5.2.2018

Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu rakentavat yhdessä uutta mallia suomalaiseen korkeakoulutukseen. Vuonna 2019 aloittaa toimintansa uusi korkeakouluyhteisö, joka hakee nyt osaavaa Drupal-kumppania kiinnostavan verkkopalvelukokonaisuutensa toteutukseen.

Kilpailutus on avattu julkisten hankintojen HILMA-palvelussa. Kilpailutusasiakirjat ovat Tarjouspalvelussa luettavissa 9.3.2018 klo 12 saakka.

Me North Patrolin konsultit olemme olleet mukana uuden verkkopalvelukokonaisuuden konseptoinnissa, teknologiavalinnassa ja vaatimusten määrittelyssä.

Julkaisujärjestelmän, ”sisältökoneen” ja näiden välisen rajapinnan kokonaisuus

Hankinnan kohteena on kiinnostava toteutuskokonaisuus:

  1. Sisältökone, jolla tuotetaan ja hallinnoidaan ”standardimuodossa” sellaisia sisältöjä, joita näytetään useammassa verkkopalvelussa (henkilöprofiilit, tapahtumat, uutiset, projektit ja tiimit, koulutukset, palvelut)
  2. Rajapinta, joka tarjoilee sisältökoneen sisältöjä esitettäviksi verkkopalveluissa
  3. Julkaisujärjestelmä, jolla tuotetaan uuden korkeakoulun julkinen verkkosivusto, ja joka myös esittää sisältökoneella ylläpidettyjä sisältöjä

Teknisen ratkaisun kantava idea on siis se, että uuden korkeakouluyhteisön ”pysyvät sisältötyypit” (koulutukset, palvelut, tutkimus, ihmiset ja ajankohtaisuudet) tallennetaan erilliseen ympäristöön (=”sisältökoneeseen”), jonka perusratkaisut kestävät aikaa ja ovat esityskerroksesta riippumattomia. Tämän sisältökoneen järjestelmäalustana on Drupal, mutta sisällöntuottajille voidaan luoda vaikkapa räätälöidysti ylläpitolomakkeet, joilla vakiomuotoisia sisältöjä hallinnoidaan.

Sisältökoneella hallinnoidut sisältöoliot voivat saada hyvin erityyppisiä ilmenemismuotoja: esimerkiksi yksittäisen tutkijan henkilötiedoista voidaan muodostaa tiivis käyntikortti, letkeä sisäinen esittely tai laaja julkinen tutkijaprofiili. Nämä ilmenemismuodot määritellään rajapintaan, josta valtuutetut verkkopalvelut voivat käydä kyselemässä tietoja verkkosivuilla esitettäväksi.

Esitystapa, taitto ja visuaalinen ilme – eli ”verkkosivu” – vakiomuotoisille sisällöille syntyy vasta verkkosivuston julkaisujärjestelmässä. Uuden korkeakouluyhteisön julkinen verkkosivusto nähdään kokonaisuudessa vain yhdeksi verkkopalveluksi, joka esittää sisältökoneesta tuotavia sisältöjä. Korkeakouluyhteisön intranet, erilaiset tiimisivustot ja blogisivustot voivat myös yhtälailla näyttää omista tarpeistaan lähtien koulutuksista, palveluista, tutkimuksesta, ihmisistä tai ajankohtaisuuksista kertovia tietoja, joita rajapinta jakelee.

Uusi korkeakouluyhteisö varautuu tällä ratkaisulla siihen, että julkisen verkkosivuston ulkomuoto tai rakenne voi parin vuoden sisään muuttua ihan millaiseksi tahansa. Jopa sen julkaisujärjestelmäalusta voi vaihtua toiseksi – teknologiat, toteutustavat ja esitystavat voivat elää notkeasti ajan saatossa, mutta perustavana ratkaisuna oleva sisältökone pysyy vakaana.

