28.3.2017

Verkkopalveluasiakkaidemme uudistustarpeisiin liittyvät yhä useammin erilaiset digimarkkinointia tukevat ratkaisut. Markkinoinnin automaatio on terminä ollut kaikkien huulilla jo jonkin aikaa, ja jotkut asiakkaamme ovatkin hankkineet aika järeitä järjestelmiä myyntinsä ja markkinointinsa tueksi. Osalla tarpeet ovat kuitenkin huomattavasti vähäisemmät, jolloin monimutkaisemman automaation osuudesta ollaan valmiita tinkimään ja panostukset kohdennetaan kevyempiin uutiskirjetyökaluihin.

Yksi järjestelmävalintaan eniten vaikuttavista tekijöistä on se, kohdistuuko markkinointi kuluttajiin vai yrityksiin. Monessa työkalussa hinnoitteluun vaikuttavat tekijät ovat kontaktien määrä sekä lähetettyjen viestien määrä. Kuluttajamarkkinoinnin tapauksessa nämä molemmat voivat olla hyvinkin suuria, jolloin hintalappu työkalulle saattaa nousta kohtuuttomaksi.

Seuraavassa on esitelty kolme kuluttajamarkkinointiin soveltuvaa työkalua, jotka ovat Suomessa yleisesti käytössä.

MailChimp: Turvallinen valinta

MailChimp on amerikkalainen toimija, jonka kehittämä uutiskirjetyökalu on levinnyt laajalti käytetyksi globaaliksi ratkaisuksi. MailChimp on suhteellisen kevyt ja yksinkertainen tuote, joka panostaa helppokäyttöisyyteen ja ydinfunktioonsa, eli sähköpostiviestinnän sujuvuuteen. Tuotteen ympärille on kasvanut vahva ekosysteemi, joka kehittää jatkuvasti uusia integraatiomoduuleita. Näin ollen erilaisia lisäosia ja laajennuksia on paljon tarjolla.

Tuotteena MailChimp on suhteellisen yksinkertainen ja hyvin pitkälle vakioitu, joten asiakaskohtaisiin räätälöinteihin ei juurikaan ole mahdollisuuksia. MailChimp on Suomessa ylivoimaisesti eniten käytetty uutiskirjetyökalu, joten se on valintana turvallinen, mutta samalla se on myös hyvin pitkälle ”ota tai jätä” -ratkaisu.

MailChimp on tämän katsauksen tuotteista selkeästi edullisin vaihtoehto. MailChimpin voi halutessaan ottaa käyttöön ja sitä voi hoitaa täysin itsenäisesti. Usein on kuitenkin järkevää hyödyntää myös kumppania esim. laadukkaiden viestipohjien luomiseen tai eritoten silloin, jos MailChimpin haluaa integroida johonkin toiseen järjestelmään (esim. CRM). Kotimaisia toimittajakumppaneita, joilla on paljon kokemusta MailChimpistä, ovat mm. Tulos Helsinki, joka on MailChimpin virallinen partneri, sekä Karhu Helsinki. Ns. vendor-lähitukea Suomesta ei ole saatavilla.

Postiviidakko: Kotimainen vaihtoehto

Koodiviidakko, joka on yritys Postiviidakon takana, on Oulusta ponnistava täysin kotimainen toimija. Kotimaisuus ja kotimainen tuotekehitys ovatkin Postiviidakon ehdottomia vahvuuksia. Tosin viime aikoina Koodiviidakko on laajentanut toimintaansa ulkomaille ja jatkossa onkin todennäköistä, että yrityksen kasvu tulee nimenomaan Suomen rajojen ulkopuolelta.

Koodiviidakko ei hyödynnä kumppaneita, eikä ole pyrkinyt rakentamaan Postiviidakon ympärille ekosysteemiä. Täten asiakkaana on hyvin riippuvainen Koodiviidakon toiminnasta, mutta vastaavasti mallin etuna on se, että Koodiviidakko varmasti tuntee hyvin oman tuotteensa. Lisäksi Koodiviidakosta huokuu tietty palveluhalukkuus ja asiakkaan huomioiminen, joiden osalta kansainvälisten kilpailijoiden on hankala yltää vastaavalle tasolle.

