Kun verkkokauppa perustetaan, täytyy tuotetiedon hallinnan sekä myynnin ja markkinoinnin tavat ajatella aivan uusiksi. Luonnollisesti myös tuotteiden toimituslogistiikka on varsin erilainen verkkokaupassa kuin kivijalkamyymälässä.

Tuotevalikoiman laajuus ja soveltuvuus verkkokauppaan on suunniteltava uusiksi, joten tämä aiheuttaa liiketoimintaan vääjäämättä prosessien muutosta.

Varastonhallintaa, hinnoittelua sekä tilaus- ja laskutusprosessien muutosta eivät vastaajat pitäneet ollenkaan niin suuresti muuttuneina kuin olisi voinut arvata.

Kun verkkokauppaanne perustettiin, mille sisäisille prosesseillenne se aiheutti suurimmat muutokset?

 • 43 % — Tuotetiedon hallinta
 • 38 % — Myynti ja markkinointi
 • 32 % — Tuotteiden toimituslogistiikka
 • 30 % — Tuotevalikoiman suunnittelu
 • 28 % — Verkkoviestintä
 • 27 % — Asiakaspalvelu
 • 27 % — Varastonhallinta
 • 20 % — Tilaus ja laskutus
 • 18 % — Tuotteiden palautuslogistiikka
 • 17 % — Hinnoittelu
 • 17 % — Asiakkuuksien hallinta
 • 10 % — Markkina-, kilpailija- ja kohderyhmäanalyysit
 • 5 % — Liiketoiminnan johtaminen

» Verkkokauppaselvitys 2015: Kaikki artikkelit