05.12.2017

Asiantuntijamme Perttu Tolvanen pitää tammikuussa jälleen suositun verkkokauppajärjestelmäkoulutuksensa. 16.1.2018 Helsingissä pidettävä koulutus antaa nopeasti ja tehokkaasti kokonaiskuvan verkkokauppajärjestelmistä.

Perttu, kenelle koulutuksesi soveltuu?
Koulutus on tehokoulutus niille, jotka ovat lähdössä joko rakentamaan ensimmäistä verkkokauppaansa tai uudistamassa olemassa olevaa verkkokauppaa. Koulutus on hyvin liiketoimintalähtöinen ja kohdennettu erityisesti yrityksen kehityksestä vastaaville henkilöille. Koulutuksessa saa hyvän yleiskatsauksen verkkokauppamarkkinoista, teknologioista ja hinnoista.


Kuluttajapuolella verkkokaupat ovat jo vakiinnuttaneet paikkansa, miten verkkokauppa näkyy B2B -puolella?

Yleisessä keskustelussa keskitytään liikaa kuluttajamarkkinoiden verkkokauppoihin. Aina verkkokauppa ei tarkoita sitä, että ostetaan tuotteita luottokorttia vinguttamalla. Verkkokauppa kasvaa koko ajan kaikilla rintamilla ja B2B puolella tapahtuu nyt paljon kehitystä. Isoin muutos on se, että todella monenlaisten yritysten verkkosivut muuttuvat verkkokauppamaisemmaksi. Yritysten välinen palveluiden myynti verkkokauppaistuu, ja yrityksen verkkokaupan kautta voidaan tarjota esimerkiksi asiakastukea, täydennystilauksia, huoltotilauksia, ottaa etäyhteyksiä ja tehdä raportointia. Selkeä trendi on, että verkkokaupasta on tulossa keskeinen osa yrityksen verkkopresenssiä.


Verkkokauppoja on siis monenlaisia, mihin koulutuksesi keskittyy?

Koulutuksessa käydään hyvin konkreettisesti, CASE-esimerkkien kautta, läpi erilaisia verkkokauppakonsepteja. Kuluttajapuolen verkkokaupat ovat suhteellisen suoraviivaisia, joten koulutuksessa keskitytään kenties vähän enemmän B2B-puoleen. Aikaisemmin koulutukseen on hakeutunut paljon sellaisten yritysten edustajia, joiden verkkokaupat eivät ole ihan bulkkitavaraa. Puhutaan esimerkiksi verkkokaupoista, joissa myydään sopimuspohjaisia tuotteita tai verkkokauppoja, jotka toimivat huutokauppapohjalla.


Koulutuksessa puhutaan myös verkkokauppateknologioista. Mitä mielestäsi on tärkeää huomioida verkkokauppajärjestelmän valinnassa?

Megakysymys tässä on, että mitä verkkokauppajärjestelmän tulisi tehdä ja mikä on verkkokaupan rooli kunkin yrityksen järjestelmäpaletissa. Verkkokauppaprojekti on väistämättä arkkitehtuuriharjoitus, jossa käydään läpi, mitä järjestelmiä nykyisellään on ja mitä niillä tehdään, ja vasta tämän jälkeen voidaan miettiä, mitä verkkokauppajärjestelmän ominaisuuksia tarvitaan. Koulutuksessa sivutaan verkkokaupan taustajärjestelmiä, puhutaan tuotetiedon ja palvelutiedon hallinnasta, identiteetin hallinnasta ja integraatioista.

Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu mukaan

Verkkokauppajärjestelmien hankinta

Aiheeseen liitttyviä blogikirjoituksia

Verkkokauppojen konseptit ja niihin liittyvät järjestelmät