28.11.2016

Keskustellessamme asiakkaidemme kanssa julkaisujärjestelmävaihtoehdoista nousee hiemankin vaativammissa skenaarioissa pöydälle usein Episerver. Tuote on varsin kyvykäs ja ennen kaikkea miellyttävä käyttää. Episerverillä on vankka markkina-asema sekä Suomessa että Ruotsissa. Verkkopalvelutoteutuksia kuten myös osaavia kumppaneita on useita.

Suomessa Microsoftin tuotteilla on hyvin vahva asema ja pitkät perinteet. Monessa Microsoft-teknologiaa suosivassa talossa halutaankin mieluusti hyödyntää samaa .NET-teknologiaa myös verkkopalvelun alustana. Microsoft SharePointin sijaan moni ostaja arvioi tänä päivänä Episerveriä ja usealle näistä tapauksista se onkin erittäin luonteva valinta. Toki tähän liittyen on huomautettava, ettei julkaisujärjestelmäkentän rajaaminen ensisijaisesti tästä näkökulmasta ole välttämättä kovin järkevää.

Mikäli .NET teknologiavalintana houkuttelee, mutta jostain syystä Episerver ei tunnu sopivalta valinnalta tai evaluointiin halutaan muitakin vertailtavia tuotteita, niin samaan teknologiaan nojaavia hyviä vaihtoehtoja on olemassa.

Ykköshaastaja: Sitecore

Episerverin ykköshaastaja lähialueiden markkina-asemassa on Sitecore. Tanskasta maailmalle ponnistanut yritys on vakiinnuttanut asemansa johtavana toimijana myös kansainvälisten tutkimusyhtiöiden vertailuissa. Sekä Gartner omassa Magic Quadrant for Web Content Management -katsauksessaan että Forrester rankkaavat Sitecoren korkealle vuodesta toiseen.

Sitecore on jo pitkään keskittynyt perinteisten sisällönhallinta- ja julkaisuominaisuuksien sijaan digitaalisen asiakaskokemuksen hallinnan kehittämiseen. Näiden ominaisuuksien tukijalkana toimii nykyään MongoDB:tä hyödyntävä analytiikkamoottori (Sitecore Experience Database xDB). Sitecore tarjoaa yksilöidyn näkymän sivuston vierailijoihin ja heidän käyttäytymiseensä mahdollistaen todella monipuoliset personointikyvykkyydet. Lisäksi tuotteeseen on sisäänrakennettu mm. markkinoinnin automaation, A/B-testauksen sekä kampanjoiden hallinnan työkaluja. Juuri sisäänrakennettu analytiikka ja siihen nojaavat kyvykkyydet erottelevat Sitecoren selkeimmin Episerveristä.

Moni globaali toimija on kasvattanut tuoteportfolioonsa yritysostojen kautta, mutta tässä suhteessa Sitecore on poikkeus. He ovat kehittäneet tuotteensa lähes kokonaan itse. Toistaiseksi he ovat tehneet vain kaksi merkittävää omaa tarjoomaansa laajentavaa hankintaa: Kauppapaikka-alusta commerceserver.net (entinen Microsoft Commerce Server) sekä sosiaalisen median hallintatyökalu Komfo.

Sitecoren kumppanikenttä on Suomessa ja Ruotsissa huomattavasti Episerverin vastaavaa suppeampi, mutta kun peilataan tilannetta Tanskaan, muuhun Eurooppaan ja globaaliin asetelmaan, niin Sitecore on huomattavasti Episerveriä merkittävämpi toimija.
Hieman mutkia suoristamalla voidaan todeta, että Episerver on Sitecorea yksinkertaisempi ja helpompi tuote. Sitecore puolestaan mahdollistaa enemmän, mutta monipuolisuus tuo mukanaan myös monimutkaisuutta, joten sen kyvykkyyksien täysimittainen hyödyntäminen vaatii sekä omalta organisaatiolta että tekniseltä yhteistyökumppanilta enemmän. Suomessa toimivien partnereiden lista on tarjolla Sitecoren sivustolla.

