6.11.2018

Luja-konsernin verkkosivustokokonaisuus on hyvin laaja ja ennen uudistusta useat sivustot oli toteutettu eri julkaisujärjestelmillä. Vanhat julkaisujärjestelmät rajoittivat kuitenkin Lujan verkkosivujen kehittämistä, ja vuonna 2014 tultiin tilanteeseen, jossa verkkopalvelualusta oli pakko vaihtaa. Alkoi pitkä projekti, jonka aikana uudistettiin viisi sivustoa ja luovuttiin vanhoista julkaisujärjestelmistä lähes täysin.

Jo 60 vuoden ajan rakennusalalla toiminut Luja on yksi Suomen suurimmista rakennusalan konserneista. Luja-yhtiöihin kuuluu lukuisia toimialaltaan erikoistuneita yhtiöitä; Lujatalo, Lujabetoni ja Fescon sekä Lujabetonin tytäryhtiö Lujabetong Ruotsissa. Näillä yhtiöillä on omat verkkopalvelunsa omilla osoitteillaan, jonka lisäksi Lujan joillakin brändeillä, kuten Lujakoti-asunnoilla on omat verkkosivut.

Konsernin sivustokokonaisuus on siis hyvin laaja. Eri yhtiöiden sivustot oli otettu käyttöön vaiheittain vuosien varrella ja ne oli toteutettu hyvin kirjavilla julkaisujärjestelmillä. Järjestelmissä oli lukuisia haasteita. Sisältöjen kehittäminen oli hyvin hankalaa ja hakukoneoptimointia ei oikein voitu tehdä. Uudistukselle oli selkeä tarve.

– Koko projekti lähti alustavaihdoksesta liikkeelle. Lujan tavoitteena oli löytää nykyaikainen, helppokäyttöinen, joustava ja kustannustehokas julkaisujärjestelmä, jolla myös oma sisällöntuotanto ja pienkehittäminen sujuisi vaivattomasti, kertoo Lujan viestintäjohtaja Jussi Hirvelä.

North Patrolin avustuksella lähdettiin pohtimaan vaihtoehtoja ja uudeksi julkaisujärjestelmäksi valittiin WordPress. Kilpailutuksen kautta haettiin yhteistyökykyistä kumppania, joka rakentaisi uudet sivustot ja vastaisi niiden ylläpidosta. Kumppaniksi valikoitui Byroo, joka on sittemmin sulautunut yhteen Creunan kanssa.

Sivustot yhden sateenvarjon alle

Vaikka projekti lähti alustavaihdoksella liikkeelle, koko verkkosivu-uudistus on hyvin viestintälähtöinen. Julkaisujärjestelmän vaihto antoi mahdollisuuden terävöittää kunkin sivuston viestiä ja tehdä niistä entistä käyttäjälähtöisemmät.

Sivustojen uutta viestinnällistä konseptia pohdittiin tarkasti. Lujan viestintä- ja markkinointiyksikkö piti useita sisäisiä työpajoja, joissa hahmoteltiin eri sivustojen rakenteita ja tarpeita.

‒ Meillä oli selkeä näkemys siitä, minkälaiset verkkosivut kullekin yhtiölle haluttiin, ja Byroon kanssa sparrailtiin erilaisia toteutusvaihtoehtoja, Hirvelä kertoo.

Sisältöä terävöitettiin ja määrällisesti uutta sisältöä sivustoille on tullut runsaasti. Suurin käyttäjille näkyvä muutos on kuitenkin ulkoasussa.

‒ Uudet sivut ovat pitkät ja sisällöllisesti rikkaat, ja visuaalisuuteen on panostettu, Hirvelä jatkaa. Täysin uutena toiminnallisuutena on tuotu eri sivustoille someseinät, jotka kokoavat koko konsernin somenäkyvyyden yhteen.

Yksi uudistuksen tavoitteista oli rakentaa mielikuvaa ja brändiä Luja-yhtiöistä kokonaisuutena. Yhtenäinen someseinä tukee hyvin tätä tavoitetta.

