12.9.2016

Tyypillisten WordPress-projektien hinnat liikkuvat 10 000 – 15 000 € tietämillä. Tämän kokoluokan hankinnoissa meihin North Patrolin konsultteihin ei useinkaan olla yhteydessä, vaan yhteydenottoja tulee vaativampien verkkopalveluprojektien tiimoilta. WordPressin kyvykkyyksien kasvaessa myös teknisten toteutusprojektien koko ja kompleksisuus kasvavat. Paljonko tuollainen mutkikkaampi projekti sitten maksaa? Kokosimme yhteen tietoja meidän konsultoimistamme kilpailutuksista.

Tässä artikkelissa on kerrottu seitsemästä lähiaikoina läpiviedystä kilpailutuksesta, joita olemme olleet fasilitoimassa. Kaikki nämä ovat olleet tavalla tai toisella tyypillistä WordPress-projektia haasteellisempia. Osa hankinnoista on ollut julkisia. Kilpailutukset on läpiviety toukokuun 2015 ja toukokuun 2016 välisenä aikana. Näihin seitsemään tarjouskilpailuun osallistui 20 eri toimittajaa, joista osa vastasi useampaan kuin yhteen tarjouspyyntöön. Tarjouksia vastaanotettiin ja vertailtiin yhteensä 46 kpl. Artikkelissa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverottomia.

Projektien hinnat ja työmäärät

Tarjouspyyntöjen kohteina olleiden projektien koko vaihteli merkittävästi. Pienimmän toteutusprojektin keskimääräinen työmääräarvio oli 38,3 htp, kun taas suurimman vastaava luku oli 135,8 htp. Kaiken kaikkiaan eri projekteille tarjottu työmäärähaitari oli 17-206 htp. Näin ollen myös projektien kustannusarvioissa oli suuria eroja. Muutamissa tarjouksissa ehdotetun toteutusprojektin hinta ylitti 100 000 euroa.

Keskiarvo Pienin Suurin
Toteutusprojektin hinta 56 907 € 11 480 € 154 500 €
Toteutuksen työmäärä 80,7 htp 17 htp 206 htp
Työn tuntihinta 95,30 €/h 72,00 €/h 133,33 €/h

 

Kaikkien vertailtujen tarjousten keskimääräinen työmääräarvio oli 80,7 htp. Vastaavasti keskimääräinen hinta toteutusprojektille oli 56 907 €. Keskimääräiseksi tuntihinnaksi työlle muodostui 95,30 €.

Hinnalla ei voita

Tarjouskilpailuiden voittaneiden tarjousten keskimääräinen työmääräarvio oli 66 htp. Keskimääräinen hinta toteutusprojektille oli 48 866 € ja työn keskituntihinta oli 99 €. Seuraavassa graafissa on havainnollistettu vastaanotettujen tarjousten määrää per kilpailutus. Alimpana on halvin tarjottu toteutusprojekti ja ylimpänä kallein. Vihreä väri indikoi voittanutta tarjousta. Lisäksi ylhäällä olevalla numerolla on kerrottu kuinka monta tarjousta kyseiseen tarjouskilpailuun osallistui. Tarjoukset on järjestetty toteutusprojektille tarjotun hinnan keskiarvon mukaan pienimmästä suurimpaan vasemmalta oikealle.

Hinnalla ei voita
Yleisesti ottaen voidaan todeta, että kun voittaneiden tarjousten työn keskituntihinta on kaikkien tarjousten työn keskituntihintaa korkeampi, ja halvin tarjottu projektitoimitushinta voitti vain yhden näistä seitsemästä tarjouskilpailusta, niin hinta ei todellakaan ole valinnan ratkaisevin tekijä. Euroilla on toki aina merkitystä, mutta enemmänkin kyse on toimittajan ammattitaidosta vakuuttaa asiakas niin kirjallisesti tarjousdokumentaatiossa kuin myös mahdollisessa kasvotusten tapaamisessa.

Kokonaishintaan vaikuttavat tekijät

WordPress-projektien hintoihin vaikuttavat aika tyypilliset verkkopalveluprojektien haasteet. Monikielinen sivusto on hankalampi toteuttaa kuin yksikielinen sivusto. Multisivustokokonaisuus lisää kompleksisuutta yksittäiseen erillissivustoon nähden varsinkin, mikäli joitain sisältöjä ja toimintoja halutaan jakaa näiden sivustojen välillä. Mitä enemmän erilaisia sisältötyyppejä tarvitaan, sitä enemmän työtä vaaditaan niiden toteuttamiseen, esittämiseen ja hallintaan. Ylipäätään erilaiset esittämistavat ja sivutaitot vaativat aikaa. Integraatiot ovat aina työläitä ja tarvittavan räätälöinnin määrä on suoraan verrannollinen käytettävään työaikaan. Lisäosien tehokas hyödyntäminen onkin ensisijaisen tärkeää.

Mikäli toteutukseen liittyy verkkokauppa tai kirjautumisen vaativa (edes kevyt) extranet-osio, niin nämä lisäävät työmäärää merkittävästi.

Lisäksi niin WordPress-toteutuksiin kuin muihinkin verkkopalveluprojekteihin vaikuttaa paljon ei-teknisiä asioita, jotka ovat paljolti riippuvaisia ostavan asiakkaan tapauskohtaisista lähtökohdista. Erityisenä nostona sekä ostavalle organisaatiolle että tekniselle toimittajakumppanille haluaisin korostaa järkevästä projektinhallinta- ja resursointimallista sopimisen.

WordPress soveltuu yhä useammalle asiakkaalle

Enää ei voida sanoa, että WordPress olisi vain pienten perussivustojen blogialusta, vaan sen avulla rakennetaan jo merkittävän kokoisia ja suhteellisen kompleksisia sivustoja. On kuitenkin muistettava, ettei se vieläkään sovellu kaikkiin käyttötarkoituksiin, mutta alustan kyvykkyysien laajentuessa ja toimittajakentän kehittyessä jatkuvasti, on WordPress yhä varteenotettavampi vaihtoehto alati laajenevalle asiakaskunnalle.

Osaavia WordPress-toimistoja on tarjolla useita. Vierityspalkki.fi-sivustolle on koottu listaus Suomen merkittävimmistä WordPress-toimijoista. Lista ei ole kaiken kattava, vaan näiden lisäksi pienempiä ja paikallisia toimijoita on useita.

Otathan yhteyttä, mikäli tarvitset apua verkkopalvelu-uudistuksessasi. Autamme sinua tekemään kestävän ja perustellun valinnan.

Kaipaatko neuvoa omaan verkkopalveluhankkeeseesi? » Ota yhteyttä!