2.11.2017

Merikaupunki Kotka uudistaa verkkosivustonsa Kotka.fi hyödyntämällä kaupunkien yhteistä Drupal 7 -palvelualustaa (Kada).

Kilpailutus on avattu julkisten hankintojen HILMA-palvelussa. Kilpailutusasiakirjat ovat luettavissa 4.12.2017 klo 15 saakka.

Olemme tukeneet Kotkan kaupungin verkkopalvelu-uudistusta tavoitteiden määrittelyssä, konseptisuunnittelussa, teknologiavalinnassa sekä fasilitoimme kilpailutuksen.

Uudistuksen tavoitteet

Kotka.fi-toteutusprojektissa rakennetaan uusi kaupunkilaisille suunnattu Kotka.fi-pääsivusto ja sekä 8 kpl erillissivustoja, mm. Kymenlaakson museolle ja Kotkan opistolle. Kaupunkien verkkosivustojen kanssa toimiville kiinnostava huomio konseptissa on varmasti kansalliseen sote-uudistukseen valmistautuminen: sosiaali- ja terveysasiat keskitetään erillissivustolle, jonka sisältö on myöhemmin helppo irroittaa maakunnallisen sote-toimijan sivustolle.

Kotka.fi-sivustouudistuksen ensisijaisena tavoitteena on kaupunkilaisten tehokas palvelu. Kaupunkilaisille suunnatut palvelut esitetään sivustolla tiiviisti, nasevasti ja laadukkaasti. Useimmin käytettyjen palvelujen aukioloajat ja yhteystiedot on heti saatavilla.Kaupunkilaisia kannustetaan sähköiseen asiointiin, joka on tiiviisti linkittynyt muuhun verkkosisältöön muodostaen yhtenäisen palvelukokemuksen. Päätöksenteko on helposti kaupunkilaisten seurattavissa ja heitä kannustetaan ottamaan kantaa valmisteilla oleviin asioihin. Lisäksi uusi Kotka.fi tukee ja tuo näkyväksi Kotkan kaupungin strategian. Uusi sivusto on visuaaliselta kokemukseltaan selkeä ja helppokäyttöinen millä tahansa päätelaitteilla.

Teknologiaratkaisu

Kotkan kaupungin tavoitteena on saada kustannustehokkaasti käyttöönsä verkkopalvelualusta, joka mahdollistaa modernien, responsiivisten sivustojen kehittämisen, sekä yhteensopivuuden ja jatkokehittämismahdollisuudet yhdessä muiden kuntien kanssa hyödyntämällä kaupunkien yhteistä Drupal 7 -palvelualustaa (Kada), jonka Turun kaupunki on kehittänyt ja julkaissut avoimena lähdekoodina.

Järjestelmävalinta mahdollistaa synergiaedut muiden kaupunkien verkkokehittämisen kanssa. Tätä kirjoitettaessa parhaillaan myös Varkauden, Jyväskylän ja Porin kaupungit ovat käyttöönottomassa tätä kaupunkien yhteistä palvelualustaa. Lisäksi Kuntaliitto on ottamassa koordinaatiovastuuta alustan kehittämisestä.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Kilpailutusasiakirjat ovat luettavissa 4.12.2017 klo 15 saakka julkisten hankintojen HILMA-palvelussa.


Kilpailutus-sarjassa vinkkaamme julkishallinnon asiakkaidemme käynnissä olevista kilpailutuksista. Julkisissa hankinnoissa kilpailutuksen asiakirjat ovat avoimesti tutustuttavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa.


Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.