakkaalle

» Verkkokauppaselvitys 2015: Kaikki artikkelit