21.12.2017

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on julkaissut kaksi hankintailmoitusta liittyen toimiala-ja mediaseurantaansa:

  • Toimiala- ja mediaseurantapalveluiden puitejärjestelyllä Sitra hakee kattavaa toimiala- ja mediaseurantapalvelua, joka sisältää datan keräämiseen ja raportointiin vaadittavan järjestelmän käyttöoikeuden sekä tukipalvelut.
  • Toimiala- ja media-analyysipalveluiden puitejärjestelyn avulla Sitra voi hankkia laadukkaita asiantuntijapalveluita toimiala- ja media-analyysien tekemiseen.

Molemmat kilpailutukset on avattu julkisten hankintojen HILMA-palvelussa:

Tarjoukset molempien kilpailutusten osalta on toimitettava 31.1.2018 klo 12:00 mennessä.

Hankintojen taustat ja tavoitteet

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on eduskunnan alainen itsenäinen rahasto, jonka tavoitteena on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä kilpailukykyä ja yhteistyötä.

Sitra tekee töitä Suomen kilpailukyvyn ja suomalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ennakoimalla yhteiskunnan muutosta, etsimällä uusia toimintamalleja ja vauhdittamalla kestävään hyvinvointiin tähtäävää liiketoimintaa.

Sitran tavoitteena on seurata yhteiskunnallista keskustelua kaikista niistä aiheista, jotka suoraan tai välillisesti liittyvät Sitran toimintaan tai toiminnan tuloksiin. Seurannan tueksi Sitra on hankkimassa kattavaa toimiala- ja mediaseurantapalvelua, sekä erillisenä hankintana kumppaneita media-analyysipalveluiden tuottamiseen.

Sitran toimiala- ja mediaseurantapalvelu tulee kattamaan seuraavat osa-alueet:

  1. Oman julkisuuden mediaseuranta toimitetusta mediasta, sisältäen printtimedian, toimituksellisen verkkomedian, television sekä radion;
  2. Toimialaseuranta, joka kattaa lähes vastaavat lähteet kuin oman julkisuuden mediaseuranta, mutta toimialaseurannan puolella korostuvat viranomaislähteiden, yritysten osavuosikatsausten sekä kansainvälisen median seuranta;
  3. Sosiaalisen median seuranta (edellisiin liittyen), jossa lähteinä ovat Sitran omat sosiaalisen median kanavat, erilaiset keskustelut sosiaalisen median keskeisissä palveluissa sekä mm. valikoidut keskustelufoorumit ja blogit.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Molemmat kilpailutukset on avattu julkisten hankintojen HILMA-palvelussa:

Tarjoukset molempien kilpailutusten osalta on toimitettava 31.1.2018 klo 12:00 mennessä.


Kilpailutus-sarjassa vinkkaamme julkishallinnon asiakkaidemme käynnissä olevista kilpailutuksista. Julkisissa hankinnoissa kilpailutuksen asiakirjat ovat avoimesti tutustuttavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa.


Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.