Uuden korkeakouluyhteisön aloittaessa toimintansa sen julkinen verkkosivusto rakennetaan hankintaan sisältyvällä Drupal-julkaisujärjestelmällä, joka esittää rajapintakerroksesta noudettuja sisältökoneen sisältöjä automaattisesti, fiksujen käyttöliittymäratkaisujen avulla. Näiden sisältökone-sisältöjen lisäksi verkkopalvelussa esitetään julkaisujärjestelmällä tuotettuja ja ylläpidettyjä verkkosivuja, jotka avaavat monipuolisin tavoin uuden korkeakouluyhteisön toimintaa, organisaatiota, tutkimusaiheita ja palvelumuotoja.

Erottuva ja innovatiivinen palvelukonsepti

Jännittävien Drupal-ratkaisujen lisäksi tämä Tampereen korkeakoulujen hankinta tarjoaa kumppaniehdokkaille kutkuttavia suunnitteluhaasteita. Aivan uudenlainen oppilaitos tarjoaa opiskelijoilleen, tutkijoilleen, asiakkailleen ja henkilöstölleen Suomessa ennennäkemättömän kattauksen mahdollisuuksia ja näkökulmia, joiden esittelemiseksi on palvelukonseptissa haettu innovatiivisia ratkaisumalleja.

Uuden verkkopalvelun käyttökokemukseen, puhuttelutapoihin, käyttöliittymiin ja toiminnallisuuksiin tarvitaan ratkaisuja, jotka aidosti markkinoivat uuden korkeakouluyhteisön mahdollisuuksia. Myyntipuheiden sijaan verkkopalvelussa korostuu kiinnostavien sisältöjen tarjoama todistusaineisto: erilaiset näkökulmat koulutustarjontaan, tutkimusteemojen mukaan jäsentyvät hanke- ja tiimiesittelyt, asiakastilanteista lähtevät palveluesittelyt sekä oikeisiin konteksteihin kytkeytyvät uutiset ja tapahtumat.

Verkkosivuston vaatimusmäärittelyssä on kuvattu palvelukokonaisuuden toteutuksen lähtökohdat: sisältötyypit, käyttökokemuksen muodostumisen periaatteet, navigointilogiikka ja erilaiset listausnäkymät, joita verkkopalveluun generoidaan sisältöluokittelujen avulla. Jotta konseptissa suunnitellut oivalliset ideat jalkautuvat konkreettiseen toteutukseen, kaivataan toteutustyöhön nokkelia käyttöliittymäratkaisuja ja selkeää visualisointia – näitä hankintayksikkö odottaa tarjoajilta yhtä paljon kuin teknistä osaamista.

Pitkäjänteistä jatkokehittämistyötä

Tampereen korkeakoulujen hankinnassa on erityistä sekin, että verkkopalvelujen perustoteutuksen projekti nähdään vasta ensimmäiseksi askeleeksi pitkällä tiellä. Hankintaan on varauduttu sisällyttämään jopa 800 henkilötyöpäivän verran lisä- ja jatkokehitystyötä tulevien vuosien aikana.

Uuden korkeakouluyhteisön toimintatavat, palvelutarjooma, tietolähteiden integroinnit ja viestintätarpeet kehittyvät suurin harppauksin uuden korkeakoulun toiminnan alkuvuosina. Tämä kehitys heijastuu väkisinkin verkkopalveluratkaisuihin, joiden Drupal-alustalle on rakennettava uudenlaisia toiminnallisuuksia, palveluosia, integraatioita ja käsittelytapoja.

Verkkopalvelukokonaisuuden vaatimusmäärittelyssä on esitetty joitakin tunnistettuja jatkokehityskohteita, mutta näiden lisäksi Drupal-toteuttajalla tulee epäilemättä olemaan työpinossaan suuri määrä jatkokehittämishankkeita, joita ei vielä tässä vaiheessa pystytä ennakoimaan.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Kilpailutus on avattu julkisten hankintojen HILMA-palvelussa. Tarjouspyyntöön liitteineen voi tutustua Tarjouspalvelussa (9.3.2018 klo 12 saakka).


Kilpailutus-sarjassa vinkkaamme julkishallinnon asiakkaidemme käynnissä olevista kilpailutuksista. Julkisissa hankinnoissa kilpailutuksen asiakirjat ovat avoimesti tutustuttavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa.


Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.