Kysyimme kuinka moni verkkokauppiaista on integroinut verkkokauppajärjestelmänsä muihin taustajärjestelmiin. Kysymme erikseen integraatiosta tuotetiedonhallintaan, varastonhallintaanasiakkuudenhallintaan sekä identiteetin-/pääsynhallintaan

Selvitykseemme osallistui sekä suuria kansainvälisiä toimijoita että paikallisia yrittäjävetoisia verkkokauppoja. Hajonta integraatioiden osalta kuvastaa vastaajien erilaisuutta hyvin. Osa panostaa näihin voimakkaasti ja osalle riittää, että verkossa näkyvät tuotteet ja tilauksen pystyy ylipäätään tekemään.

Vain 12% vastaajista on integroinut verkkokauppansa vähintään kolmeen neljästä näistä järjestelmistä. Vastaavasti 30% vastaajista ei ole integroinut verkkokauppaansa mihinkään näistä järjestelmistä.

Integraatiot ovat tyypillisesti työläitä ja näin ollen kalliita toteuttaa. Vaikuttaa siltä, että ne yritykset, jotka panostavat verkkokauppansa integroimiseen taustajärjestelmiin, panostavat kokonaisvaltaisesti myös muihin verkkokaupan osa-alueisiin, kuten asiointikokemuksen parantamiseen ja asiakaspalveluun, markkinointitoimenpiteisiin sekä konversioiden parantamiseen optimoinnin ja analytiikan keinoin.

Mihin taustajärjestelmiin verkkokauppanne on integroitu?

  • 60 % — Verkkokauppamme on integroitu varastonhallintaan
  • 43 % — Verkkokauppamme on integroitu tuotetiedonhallintaan (esim. PIM, ERP)
  • 33% — Verkkokauppamme on integroitu identiteetinhallintaan/pääsynhallintaan
  • 27% — Hallinnoimme sisältömarkkinoinnillisia sivuja erillisellä julkaisujärjestelmällä
  • 22 % — Verkkokauppamme on integroitu asiakkuudenhallintaan (esim. CRM)

 

» Verkkokauppaselvitys 2015: Kaikki artikkelit