Kyselyymme vastanneet verkkokauppiaat hyödyntävät hyvin erilaisia teknisiä ratkaisuja verkkokaupoissaan. Osa hyödyntää globaalien toimittajien tunnettuja tuotteita, kun taas osa toteutuksista on täysin räätälöityjä.

Kyselyymme vastaajien käyttämät verkkokauppa-alustat voidaan jakaa kolmeen ryhmään alustan monipuolisuuden ja siihen tyypillisesti käytetyn investointipanostuksen perusteella:

 • Järeät verkkokauppa-alustat (7% vastauksista)
 • Keskisuuret verkkokauppa-alustat (37% vastauksista)
 • Muut alustaratkaisut (56% vastauksista)

Järeitä verkkopalvelu-alustoja edustavat IBM WebSphere Commerce ja hybris. Kaikki näitä järjestelmiä käyttävät vastaajat kertovat, että tekninen alusta vastaa heidän tarpeitaan. Järeitä verkkokauppa-alustoja käyttävät toimijat aikovat tulevaisuudessa panostaa monipuolisiin hakutoiminnallisuuksiin sekä profilointiin, jonka perusteella verkkokaupan asiakkaalle voidaan tarjota profiilin mukaista sisältöä.

Keskisuuriin verkkokauppa-alustoihin lukeutuvat Magento, ePages ja Drupal. Magento oli selvityksemme yleisimmin käytetty alusta 18% osuudella. Näitä järjestelmiä käyttävillä toimijoilla on suurimpana syynä verkkokaupan perustamiseen ollut kokonaismyynnin lisääminen. Jatkossa keskisuurten verkkokauppojen osalta aiotaan panostaa verkkokaupan kehittämisen resursseihin sekä asiakaspalveluun ja asiointikokemukseen.

Muiden alustaratkaisujen luokkaan lasketaan täysin räätälöidyt ratkaisut (esim. itse tehdyt), kevyiden verkkokauppa-alustojen päälle tehdyt toteutukset sekä ne vastaukset, joista verkkokaupan tekninen alusta ei käynyt ilmi (tai vastaaja ei sitä tiennyt). Vain 35% muita alustaratkaisuja käyttävistä vastaajista kokee verkkokaupan kehittämisen resurssit riittäviksi. Tähän aiotaan panostaa jatkossa enemmän. Suurimpina haasteina on koettu riittävän asiantuntijuuden puute omassa talossa sekä se, ettei markkinoilta löydy kaikkia tarvittavia palveluja verkkokaupan tueksi.

Millä teknologia-alustalla verkkokauppanne on toteutettu?

 • 32 % — Muu
 • 18 % — Magento
 • 13 % — ePages
 • 10 % — En tiedä
 • 8 % — OsCommerce
 • 8 % — Itse kehitetty
 • 5 % — IBM WebSpehre
 • 5 % — Viidakkostore

Muina alustoina mainittiin mm. Drupal, hybris, Kotisivukone, Prospercart, Django, eCommerce, Zen Cart, Joomla ja ShopFactory.

» Verkkokauppaselvitys 2015: Kaikki artikkelit