Usein ajatellaan, että kuntien verkkosivustot voivat olla samankaltaisia, koska niillä on samat yli 500 tehtävää, joilla tuotetaan kuntalaisille palveluita. Kun kuntia katsoo hieman tarkemmin, niiden erilaisuus löytyy toiminnan ytimestä. On isoja tai pieniä, on omia kuntalaisia palvelemaan keskittyviä tai matkailijoita houkuttelevia, on väylien varrella tai sivummalla sijaitsevia.

Kuntien erilaisuus tulee esille heti verkkosivuston ensivilkaisulla. Omiin kuntalaisiin keskittyessä korostuu toiminnan kuvaaminen ja palveluissa asioiminen; uusia houkutellessa etusivun valtaa kuvat ja vetävä tyyli. Kunnan strategia priorisoi ja kirkastaa tavoitteet: digitalisaatio tuntuu ja osallisuus tempaa mukaan.

Mutta kunnan strategia ei ole ainoa asia, joka muovaa verkkopalvelua. Lähiaikoina verkkosivuja ravistaa Suomi.fi, soteuudistus ja saavutettavuusdirektiivi. Verkkopalvelujen tuottoon on tällä hetkellä tarjolla kaksi valmista avoimella lähdekoodilla tehtyä ratkaisua. Löytyisikö niistä verkkosivun uudistukseen apua?

Sote verkkosivuston sisä- vai ulkopuolella

Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavien kuntien verkkosivustoista iso osa on ollut sotepalveluita. Ne ovat olleet myös paljon käytettyjä palveluja. Jo tällä hetkellä joidenkin kuntien soteosiot vievät välittömästi pois omalta sivustolta palvelujen tuottajien sivustoille.

Jos sivustoa ollaan uusimassa, sote-osio suunnitellaan usein niin, että se on helppo siirtää uuden organisaation sivustoon. Tässä välivaiheessa soten organisaatiorakenteet eivät ole selvillä, joten nyt on otollinen hetki rakentaa sote-osio siten, että se palvelee asiakkaan tiedontarvetta eikä lähtökohtana ole nykyisen eikä tulevan organisaation rakenne.

Palvelujen kuvaukset Suomi.fi:stä

Tällä hetkellä kuntien palvelut näkyvät kahdessa verkkopalvelussa: Suomi.fi:ssä ja kuntien omilla sivustoilla. Palvelujen kuvausten ylläpitäjien työtä helpottaakseen osa kunnista on tehnyt integraatioita järjestelmien välille. Tällöin palvelutietovarannosta haetaan esimerkiksi toimipisteitä kuntien sivustoille ja sivustoilla palvelut esitetään rikkaampina. Palvelutietovarannon kuvaukset voidaan tuoda myös erillisenä palveluhakemistona.

Ylläpitäjän näkökulmasta merkittävää on se, missä hän päivittää palvelut: tutussa kohdassa sivustossa, erillisessä palveluhakemistossa vai kokonaan eri järjestelmässä. Veikkaan, että jatkossa palvelukuvaukset poistuvat omista verkkopalveluista kokonaan. Lähiajat tulevat näyttämään, miten Suomi.fi lyö itsensä läpi ja mistä kuntalaiset tarvitsemansa palvelut hakevat.

Vanhat sivustot saavutettavia syksyllä 2020

Painetta verkkosivustojen uudistukselle tuo lähivuosina saavutettavuusdirektiivi, joka uusii vanhemmatkin verkkopalvelut syksyyn 2020 mennessä. Tätä ennen tulee arvioida kaikki nykyiset verkkopalvelut ja sitten uusia verkkopalvelut täyttämään direktiivin ehdot. Vielä tällä hetkellä ei ole tiedetä sitä, millaiset saavutettavuusdirektiivin kansalliset vaatimukset ovat.

Saavutettavuuden tavoittelu on ollut kunnille kimuranttia erilaisten kohderyhmien takia. Yhdellä ja samalla sivustolla ei ole helppoa olla samalla kaikki ryhmät saavuttava, turisteja houkutteleva ja nuoria puhutteleva. Jos saavutettavuus on sivuston tärkein asia, se näkyy kuvien ja värien karsimisena ja kielen selkoistumisena.

Avoimen koodin Kadasta tai Kuntasivustosta apua?

Moni kunta kipuilee, miten uudistaa sivustonsa. Tällä hetkellä on tarjolla kaksi avoimen lähdekoodin kuntasivustopaketteja eri alustoille tehtynä. Turun viitoittamalla tiellä on rakennettu Kada-mallia Drupalilla ja Valu Digital on avannut Kuntasivustonsa WordPress-koodin.

Kummassakin vaihtoehdossa sotepalvelut on mahdollista eriyttää omiksi sivustoikseen. Kadassa erillinen sivusto hyödyntää muiden samassa järjestelmässä olevien sivustojen tietoja, kun taas Kuntasivuston WordPress-toteutuksen Multisite-toiminnallisuus ei hae sisältöjä muista sisällöistä. Sekä Kadalla että Kuntasivustolla on tehty integraatioita palvelutietovarantoon siten, että tiedot kulkevat Suomi.fi:n ja kunnan verkkopalvelun välillä. Myös saavutettavuuteen on kiinnitetty huomiota, esimerkiksi Kada-mallissa karusellikuvat saa pysäytettyä ja tekstiä saa suuremmaksi.

Turun pohjilta Kada-ratkaisuja pääsee jo kurkistelemaan Varkauden ja Porin beta-sivustoilta. Valun kuntasivustoa ovat soveltaneet esimerkiksi Kalajoki, Rauma ja Loviisa.

Jos kunnat ajatellaan samanlaisina, ratkaisu verkkopalvelun uudistukseen saattaa löytyä yhteisistä paketeista. Jos ei, niin pakettien sisältö on arvioitava huolellisesti sivustoa suunniteltaessa ja vaatimuksia määritellessä.


Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.