North Patrol on auttanut useita asiakkaita vertailemaan Episerveriä ja Sitecorea. Valintoja on tehty kumpaankin suuntaan, muttei suinkaan aina samoilla perusteilla. Kokemus on vain vahvistanut sitä näkemystä, että lopullinen valinta näiden kahden tuotteen välillä edellyttää peilaamista organisaation omiin erityistarpeisiin ja valmiuksiin.

haastajat

Muut varteenotettavat vaihtoehdot

Kahden edellämainitun tuotteen vahvimmat haastajat ovat Sitefinity, Kentico sekä Umbraco. Näistä haastajista Sitefinityä voidaan pitää suorimpana kilpailijana Episerverille ja Sitecorelle. Kentico ja Umbraco ovat puolestaan astetta kevyempiä tuotteita.

Progress Sitefinity on alun perin Telerikin kehittämä julkaisujärjestelmä, joka siirtyi loppuvuodesta 2014 tehdyn yrityskaupan myötä Progressin omistukseen. Myös Sitefinityä kehitetään vahvasti digitaalisen asiakaskokemuksen hallinnan suuntaan. Sitefinity Digital Experience Cloud tarjoaa markkinoijille tarkoitettuja työkaluja analytiikan ja personoinnin keinoin.

Suomalaisista toimijoista Siili on ainoa virallinen Sitefinity-partneri. Heillä on muutamia oikein hyviä referenssiasiakkaita (mm. Wärtsilä, Caverion) sekä myös panostusta tekniseen kehitystiimiin. Muista kotimaisista toimijoista myös Innofactorilla on jonkin verran osaamista ja asiakascaseja, mutta vaikuttaa siltä, että Innofactor keskittyy tällä hetkellä enemmän Episerveriin ja Sitecoreen.

North Patrol on projekteissaan arvioinut myös Sitefinityä asiakkaidensa tilauksesta. Sitefinityn haasteena Suomessa on erityisesti kumppanikentän suppeus. Tuotteena Sitefinity on varsin kyvykäs, joskin jonkin verran Episerveriä ja Sitecorea jäljessä vaativampien digitaalisen markkinoinnin kyvykkyyksien osalta.

Tsekkiläislähtöinen Kentico nousi ensimmäistä kertaa juuri julkaistuun Gartner Magic Quadrant for Web Content Management -arvioon. Syyskuussa julkaistu katsaus kehuu ennen kaikkea tuotteen hinta-laatu -suhdetta, mutta myös huomauttaa, ettei tuote välttämättä sovellu laajempiin verkkopalvelutoteutuksiin.

Kentico julkaisi hiljattain SaaS-mallilla toimivan Kentico Cloudin. Tämä kokonaispaketti koostuu kolmesta osasta: Kentico Draft sisällönhallintaan, Kentico Deliver sisältöjen jakeluun sekä Kentico Engage asiakaskokemuksen hallintaan. Nämä komponentit voi hankkia joko yksittäin tai yhtenä kokonaisuutena. Suunta on siis vahvasti kohti ns. ”headless”-mallia, jossa CMS ei enää vastaa esityskerroksesta, vaan digitoimistot ja muut kumppanit voivat rakentaa esityskerroksen haluamallaan tavalla.

Kenticon verkkopalvelun partnerilistauksen mukaan Suomessa on yksi virallinen partneri, ITML Palvelut Oy, mutta tiedossamme ei ole yhtään heidän tekemäänsä Kentico-verkkopalvelutoteutusta. Yleisesti ottaen Kenticon fokus vaikuttaa olevan ennen kaikkea Pohjois-Amerikan markkinoilla. North Patrolille Kentico on tuttu CMS Expert Group Europen kautta jo vuosien ajalta, mutta asiakasprojekteissa Kenticoa emme ole koskaan arvioineet.

Umbraco on tanskalaislähtöinen avoimeen lähdekoodiin nojaava CMS. Itse sisällönhallintajärjestelmä on ilmainen, mutta tuotteen päälle tarjotaan erilaisia maksullisia palvelupaketteja sekä joitain maksullisia lisäosia, kuten esimerkiksi lomaketyökalu Umbraco Forms. Myös Umbraco kehittää aktiivisesti täysin palveluna ostettavaa versiota julkaisujärjestelmästään.

Umbraco kasvaa tällä hetkellä varsin vauhdikkaasti ja etenkin Iso-Britanniassa tuotteen ympärille on kehittynyt vahva kumppaniverkosto. Kotimaisista toimijoista Riihisoft on Umbracon sertifioitu partneri ja he ovatkin tehneet joitakin verkkopalvelutoteutuksia Umbracolla (mm. rokote.fi). Lisäksi osaamista on ainakin Know IT:lla sekä Kraftvaerkilla, mutta heidän suomalaisten osaajiensa määrä on hyvin rajallinen.

