15.2.2018

Sähkön kantaverkkoyhtiö Fingrid toteutti toimivan ja kauniin verkkopalvelun (www.fingrid.fi). Sen sivutuotteena talossa löydettiin kokonaisjäsennys siitä, mitä yhtiön palvelut ovat ja kuinka ne kuvataan kohderyhmilleen.

Fingrid on tottunut reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin, minkä seurauksena myös verkkosivusto Fingrid.fi on uudistettu säännöllisin väliajoin. Verkkoviestinnän asiantuntija Janika Seppälä on ollut talossa mukana jo seitsemässä verkkosivu-uudistuksessa, joten tuorein uudistusprojekti sujui koetellun prosessimallin mukaan ilman ikäviä yllätyksiä.

Vaatimusmäärittely pienellä porukalla

Fingrid kerää säännöllisesti palautetta www-sivuistaan niin ulkoisilta käyttäjiltä kuin yhtiön sisältäkin. Niinpä sivuston kehittämistarpeet olivat selkeästi tiedossa, kun aika kypsyi siihen, että SharePoint-alustaisen verkkosivuston julkaisujärjestelmäksi tuli saada jokin joustavammin sisällöntuotannon tarpeisiin soveltuva järjestelmä.

North Patrol oli Fingridin apuna laatimassa uudesta verkkosivustosta vaatimusmäärittelyä. Suunnittelutyön aikana todettiin, että Fingridin sisällöntuotannon tarpeisiin ja Microsoft-arkkitehtuuriin soveltui parhaiten Episerver CMS -järjestelmä. Valinta osoittautui onnistuneeksi, ja sisällönsyötön helppous uudessa julkaisujärjestelmässä on yllättänyt iloisesti koko sisällöntuotantoryhmän, Janika Seppälä kertoo.

Ensivaiheen vaatimusten määrittelyä teki North Patrolin kanssa vain muutaman hengen avainryhmä Fingridiltä. Tämä mahdollisti juohevan suunnittelun, johon ei tarvinnut valjastaa valtavaa asiantuntijaporukkaa. Janikalla oli aiemmista kokemuksista hyvin tiedossa, että asiantuntijat innostuvat kommentoimaan vasta suhteellisen konkreettisessa käsikirjoitusvaiheessa, ja suuret linjaukset sivuston käyttökokemuksesta on järkevintä tehdä viestintävetoisesti.

Määrittelyvaiheessa haettiin uudenlaisia ratkaisuja teknisten sisällöntuotanto-ominaisuuksien lisäksi sivuston navigointirakenteisiin, sivupohjien taittoon, visuaalisuuden rooliin ja yleisvaikutelman keventämiseen.

Toimittajavalinnassa tapaamiset ratkaisevat

North Patrolin tuella Fingrid laati tarjouspyyntödokumentit ja vertaili saadut tarjoukset. Janika korostaa kuitenkin sitä, miten ratkaisevia tarjousesittelytapaamiset ovat valinnan kannalta:
Palvelutoimittajan tarjoama työryhmä on tavattava, ennen kuin voi päättää kenen kanssa haluaa tehdä yhteistyötä seuraavan vuoden ajan. Vaikka kaikkien tarjoajien tapaaminen oli aikaavievää, se oli hyödyllistä, jotta emme sokaistuneet myyntipuheista.

Hyvien kumppaniehdokkaiden joukosta erottui viimeistään tapaamisen perusteella parhaaksi Solita, joka valittiin toteuttamaan uuden Fingrid.fi-palvelun suunnittelu, ulkoasu, Episerver-toteutus ja integraatiot. Janika kertoo Fingridin olevan erittäin tyytyväinen yhteistyöhön Solitan kanssa:
– Käyttöliittymän ja ulkoasun suunnittelussa Solita tarjosi meille oma-aloitteisesti hyviä ideoita ja järjestelmän hyödyntämismahdollisuuksia. Meidän esittämiämme ideoita tai oletuksia myös kyseenalaistettiin rohkeasti. Verrokkisivustoja esittelemällä vakuutettiin insinööritkin siitä, että visuaalisuus ja isojen kuvapinta-alojen käyttö tukee viestiä.

Turnauskestävyyttä toteutusvaiheeseen

Toteutusvaiheeseen Fingrid oli varmistanut projektisuunnittelussa tarpeeksi aikaa sille, että sisältötyö saadaan jumpattua talossa läpi. Tekninen yhteistyökumppani pystyi rakentamaan ratkaisut sujuvissa vaiheissa, ja Fingridin asiantuntijoiden sisäiselle käsittelylle oli jätetty pohdintavaraa.

