25.11.2015

Kun Savon Voima ryhtyi suunnittelemaan www-palvelunsa uudistusta, pidettiin aluksi North Patrolin tukemana yrityksen liiketoiminnasta vastaavalle ryhmälle herättelyhetki www-uudistusten lähtökohdista, strategisista kysymyksistä ja nykytrendeistä. Tämä startti varmisti Savon Voiman uudistuksen onnistumisen.

Savon Voima kokosi päivän mittaiseen starttitilaisuuteensa suurehkon ryhmän verkkopalveluista, sähkön myyntiliiketoiminnasta, energiantuotanto- ja kaukolämpöliiketoiminnasta, viestinnästä sekä asiakaspalvelusta vastaavia ihmisiä, joiden kanssa linjattiin yrityksen www-palvelun strategista merkitystä. Tässä tilaisuudessa heräteltiin kaikkia pohtimaan sitä, millä tavoin Savon Voima markkinoi, viestii ja palvelee asiakkaitaan, ja minkä roolin internet siinä saa.

Tämän tilaisuuden myötä Savon Voima sai aktivoitua verkkopalvelu-uudistukseensa oikeat henkilöt, ja käsitys edessä olevan työn mittasuhteista hahmottui. ”Oivalsimme, että emme ole tekemässä ’pelkkiä nettisivuja’, vaan palvelukanavaa, joka vaatii isoa panosta erityyppisten ihmisten työtä”, kertoo Savon Voiman www-uudistuksesta vastannut Kari Vesterinen.

Vaatimusmäärittely kivijalkana

Huolelliseen suunnitteluun panostaminen oli Savon Voimalle kannattava strategia:

– Vaatimusmäärittelystä oli meille valtavan suuri apu koko projektin pohjana. Sen avulla osasimme konkreettisesti varautua siihen, mitä tarvitaan ja mihin julkaisujärjestelmän pitää taipua. Osasimme esittää oikeita kysymyksiä toimittajalle (Sininen Meteoriitti) oikeaan aikaan, ja yhteinen sävel löytyi nopeasti, Kari Vesterinen kertoo.

– Emme olisi osanneet vaatia tarvittavia ominaisuuksia, jos niitä ei olisi tunnistettu ja kirjattu ylös jo määrittelyvaiheessa. Näin vältimme kalliit ja aikaavievät räätälöinnit. Paras investointi hankkeessamme oli konsulttityöhön sijoitettu raha: toteutusvaiheen budjetti olisi varmasti levinnyt moninkertaiseksi, jos strategia-, määrittely- ja kilpailutusvaiheeseen ei olisi panostettu.

Projektinhallinta ja testaus vie paljon aikaa

Savon Voiman www-uudistuksesta vastanneella Kari Vesterisellä oli hyvin realistinen käsitys siitä, miten mittavasti aikaa pitää varata projektin vetämiseen ja lopputestaukseen. Silti siihen meni enemmän aikaa kuin olisi uskonutkaan:

Testaamiselle pitää todellakin varata viikkotolkulla aikaa! Ja siihen pitää paneutua keskittyneesti ja aikaa käyttäen, ei bugiraportointia ja korjausten seurantaa voi tehdä vasemmalla kädellä. Lopputestaus on asiakkaan vastuulla, ja siinä tehdyt huolimattomuusvirheet kertautuvat tulevaisuudessa, Kari toteaa.

Koska Kari on mediasuunnittelijana monitaituri, oli hänelle luonnostaan langennut projektissa lukuisia tehtäviä: projektin hallinta, sisältösuunnittelu, ulkoasun ja brändiviestin ohjaus, sisällönsyöttö, testaus ja projektiraportointi. Tässä oli yhdelle ihmiselle tehtävää melkoisesti:

– Kyllä tällaiseen projektiin tarvittaisiin hallinnollisen projektipäällikön rooli, josta vastaa yksi ihminen miltei päätoimisesti. Aikataulujen, budjettien ja toteutuneiden tehtävien seurantaan ja raportointiin sekä sisäiseen viestintään menee niin paljon aikaa, että niiden rinnalla on vaikea irrottaa aikaa suunnittelutehtäviin. Molempiin töihin tulee koko ajan häiritseviä katkoksia. Onneksi Sinisen Meteoriitin projektipäällikkö oli hyvänä apuna ja piti langat tiukasti käsissään, Kari kiittelee.

Asiakkaan on syytä varautua myös siihen, että projektiryhmä elää. Karille tämä on tuttu tosiseikka: ”Ihan samoina eivät näemmä projektiryhmän ihmiset koskaan pysy. Asiakkaan täytyy olla tarkkana, etteivät toimittajalle välitetyt tiedot katoa henkilövaihdosten myötä.”

Julkaisujärjestelmä oli nappivalinta

Tuoteriippumattoman määrittelyn pohjalta läpiviedyssä kilpailutuksessa Savon Voiman uudeksi julkaisujärjestelmäksi valikoitui EpiServer. EPiServerin työkalujen käyttäjäystävällisyys ja modulaarinen monipuolisuus tuli ylläpitäjille ilahduttavana yllätyksenä:

– Se on meidän tarkoituksiimme todella hyvä ja helppokäyttöinen systeemi, jolla saa raahattavilla yhteiskäyttöisillä blokeilla aikaan hyvin erilaisia sivuratkaisuja. Pääsee käyttämään luovuuttaan! Nyt pystytään pääosin itse tekemään halutut ratkaisut eikä tarvitse aina olla pyytämässä toimittajalta pikkumuutoksia. Operatiiviset kustannukset pysyvät aisoissa, Kari iloitsee.

Mainostoimistokumppanin (Selekti) toteuttamat luovat ratkaisut ja käyttöliittymäsuunnittelu on myös otettu hyvin vastaan, ja Savon Voiman asiakaspalvelu kiittelee sitä, kuinka hyvin verkosta nyt löytyvät ne tiedot, joita heiltä on päivittäin kyselty.

Hankkeen tiedot

www.savonvoima.fi

EPiServer CMS
Hankinnan hintaluokka: alle 100 000 €

  • Kesä 2014 – Strateginen suunnittelu (North Patrol)
  • Syksy 2014 – Vaatimusmäärittely (North Patrol)
  • Vuodenvaihde 2014-2015 – Kilpailutus (North Patrol)
  • Alkukevät 2015 – Käyttöliittymäsuunnittelu (Selekti)
  • Kevät 2015 – Toteutus (Sininen Meteoriitti)
  • Kesä 2015 – Sisällönsyöttö ja testaus
  • Syyskuu 2015 – Julkaisu: ylläpitoon ja pienkehitykseen (Sininen Meteoriitti) siirtyminen

Kaipaatko neuvoa omaan verkkopalveluhankkeeseesi? » Ota yhteyttä!