17.1.2017

Kun verkkosivuprojektiin ryhdytään, halutaan usein laittaa kerralla kaikki kuntoon. Hyvä niin, mutta se ei tarkoita, että verkkosivujen kehitys voidaan projektin jälkeen unohtaa seuraavaksi viideksi vuodeksi.

Hyvin suunniteltu ja toteutettu projekti vie pitkälle, mutta vaikka kuinka hyvin suunnittelee verkkosivuston, validoi konseptin ja pyytää käyttäjiä testaamaan sivustoa uudistusvaiheessa, harvan organisaation toiminta pysyy aivan samanlaisena vuodesta toiseen. Verkkosivujen on taivuttava myös sellaiseen, jota ei osattu verkkosivuprojektissa ennakoida.

Verkkosivu ei ole koskaan valmis. Se ei ole kuin lehti, jota fiilistellään ja ihaillaan kun se tulee painosta, laitetaan jakeluun eikä siihen enää kosketa. Aivan kuten kirjoista, verkkosivuista pitää voida ottaa uusintapainoksia, ilman, että koko julkaisu kirjoitetaan uusiksi. Pelkkä sisällön ylläpitäminen ja päivittäminen ei kuitenkaan riitä, vaikka sekin on välttämätöntä. Myös rakenteiden ja toiminnallisuuksien on pysyttävä ajassa kiinni. Aina ei tarvitse lähteä perustuksista liikkeelle vaan kehittämiselle on varattava tilaa ja rahaa.

Varaa rahaa verkkosivujen kehitykseen

Verkkomaailmassa moni asia muuttuu nopeasti eikä vuosikymmen sitten luotu sivusto ei enää vastaa nykypäivän vaatimuksia. Kaikkia mahdollisia tulevia toiveita ja tarpeita ei kuitenkaan ole tarpeen ennakoida ja sisällyttää alkuperäiseen projektiin, vaan kannattaa ennemmin varautua sivuston ketterään kehitykseen.

Jotta vuosihuolto ja kehitys olisi mahdollista, verkkosivu-uudistuksen yhteyteen on hyvä varata kehitysbudjetti, joka jakautuu seuraaville vuosille.

Nyrkkisääntönä voisi ajatella, että saman verran mitä sivuston uudistaminen maksoi, pitäisi voida käyttää tekniseen kehitykseen seuraavan kolmen vuoden aikana.

Sivuston teknisen kehittämisen lisäksi kannattaa panostaa myös sisältöjen uudistamiseen. Hyvät sisällöt parantavat sivun hakukonelöydettävyyttä, niitä jaetaan sosiaalisessa mediassa ja ne houkuttelevat kävijöitä palaamaan sivulle uudestaan. Sisällön uudistamiseen on siksi myös hyvä lohkaista oma osa vuosibudjetista. Samalla tavalla, kun eri projekteista varataan markkinointiin oma osa, niin verkkosivujen sisältöjen uudistamiseen on hyvä allokoida osa budjetista.

Parhaimmillaan voidaan jatkuvalla pienkehityksellä pitää sivuston konsepti ja sisältö ajantasaisina, niin, että kun isompi uudistus tulee ajankohtaiseksi, päästään pienemmällä remontilla – ja pienemmällä rahalla – kuin silloin, kun huoltoa ja kehitystä on laiminlyöty.

Rakenteet ja sopimukset kuntoon

Verkkosivukehitystä on helpompi tehdä, jos sille on organisaation sisällä valmiiksi malli ja rakenteet ovat kunnossa.

Kehitystyötä pohjustaen on hyvä miettiä mikä on tapa, miten uudet ideat ja vaatimukset käsitellään organisaation sisällä, mitkä ovat kriteerit, mitkä pitää täyttyä, ennen kuin osauudistusta tai muutoksia lähdetään toteuttamaan verkkosivuille, mikä on kehityksen rahoitusmalli ja miten muutokset dokumentoidaan.

Fiksu ostaja myös neuvottelee toimittajan kanssa laajan ylläpitosopimuksen, joka saa kattaa mielellään puolet kehitysbudjetista. Näin muutoksiin ja lisäyksiin on helpompi ryhtyä, kun ne ovat jo mukana budjetissa eikä sivuston kehitykseen varatut rahat pääse karkaamaan muiden hankkeiden rahoitukseen.

Sopimukseen on hyvä kirjata myös työvaraus niin, että jos kehitystyö jää jossakin kuussa käyttämättä, sen voi siirtää käytettäväksi myöhemmin. Näin voidaan myös säästää muutaman kuukauden kehitysvarat vähän isompaan uudistukseen, kuten ulkoasun vaihtamiseen.