Erityisen paljon hedelmällistä keskustelua Fingridissä heräsi, kun suunniteltiin rakennetta Palvelut-osiolle. Sivuston toteutuksen yhteydessä eri työryhmät Fingridissä kokoontuivat miettimään, miten yhtiön kannattaisi päivittää ja yhtenäistää palveluista ulospäin kerrottua viestiä.

Fingrid piti teknisen yhteistyökumppanin kanssa paljon Skype-istuntoja, joissa katsastettiin tilanne ketterästi ja sovittiin tarvittavista tarkennuksista työn edistämiseen. Työtavoissa Janika kannustaa lyhyiden palaverien pitämiseen:
– Aina ei tarvitse istua kahta tai kolmea tuntia päättämässä asiaa: 30-60 minuutin palaverit rasittavat osallistujien kalentereita vähemmän, mahdollistavat useamman tahon pääsyn paikalle, ja lyhyessä ajassa keskitytään oleelliseen.

Avoimella datalla reaaliaikaisia graafeja

Fingrid.fi-sivusto esittelee hulppean määrän ajantasaista dataa ja indikaattoreita Suomen sähköjärjestelmästä ja sähkömarkkinoista. Käyrät on saatu www-sivuille integraatioilla, joissa hyödynnetään Fingridin omaa avoimen datan palvelua: data.fingrid.fi.

Avoimen datan tarjoaminen on ollut Fingridille keskeinen kehittämisalue, ja nyt sitä pääsee hyödyntämään myös oma verkkoviestintä. Verkkosivuilla esitettävien sähkömarkkinakuvaajien integraatioiden toteuttaminen sujui kätevästi, kun lähdedata on saatavilla yhdestä rajapinnasta standardimuodossa.

Koko Fingrid.fi-palvelun tärkein ja eniten ladattu sivu on Sähköjärjestelmän tila, joka tarjoaa reaaliaikaiset tiedot sähkön tuotannosta, kulutuksesta, siirrosta, tuotantomuodoista ja tehotasapainosta. Tähän näkymään etsittiin uudistuksessa visualisointia, joka helpottaisi datan silmäiltävyyttä ja ymmärrettävyyttä. Tästä on myös tullut uudistuksen jälkeen eniten käyttäjäpalautetta: kun tehokäyttäjät ovat tottuneet päivittäin katselemaan tietynlaista näkymää, uudistuksia vierastetaan väkisinkin. Fingrid oli kuitenkin ennakoinut tilanteen. Väliaikainen ja entistä näkymää muistuttava ns. yhden ruudun näkymä tarjottiin lukijoiden käyttöön pian sivuston julkaisun jälkeen. Sivunäkymän kehitys jatkuu yhä.

Lopputulokset ilahduttavat käyttäjiä ja sisällöntuottajia

Hyvin suunniteltu ja läpiviety uudistus on tuottanut onnistuneet lopputulokset. Saatu palaute kertoo, että käyttäjät ovat erityisesti pitäneet modernimmasta kokonaisuudesta ja entistä paremmasta hakutoiminnosta.

– Olemme erittäin tyytyväisiä teknisesti entistä toimintavarmempaan sivustoon ja visuaalisesti uudistettuun kokonaisuuteen. Vähensimme myös www-sivuillamme näkynyttä päällekkäisyyttä ja nollakäytöllä olleita sivuja, arvioi Janika Seppälä uudistusta Fingridin näkökulmasta.

”Sisällöntuottajien näkökulmasta uusi sivusto on koettu entistä helpommaksi käyttää, intuitiivisemmaksi. Ja silloin kun sen toteaa jopa viestintään nähden täysin toisenlaista työtä tekevä viisikymppinen dippainssi, on se jo todella paljon sanottu.”

Hankkeen tiedot

Fingrid.fi

Episerver CMS

  • Syksy 2016 — Konseptisuunnittelu ja vaatimusmäärittely (North Patrol)
  • Kevät 2017 — Kilpailutus ja toimittajavalinta (North Patrol)
  • Kevät-syksy 2017 — Suunnittelu, toteutus ja integraatiot (Solita)
  • Syksy 2017 — Sisältöjen viimeistely ja syöttö (Fingrid)
  • Syksy 2017 — Tietoturvatestaus
  • Joulukuu 2017 — Julkaisu

Kirjoittajana Virpi Blom

Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.

Kaipaatko neuvoa omaan verkkopalveluhankkeeseesi? » Ota yhteyttä!