Uudistuksessa tuotiin konsernin eri sivustot yhden yhteisen sateenvarjon alle. Tavoitteena oli Luja.fi -sivuston kautta johdattaa asiakkaat tehokkaasti oikean tytäryhtiön sivustolle. Lujakoti-sivusto pysyy muista sivustoista hiukan erillään, sillä siinä missä Lujatalo, Lujabetoni ja Fescon puhuttelevat ensisijaisesti ammattilaisia, Lujakoti on kuluttajille suunnattu Lujatalon rinnakkaissivusto. Fesconin sivusto on teknisesti täysin erillinen ja erinäköinen sivusto, sillä se nojaa vahvasti tuotehallintajärjestelmään.

Tyytyväisiä WordPress-asiakkaita

Teknologiavalinnassa vaakakupissa painoi sisällönhallinnan helppous, sivuston ulkoasun joustavuus, modernin verkkomarkkinoinnin tuki, muokattavuus ja laajennettavuus, kohtuulliset lisenssikustannukset sekä laaja kumppanikenttä. Lujan sivustoille haluttiin yksi ja sama ratkaisu joten alustan tuli taipua myös multisite-ratkaisuihin. Koska Lujan ylläpitäjäjoukko on hyvin maltillinen, WordPress oli lopulta selkeä kärkiehdokas. Jussi Hirvelä on tyytyväinen valintaan.

‒ Wordpress antaa hyvät mahdollisuudet kehittää ja laajentaa sivustoja sekä tuoda sisältöä muista medioista verkkosivuille, Hirvelä toteaa. Myös laaja kumppanikenttä on selkeä etu, kun ei olla liikaa sidottu yhteen toimittajaan.

Verrattuna verkkosivujen vanhoihin ratkaisuihin, WordPress on mahdollistanut paljon enemmän asioita, ja sivustot ovat nyt huomattavasti dynaamisemmat. Vaikka toteutuksessa on pyritty selkeyteen ja vältetty turhaa kikkailua, Lujan verkkosivut eivät kuitenkaan ole aivan perus WordPressiä. Joitain lisäosia on otettu käyttöön, ajatuksella, että niiden tulee palvella sisältökonseptia ja loppupäässä käyttäjiä.

Sivustot julki vaiheissa

Lujan verkkosivu-uudistuksen aikataulu oli hyvin kunniahimoinen. Alun perin tarkoituksena oli viedä läpi sivustouudistus vaiheissa vuosina 2014-2017. Lujan puolelta sivustoja tehtiin suhteellisen pienellä porukalla, mikä vaikutti aikatauluihin.

‒ Aikataulut elivät koko ajan, mutta niin käy, kun lähtee optimistisesti liikkeelle ja eteen tulee päivittäin muita asioita, joihin on reagoitava. Verkkosivu-uudistuksella ei ollut takarajaa, joten projekti pystyi joustamaan, Hirvelä kertoo.

Lujakoti.fi -sivusto julkaistiin viimeisimpänä sivustona huhtikuussa 2018, joten kovin pahasta myöhästymisestä ei kuitenkaan ole kyse. Ruotsin pieni Lujabetong-sivusto on vielä kesken, muutoin kaikki suunnitellut sivustot on toteutettu.

Pitkä projekti voisi tuntua raskaalta ja turhauttavalta, mutta verkkaisesta tahdista on myös hyötyä.

‒ Matkan varrella on opittu paljon ja käyttäjälähtöisyyttä on kehitetty, Jussi Hirvelä kertoo. Projekteissa tulee aina vastaan yllätyksiä, joten aikaa ja resursseja pitää varata. Meillä meni loppupeleissä aika hyvin – ei tullut mitään negatiivisia yllätyksiä eteen, Hirvelä kiteyttää projektin.

Hankkeen tiedot

Luja.fi
Lujatalo.fi
Lujabetoni.fi
Lujakoti.fi
Lujabeton.se (uudistus kesken julkaisuhetkellä)

Teknologia-alusta: WordPress

Aikataulu:

  • Syksy 2014 – Kevät 2015 — Teknologia- ja toimittajavalinta (North Patrol)
  • Kesä 2015 – Kesä 2018 Suunnittelu ja toteutus (Byroo/Creuna)

Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.