17.4.2018

Asiakkaamme Työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto etsivät yhdessä yhteistyökumppania, joka toteuttaisi syntyvälle uudelle rahastolle verkkosivuston Episerver-alustalla.

Kilpailutus on avattu julkisten hankintojen HILMA-palvelussa. Kilpailutusasiakirjat ovat saatavilla Hilmassa 14.5.2018 klo 14 saakka.

North Patrol on auttanut uuden sivuston konseptoinnissa ja laatinut siitä vaatimusmäärittelyn sekä muut tarjouspyyntöasiakirjat. Lisäksi North Patrol tukee kilpailutuksen läpiviennissä.

Uudistuksen tavoitteet ja konsepti

Tammikuussa 2019 syntyy uusi, Työttömyysvakuutusrahaston ja Koulutusrahaston toiminnot yhdistävä rahasto, mikäli tästä annettu hallitusesitys lakimuutoksineen toteutuvat. Uusi rahasto viestii toiminnastaan ja palveluistaan verkkosivuilla, joiden toteuttajaa etsitään parhaillaan käynnissä olevalla kilpailutuksella. Hankintaan sisältyy uuden rahaston verkkosivuston suunnittelu ja toteutus sekä ratkaisun sovellusylläpito- ja jatkokehityspalvelut. Verkkosivusto toteutetaan Työttömyysvakuutusrahaston käytössä olevalla Episerver CMS -järjestelmällä.

Uuden rahaston verkkosivuston palvelukonsepti on suhteellisen yksinkertainen: kyseessä on tyypillinen markkinointiviestinnällinen verkkopalvelu, joka auttaa käyttäjiä löytämään etsimänsä palvelutuotteen nopeasti ja tehokkaasti. Verkkosivujen toteutuksessa luodaan nykyaikaiset työkalut sisältöjen selkeään esittämiseen ja sujuvaan sisällöntuotantoon. Episerverin lohkoelementtejä hyödynnetään siihen, että verkkosivuista voidaan taittaa raikkaita, helposti silmäiltäviä yhteenvetosivuja.

Valinta-apurit käyttäjän tukena

Rahastojen vastuulla olevat ”palvelutuotteet” (työnantajien maksu- ja ilmoitusvelvoitteet sekä ammatillisen koulutuksen rahoittamisen tuet) ovat säännöiltään ja ehdoiltaan melko monimutkaisia. Jotta käyttäjät voisivat helposti ja ymmärrettävästi itse selvittää, mitkä tiedot ja ohjeet koskevat heitä, ovat palvelukonseptin olennaisena osana ”valinta-apurit” eli wizardit.

Episerver-kumppanin kanssa suunnitellaan yleinen toteutusmalli, jolla rahastojen ylläpitäjät voivat itse luoda ja muokata yksinkertaisia wizardeja käyttämällä julkaisujärjestelmän työkaluja.

Vaiheistettu kokonaisuus

Uuden rahaston käynnistäessä toimintansa 1.1.2019 on verkkosivustonkin oltava julkaistuna, ja sisäiseen käyttöönsä rahastot tarvitsevat kokonaisuutta jo sitä ennen. Niinpä verkkosivuston toteutusprojekti on aikataulultaan melko kriittinen. Toteutuksessa onkin kyettävä tekemään järkevää priorisointia siitä, millainen kokonaisuus saada julki vuodenvaihteessa, ja mitkä ”nice-to-have” -asiat voidaan tehdä jatkokehitystyönä julkaisun jälkeen.


Kilpailutus-sarjassa vinkkaamme julkishallinnon asiakkaidemme käynnissä olevista kilpailutuksista. Julkisissa hankinnoissa kilpailutuksen asiakirjat ovat avoimesti tutustuttavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa.


Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.