Asiakkaat jotka arvostavat Umbracon hyvää perustyökalupakkia evaluoivat muina tuotteina ehkä enemmänkin avoimen lähdekoodin Drupalia ja WordPressia kuin kaupallisen lisenssin .NET-vaihtoehtoja. North Patrolilta Umbracosta kysellään aina silloin tällöin, koska Pohjoismaista löytyy useita Umbracoa käyttäviä isoja organisaatioita. Asiakasprojekteissa North Patrol on arvioinut Umbracoa ainoastaan yhden kerran isolle kansainväliselle asiakkaalle.

Haastajien haastajat

Mikäli jostain syystä valinta ei kohdistu yllä mainittuihin, niin muitakin .NET-pohjaisia vaihtoehtoja on tarjolla, mutta näiden hyödyntämiseen Suomessa on aika hankala löytää perusteluja. Ehkä varteenotettavimmat tuotteet näistä ovat Evoq sekä Orckestra CMS.

Evoq on entinen DotNetNuke, josta on nykyään tarjolla kaksi webbikäyttöön tarkoitettua versiota: Evoq Content perinteisempään sisällönhallintaan ja Evoq Engage, joka laajentaa kyvykkyyksiä digimarkkinoinnin suuntaan. Orckestra CMS on puolestaan entinen Composite C1. Molemmat näistä tuotteista pohjautuvat avoimen lähdekoodin ilmaiseksi saatavilla olevaan pohjaratkaisuun. Evoq pohjautuu DNN Platformiin ja Orckestra puolestaan Orckestra CMS Foundationiin.

Molempien näiden tuotteiden ongelma suomalaisen toimijan näkökulmasta on sama: Täällä ei ole juurikaan teknisiä osaajia. Kummallakaan näistä tuotteista ei ole yhtään virallista suomalaista partneria. Evoqilla ei ole edes yhtään pohjoismaista kumppania, Orckestralla sentään muutama ruotsalainen ja lisäksi heillä on toimisto Kööpenhaminassa.

Mitä Microsoft tekee?

Vaikka kaikki tässä artikkelissa mainitut julkaisujärjestelmät perustuvat Microsoftin kehittämään ja omistamaan .NET-teknologiaan, niin Microsoftilla itsellään ei tällä hetkellä ole varteenotettavaa järjestelmää verkkopalvelukäyttöön. Toki Microsoft SharePoint on edelleen suhteellisen käytetty verkkopalvelu-alusta, mutta sen suosio tässä käyttötarkoituksessa on käytännössä romahtanut. Office 365 ei tue kovinkaan hyvin julkisten sivustojen tekemistä ja näin ollen SharePointia valitaan julkaisujärjestelmäksi enää hyvin harvoin. Sen vahvuudet ovat selkeästi muualla. Tämän on todennut myös mm. Gartner, joka on pudottanut Microsoftin kokonaan pois Magic Quadrant for Web Content Management -nelikentästään.

Nähtäväksi jää hankkiiko Microsoft yritysoston kautta esim. jonkun tämän artikkelin toimijoista vai jättääkö se verkkopalvelukentän muille ja keskittyy tulevaisuudessa entistä voimakkaammin digitaalisen työympäristön ratkaisuiden kehittämiseen. Tällä hetkellä kaikki merkit viittaavat siihen, ettei Microsoft ole kiinnostunut web-julkaisumarkkinasta, eikä aktiivisesti hae yritysostoja. Tätä puoltaa myös se, että Episerverin ja Sitecoren omistuksissa mukana olevat pääomasijoitusyhtiöt eivät haaveile nopeista myyntimahdollisuuksista, vaan keskittyvät tuotteiden markkinaosuuksien kasvattamiseen pitemmällä aikavälillä. Asiakkaiden kannalta nykyinen tilanne onkin varsin hyvä, koska etenkin vahvimmat pelurit tuntuvat keskittyvän pitkäjänteiseen tekemiseen nopeiden voittojen tavoittelemisen sijaan.

Kaipaatko neuvoa omaan verkkopalveluhankkeeseesi? » Ota yhteyttä!