Postiviidakon lisäksi Koodiviidakon tuotteita ovat verkkokaupparatkaisu ViidakkoStore, julkaisujärjestelmä Sivuviidakko, markkinoinnin automaation mahdollistava ViidakkoCEM sekä viestintäkokonaisuus PR Cloud. Koodiviidakko pyrkii olemaan asiakkailleen kokonaisvaltainen kumppani ja heillä onkin useita asiakkuuksia, joissa hyödynnetään useampaa heidän tuotetarjoomansa ratkaisua.

Nähtäväksi jää miten Postiviidakko pärjää alati kansanvälistyvillä markkinoilla resursseiltaan suurempia toimijoita ja jo lähtökohtaisesti pilveen toteutettuja ratkaisuja vastaan.

Apsis: Kehittyvä tuoteportfolio

Apsis on ruotsalainen toimija, jonka pääkonttori on Malmössä. Toiminnan selkeä painopiste on Pohjoismaissa, vaikkakin Apsis on profiloitumassa yhä enemmän kansainväliseksi toimijaksi. Apsis panostaa selkeästi myös Suomeen. Heillä on toimipiste Helsingissä, jossa on toistakymmentä työntekijää, ja lisäksi Apsiksen tuottamaa oheismateriaalia on käännetty kattavasti suomeksi.

Apsiksen päätuote on sähköpostimarkkinointityökalu Apsis Pro. Tuote on monipuolinen ja miellyttävä käyttää. Yksi vahvimmista Apsiksen teknisistä kilpailueduista on hyvä kaksisuuntainen integraatio MS Dynamics CRM:n kanssa. Myös käyttöoikeuksien hallinta on moniulotteista (tosin AD-integrointi saattaa olla työläs).

Asiakaskunnan osalta Apsis tavoittelee lähtökohtaisesti hieman suurempia organisaatioita kuin muut tämän katsauksen toimijat. Myös Apsis haluaa olla asiakkailleen enemmän kuin pelkkää uutiskirjepalvelua tarjoava toimija ja heidän tuoteportfolionsa onkin laajentunut. Fokus on kuitenkin edelleen pysynyt hyvällä tavalla suhteellisen kapeassa sektorissa. Muita Apsiksen tuotteita ovat mm. liidienhallintatyökalu Apsis Lead, Apsis Ecom, jonka avulla voidaan tavoittaa verkkokaupan hylätyt ostoskorit, sekä Apsis Profile Cloud asiakkaiden profilointiin ja sisältöjen personointiin.

Apsis on uutiskirjenäkökulmasta tämän katsauksen monipuolisin kokonaisuus, mutta myös hinnaltaan arvokkain. Toki tuote on silti huomattavasti edullisempi kuin raskaammat markkinoinnin automaation työkalut. Apsis positioituukin ratkaisuna ikään kuin kevyen ja järeän välimaastoon. Apsiksella on partneruussuhteet mm. Ambientian ja Seedin kanssa, mutta käyttöönottoprojektit he hoitavat hyvin pitkälle itse.

Käsityö ei lopu

Kaikilla näillä kolmella vaihtoehdolla on suomalainen asiakaskuntansa nyt ja varmasti myös jatkossa. Kaikki näistä ovat hyviä vaihtoehtoja riippuen toki siitä, mitä digimarkkinoinniltaan haluaa ja minkälaiset resurssit on käytettävissä. Nämä kolme työkalua soveltuvat hyvin myös pienemmälle organisaatiolle.

Kevyemmilläkin työkaluilla ja pienemmillä askeleilla pääsee hyvään vauhtiin, kunhan ylipäätään saa sen kuuluisan ensimmäisen askeleen otettua. On kuitenkin muistettava, että digimarkkinointi tulee vaatimaan enemmän tai vähemmän manuaalista työtä myös jatkossa. Niin näillä kolmella, kuin myös kaikilla muillakin työkaluilla.

Kaipaatko neuvoa omaan tilanteeseesi? » Ota yhteyttä!