Android- ja iOS -appsien tekemisessä on nähty ihan merkittävää buumia viime vuosina Suomessa, ja tämä on näkynyt myös koodauksen hinnoissa ja yleensäkin saatavuudessa. Tällä hetkellä kuitenkin yleistyy myös webbipohjaisten sovellusten tekeminen, koska esimerkiksi Googlen ajama Progressive Web Apps -malli mahdollistaa web-sovelluksille enemmän toimintoja ja valtaa, jolloin ero aitojen appsien ja web-appsien välillä kapenee. Tosin tästäkin huolimatta appseja tarvitaan jatkossakin, mutta tämä ehkä hillinnee pahinta markkinan ylikuumentumista – ehkä.

Tämän murroskauden johdosta oli kiinnostavaa huomata, että Aalto-yliopisto hakee kilpailutuksella mobiilisovelluskehityskumppania ja on asettanut kilpailutuksessa tuntihinnat jo etukäteen. Tällaista kilpailutusmalliahan käytetään yleensä silloin kun haetaan nimenomaan todella laadukasta tiimiä, ja Aallonkin kilpailutuksessa esimerkiksi asiakastyytyväisyyden painoarvo on 40%, joten selvästi tässä haetaan laatua, ei hintaa.

Yleensä asetetut tuntihinnat ovat hieman yläkanttiin tällaisissa kisoissa, koska halutaan varmistaa että kisaan osallistuminen ei jää kiinni asetetusta hintatasosta.

Aallon asettamat hinnat ovat seuraavat:

”Ohjelmointityön kaikkien roolien, lukuun ottamatta alla mainittuja erityisasiantuntijoita, tuntihinta on:

  • 110 € mikäli Tilaaja työllistää asiantuntijan kokoaikaisesti ja vähintään yhden kuukauden ajaksi yhtäjaksoisesti
  • 120 € mikäli Tilaaja työllistää asiantuntijan osa-aikaisesti tai ajallisesti lyhy- emmiksi jaksoiksi.

Erityisasiantuntija / Tekninen arkkitehti

  • 120 € mikäli Tilaaja työllistää asiantuntijan kokoaikaisesti ja vähintään yhden kuukauden ajaksi yhtäjaksoisesti
  • 130 € mikäli Tilaaja työllistää asiantuntijan osa-aikaisesti tai ajallisesti lyhy-
    emmiksi jaksoiksi.

Erityisasiantuntija / Scrum Master

  • 120 € mikäli Tilaaja työllistää asiantuntijan kokoaikaisesti ja vähintään yh-den kuukauden ajaksi yhtäjaksoisesti
  • 130 € mikäli Tilaaja työllistää asiantuntijan osa-aikaisesti tai ajallisesti lyhy- emmiksi jaksoiksi.

Hinnat sisältävät kaikki Tilaajalle aiheutuvat kulut. Matkakustannuksia, laskutuskuluja tai muita kuluja ja maksuja ei korvata. Tilaajan pyynnöstä tapahtuvien, pääkaupunkiseudun ulkopuolelle suuntautuvien matkojen kohtuulliset matka- ja majoitus- kustannukset korvataan Toimittajalle Aalto-yliopiston matkustusohjeistuksen mukaisesti.”

Luonnollisesti kyse on arvonlisäverottomista hinnoista, ja päiväkohtaisiksi hinnoiksi käännettynä näissä puhutaan siis ohjelmoinnissa 825 euron ja arkkitehtityön osalta 900 euron päivähinnoista.

Verrattuna North Patrolin kilpailuttamiin mobiilisovelluskehitys-caseihin, niin asetettua hintatasoa voi pitää varsin hyvänä tasona. North Patrolin kokemusten mukaan jos hinnalla on vähänkään painoarvoa kilpailutuksen pisteytykseen, niin käytännössä kukaan ei tarjoa tässä tarjottua hintatasoa vaan korkeimmatkin tuntihinnat jäävät 90-100 euron välille.

Parhaiden tarjouksien hintataso on tyypillisesti välillä 80 euroa – 90 euroa, ja keskiarvotaso liikkuu noin 80 euron alueella, koska selkeästi halvemmallakin tarjoavia löytyy. Vertailukohtana olleet caset ovat toki olleet varsin kohtuullisen kokoisia hankkeita, joten tuntihinnat ovat olleet varmasti tingittyjä, eivätkä heijastele aivan toimistojen ilmoittamia listahintoja.

North Patrol ei ole kuitenkaan kilpailuttanut kovin montaa mobiilisovelluscasea, joten tilastollisesti tässä ei puhuta vielä vahvasta otannasta, mutta jonkinlainen referenssipiste nyt kuitenkin. Aallon kilpailutuksen malli on myös hyvin erilainen kuin North Patrolin tyypillisesti käyttämät mallit, ja Aalto selvästi hakee tässä kilpailutuksellaan laadukasta tiimiä, joten selkeän pykälän keskiarvotasoja korkeampi hintataso on varmasti perusteltu, ja on oletettavaa että Aallon kilpailutus houkutteleekin tämän maan kovimmat mobiilitalot mukaan kisaan.


Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.