18.12.2017

Helsingin seudun liikenne (HSL) on julkaissut kaksi hankintailmoitusta liittyen asiakaslähtöisen toimintansa kehittämiseen:

  • Palvelumuotoilun puitejärjestelyllä HSL hakee kokonaisvaltaista palvelumuotoilukumppania kehittämään yhteistyössä HSL:n kanssa HSL:n tilaaman ja tuottaman joukkoliikennepalvelukokonaisuuden asiakaskokemusta.
  • Digitaalisten palveluiden suunnittelun puitejärjestelyn avulla HSL voi sopimuskauden aikana ostaa laadukkaita ja kustannustehokkaita digitaalisten palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen liittyviä palveluita järjestelyyn valituilta toimijoilta.

Molemmat kilpailutukset on avattu julkisten hankintojen HILMA-palvelussa:

Tarjoukset on jätettävä 19.1.2018 klo 16:00 mennessä Cloudia-tarjouspalvelun kautta.

North Patrol on tukenut HSL:ää näiden molempien kilpailutusten vaatimusten koostamisessa sekä tarjouspyyntödokumentaatioiden laatimisessa.

Hankintojen taustat ja tavoitteet

Helsingin seudun liikenne (HSL) on kuntayhtymä, jonka jäseniä ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi ja Sipoo. Vuoden 2018 alussa myös Tuusula ja Siuntio liittyvät kuntayhtymään. HSL:n järjestämässä liikenteessä tehdään vuosittain liki 370 miljoonaa matkaa ja HSL:n palveluja käyttävät useat todella laajat ja monimuotoiset käyttäjäryhmät. Yksittäisiä palveluiden käyttäjiä on arviolta toista miljoonaa, ja lähitulevaisuudessa määrän odotetaan kasvavan entisestään.

HSL:n palvelumuotoilun puitejärjestely

HSL:n joukkoliikennepalvelukokonaisuuden asiakaskokemus muodostuu seuraavista osa-alueista:

  1. HSL-joukkoliikennepalvelun asiakaskokemuksen kehittäminen
  2. Joukkoliikenteeseen liittyvän infran, liikennevälineiden, näiden fyysisen tilan ja matkustajainformaation asiakaskokemus
  3. HSL:n digitaalisten palveluiden asiakaskokemus
  4. Asiakaspalvelutilanteiden asiakaskokemus

HSL etsii yhteistyökumppanikseen palvelumuotoilutoimijaa, joka pystyy mallintamaan ja määrittämään asiakaskokemusta kanavasta riippumatta, luomaan halutun asiakaskokemusmallin yhteistyössä HSL:n kanssa, kehittämään sitä eteenpäin ja jalkauttamaan sitä käytännön tasolle moniulotteisessa toimintaympäristössä.

Valitun palvelumuotoilukumppanin rooli tulee muokkautumaan valitun toimittajan kompetenssien, muiden kokonaisuuteen vaikuttavien toimijoiden vaikutuksen sekä HSL:n tarkentuvien tarpeiden ja tahtotilan myötä.

Digitaalisten palveluiden suunnittelun puitejärjestely

Digitaaliset palvelut ovat keskeinen osa HSL:n asiakaslähtöistä toimintaa. Esimerkkejä HSL:n digitaalisista palveluista ovat mm. Reittiopas ja Mobiililippu. Vastaavien palveluiden käyttöönotto vauhdittuu lähitulevaisuudessa entisestään. Lisäksi digitaalisten palveluiden kokonaisuuteen liittyvät myös fyysiset laitteet, kuten matkakortinlukijat ja lippuautomaatit, sekä näiden käyttöliittymät.

HSL tarvitsee ulkopuolisia kumppaneita digitaalisten palveluidensa suunnittelun ja kehittämisen tueksi. Hankinnan tavoitteena on luoda HSL:n käyttöön puitejärjestely, jonka avulla voidaan sopimuskauden aikana ostaa laadukkaita ja kustannustehokkaita digitaalisten palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen liittyviä palveluita järjestelyyn valituilta toimijoilta.

Puitejärjestelyyn liittyvät toimeksiannot tullaan tekemään pääosin HSL:n tiloissa ja HSL:n työnjohdon alaisuudessa. HSL toimii monitoimittajaympäristössä, johon valittujen toimijoiden on roolinsa puitteissa mukauduttava. Digitaalisten palveluiden suunnittelu ja kehittäminen tapahtuvat osana ketterää kehitystiimiä, jonka sisällä eri toimijoiden välinen sujuva yhteistyö on onnistumisen edellytys.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Molemmat kilpailutukset on avattu julkisten hankintojen HILMA-palvelussa:

Tarjoukset on jäettävä 19.1.2018 klo 16:00 mennessä Cloudia-tarjouspalvelun kautta.


Kilpailutus-sarjassa vinkkaamme julkishallinnon asiakkaidemme käynnissä olevista kilpailutuksista. Julkisissa hankinnoissa kilpailutuksen asiakirjat ovat avoimesti tutustuttavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa.


Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.