Reilusti yli puolet kotimaisista verkkokaupoista on täysin suomenkielisiä ja kansainvälisen kaupan strategian on määritellyt vain alle viidennes vastanneista yrityksistä.

Peräti 61% verkkokaupoista on täysin suomenkielisiä. Vain 14% verkkokaupoista on käytössä enemmän kuin kaksi kieliversiota. Suomen lisäksi käytetyimmät kielet ovat englanti, ruotsi, venäjä ja viro.

Myös verkkokauppojen asiakkaista suurin osa on Suomessa. Vain 5% vastanneista kertoo asiakkaidensa olevan EU- ja EFTA-maissa, koko Euroopassa (ml. Venäjä) tai missä tahansa maailmalla.

Kansainvälisen kaupan strategian on määritellyt vain 18% vastanneista yrityksistä. Moni on pohtinut asiaa ja kokenut kansainvälistymisen haastavaksi. 23% vastaajista aikoo panostaa tähän jatkossa enemmän. Kansainvälisiä maksupalveluja, esim. Paypal, hyödyntää vain kolmannes vastanneista.

Suurimmiksi esteiksi kansainvälistymiselle nähdään yleisesti logistiikan kustannukset, verotuskäytännöt ja tullijärjestelyt. Monissa verkkokaupoissa myyntituotteiden luonne tai markkinatilanne sanelee sen, ettei kansainvälinen kauppa ole millään tavalla relevantti asia.

Monellako kielellä kauppaanne voi käyttää?

 • 61 % — Yksi kieliversio
 • 25 % — Kaksi kieliversiota
 • 9 % — Kolme tai neljä kieliversiota
 • 5 % — Enemmän kuin neljä kieliversiota

Missä verkkokauppanne asiakkaat lähinnä ovat?

 • 88 % — Suomessa
 • 5 % — EU- ja EFTA-maissa
 • 3 % — Koko Euroopassa (ml. Venäjällä)
 • 3 % — Missä tahansa maailmalla

Mikäli verkkokauppanne ei toimi kansainvälisesti, mitkä syyt estävät teitä laajentumasta kansainväliseksi?

 • 40 % — Logistiikan järjestäminen ja kustannukset
 • 32 % — Muu syy
 • 12 % — Poikkeavat verotuskäytännöt
 • 12 % — Poikkeukset tullin toiminnassa eri maissa
 • 12 % — Tuotteillemme/palveluillemme ei ole kansainvälisiä markkinoita
 • 7 % — Eri valuutat
 • 3 % — En tiedä
 • 2 % — Poikkeva lainsäädäntö

Muina syinä mainittiin mm. strategia, ulkomaiden hintataso, resurssien puute, kova kansainvälinen kilpailu sekä laiskuus.

» Verkkokauppaselvitys 2015: Kaikki artikkelit