Valkeakosken kaupunki uudistaa verkkopalvelunsa ja etsii kumppania uuden sivuston suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon WordPress-alustalle.

Kilpailutus on avattu julkisten hankintojen HILMA-palvelussa. Kilpailutusasiakirjat ovat luettavissa 17.9.2018 klo 15 saakka.

Me North Patrolissa olemme laatineet Valkeakosken kaupungille verkkopalvelun vaatimusmäärittelyn ja konsultoineet kilpailutuksessa.

Uudistuksen tavoitteet

Kasvava Valkeakosken kaupunki on hyvinvoiva yhteisö, jota kehitetään Etelä-Pirkanmaan seutukunnan veturina. Valkeakosken sloganissakin luvataan, että kaupunki on asukkaidensa ja yritystensä mansikkapaikka.

Verkkopalvelu on keskeisessä roolissa kaupungin palveluiden saatavuudessa, ja sillä on suuri merkitys tiedottamisessa ja kaupungin markkinoinnissa. Uudistettavaan verkkopalvelukokonaisuuteen kuuluu pääsivusto Valkeakoski.fi sekä erillis- ja kampanjasivustot.

Helposti palvelut ja tiedot

Pääsivustolla esitellään helposti ja ymmärrettävästi kunnan tarjoamat palvelut sekä kaupungin perus- ja ajankohtaistiedot. Erillis- ja kampanjasivustot rakennetaan elinkeinoelämän ja kulttuuripalveluiden tarpeisiin, jotta Valkeakoski näyttäytyy houkuttelevana ja kiinnostavana kaupunkina.

Verkkopalvelua uudistettaessa kiinnitetään erityistä huomiota sivuston käytettävyyteen, visuaaliseen ilmeeseen ja skaalautuvuuteen erilaisilla päätelaitteilla. Muita tärkeitä tavoitteita ovat julkaisujärjestelmän vakaus ja tekninen toimivuus, helppokäyttöisyys ja saavutettavuus.

Kuntalaisten palvelu

Uusi Valkeakoski.fi on ensisijaisesti kuntalaisten palvelu. Uudistuksessa panostetaan siihen, että valkeakoskelaiset löytävät tarvitsemansa tiedon nopeasti ja ymmärtävästi.

Verkkopalvelu on helposti selattava ja sen sisällöt jäsentyvät loogisesti ja silmäiltävästi pääosioiden alle.

Jatkossa hierarkisia sisältösivuja esitetään teemoitettuina osioina ja sirpalemaisten pikkusivujen sijaan suositaan pitkiä, vieritettäviä sivuja. Visuaalisten keinojen avulla huolehditaan siitä, että sivut ovat miellyttävät eivät ne uuvuta, vaikka niihin sisältyisikin paljon tietoa.


 

Kilpailutus-sarjassa vinkkaamme julkishallinnon asiakkaidemme käynnissä olevista kilpailutuksista. Julkisissa hankinnoissa kilpailutuksen asiakirjat ovat avoimesti tutustuttavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa.


Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.