05.12.2017

Mitä kaikkea pitää ottaa huomioon kun lähtee ostamaan digitaalisia palveluita? Asiantuntijamme Perttu Tolvanen pitää joulukuun 12. päivä Helsingissä koulutuksen, jossa pureudutaan tarkemmin IT-järjestelmien ostamiseen. Kysyin Pertulta tarkemmin, mitä koulutus sisältää ja kenelle se sopii.

Koulutuksen esittelyssä luvataan käytännön realismia IT-järjestelmien ostamiseen. Mitä tällä tarkoitetaan?
Koulutuksessa käyn hyvin esimerkkivetoisesti läpi erilaisia tapoja kilpailuttaa kumppaneita ja projekteja. Alue on toki rajattu digitaalisiin palveluihin, ja paljon puhutaan esimerkiksi verkkosivustoista ja erilaisista asiointipalveluista, mutta rajattu alue juuri mahdollistaa pureutumisen syvemmälle siihen mitä asioita tilaajan puolella on ison hankkeen alkuvaiheessa päätettävä, ja miten ne päätökset vaikuttavat kilpailutukseen ja hankkeen läpivientiin.

Kenelle koulutus on suunnattu? Onko se tarkoitettu ainoastaan hankintavastaaville, vai hyötyykö esimerkiksi IT-järjestelmistä tai viestinnästä vastaavat henkilöt koulutuksestasi?
Uskoisin, että koulutuksesta on hyötyä eniten IT-ihmisille, joiden toimenkuvaan kuuluu isojen tietojärjestelmäuudistusten läpivienti, etenkin jos puhutaan erilaisista web-pohjaisista palveluista tai vaikkapa mobiilisovelluksista. Toki veikkaisin, että jonkinlaisella hankintataustalla on myös moni osallistuja liikenteessä, koska yleensä hankintaosaaminen on aika erikoistunutta osaamista, ja usein hankintaihmiset tulevat tällaisiin koulutuksiin ymmärtämään vaativien tietojärjestelmähankintojen erityispiirteitä.

Koulutuksessa käydään läpi kilpailutusmenetelmiä julkisella sektorilla. Mitä tarjottavaa koulutuksella on yksityisen sektorin hankintavastaaville?
Merkittävä osa koulutuspäivästä käytetään tosiaan nimenomaan julkisten hankintojen eri mallien läpikäyntiin, mutta ihan samoja keskusteluja yksityisellä puolella käydään, ja ihan samalla tavalla yksityiselläkin sektorilla tarvitaan kilpailutusosaamista. Tässäkin maassa esimerkiksi moni iso pörssiyhtiö kilpailuttaa kumppanit projekteihinsa paljon tiukemmilla malleilla kuin mitä monet julkishallinnon yksiköt. Yksityisellä puolella kilpailuttamisen mallien kirjo on vain niin paljon suurempi, kun osa ostaa ihan ”kaveripohjalta”, ja toiset organisoivat viimeisen päälle systemaattisia valintaprosesseja.

Väittäisin, että koulutuksen asioista jopa yli 90% on ihan relevanttia asiaa myös yksityisen puolen näkökulmasta. Ehkä se julkishallinnon oma termistö julkisiin hankintoihin liittyen on ainut asia lopulta, joka ei ole kovin relevantti. Esimerkiksi North Patrolissahan me käytämme ihan samoja menetelmiä yksityisen puolen kilpailutuksissa, joten eroja on lopulta aika vähän. Julkisella puolella on vain monia yksityiskohtia ja rajoituksia, jotka pitää huomioida, mutta menetelmät tosiaan ovat usein aivan samoja.

Koulutuksessa on monta eri teemaa ja paljon käsiteltäviä asioita. Kuinka syvälle hankintakiemuroihin mennään koulutuspäivän aikana?
Koulutuksen rakenne on sellainen, että aamupäivän ohjelma on suunniteltu täysin ennakkoon, mutta iltapäivän ohjelmaa ja käsiteltäviä esimerkkejä valikoin aina osallistujien kiinnostuksen mukaan, jotta koulutuspäivästä tulisi mahdollisimman hyödyllinen kaikille. Voi siis olla, että joitakin yksittäisiäkin hankintakiemuroita saatetaan käsitellä iltapäivästä, mutta tuskin kovin syvälle julkisen kilpailuttamisen ”byrokratiayksityiskohtiin” mennään, koska näkökulma on kuitenkin ensisijaisesti laadukkaiden tietojärjestelmien ostaminen. North Patrolin kokemuksia laatupisteytyksen malleista ja hyvistä käytänteistä saatetaan toki käsitellä aika täsmällisestikin.

Mitä osallistujille pitäisi jäädä koulutuksesta kotiin viemiseksi?
Koulutuksen paras anti osallistujille on varmasti konkreettinen yleiskuva siihen miten erilaisia tietojärjestelmäprojekteja kannattaa valmistella, minkälaista pohjatyötä kannattaa missäkin tapauksessa tehdä, missä kohtaa kannattaa tehdä teknologiavalinta, ja ylipäätään millaiset kilpailutusmenetelmät sopivat millaisiinkin projekteihin. Uskon, että jokainen osallistuja on koulutuksen jälkeen viisaampi siitä miten tehdään hyvä kilpailutus, jonka lopputuloksena saa hyvän kumppanin ja tarkoituksenmukaisen projektin.

Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu mukaan

Digitaalisten palveluiden ostaminen