North Patrolin konsulttikaksikko Virpi Blom ja Anna Availa kouluttavat 26. – 27.2. Espoon Keilarannassa ”Kunta verkossa – Suunnittele kuntasi digitaalinen presenssi” -koulutuksessa. Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet lähitulevaisuudessa uudistamassa kuntasi verkkosivustoa. Koulutuksessa käsitellään verkkoviestintää käytännönläheisesti sopivan kokoisissa ja hallittavissa palasissa – ja lisäksi tehdään harjoituksia sinun kuntasi näkökulmasta.


Mitä koulutus sisältää?

Meidän tavoitteemme on, että saat koulutuksessa verkkosivustouudistuksen kokonaisnäkemyksen ja olet valmis toteuttamaan ja johtamaan verkkosivustouudistuksen: huomioit kohderyhmät, teet hyödyllisen verkkopalvelun ja löydät oikeat kumppanit uudistukseen. Keskitymme etenkin kuntien erityisvaatimuksiin, joita ovat muun muassa kuntalaisten palveleminen ja osallistaminen, uusien asukkaiden ja yritysten houkutteleminen sekä kuntalaisdemokratian toteuttaminen.

Kuntien vastuulla olevien palveluiden kirjo on todella laaja. Kunta ”myy” laajuudeltaan eri kokoisia palveluita eri elämänvaiheisiin, valistaa, tiedottaa, markkinoi ja johtaa alueen kehittämistä. Esittelemme koulutuksessa vaihtoehtoisia painotuksia sekä konseptuaalisia ratkaisuja.

Käsitelläänkö koulutuksessa sitä, että kunnan verkkosivut ovat saavutettavat?

Kyllä käsitellään. Uusien sivustojen pitää olla saavutettavuusdirektiivin mukaisia. Kunnissa saavutettavuudella on erityisen iso merkitys, koska kunnan verkkosivusto palvelee niin laajaa lukijajoukkoa. Saavutettavuuden lisäksi käsitellään muita  uudistuksessa huomioitavia asioita kuten palvelutietovarantoa ja GDPR:ää.

Vuorovaikutus on kuntalaisille ensiarvoisen tärkeää, miten siitä voi huolehtia verkkopalvelussa?

Kuntalaisten kanssa keskustellaan ja asioidaan monilla eri areenoilla ja kanavilla. Verkkosivustoa tehdessä on hyvä miettiä huolella verkkoviestinnän kokonaisuutta. Tähän pureudutaan muun muassa ensimmäisen koulutuspäivän konsepti- ja sisältösuunnitteluosuudessa.

Viime aikoina sivustojaan uusineet kunnat ovat käyttäneet julkaisualustoinaan esimerkiksi Drupalia tai WordPressiä. Saanko apua siihen, mikä alusta on paras valinta ja kuka on paras toteuttaja?

Kyllä saat. Koulutuksessa on varattu verkkosivuston uudistusprosessin läpikäyntiin koko toinen päivä, jossa yksi teema on teknologiset vaihtoehdot. Päivän aikana luodaan silmäys myös verkkopalveluhankinnan kustannuksiin ja ostamiseen.

Virpi ja Anna, mikä on terveisesi koulutusta harkitsevalle?

Virpi: ”Minä haluaisin ravistella ajatuksia siitä, mitä käyttäjät oikeasti ovat etsimässä kunnan verkkosivuilta! Kaiken tauhkan rajaaminen pois ja todellisiin käyttäjätarpeisiin fokusointi lisää asiakastyytyväisyyttä ja helpottaa omaa työtä.”

Anna: ”Kunnan verkkopalvelun konseptista tekee mielenkiintoisen se, että sivustolla on monenlaisia tehtäviä: sillä palvellaan omia kuntalaisia ja houkutellaan uusia asukkaita; sillä hoidetaan viranomaisasioita ja viestitään letkeästä meiningistä. Koulutuksessa käymme läpi erilaisia tapoja ratkaista näitä vaateita.”

Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu mukaan

Koulutus:  Kunta verkossa – Suunnittele kuntasi digitaalinen presenssi
Aika: 26. – 27.2.2019
Paikka: Espoo
Järjestäjä: Professio
Professio on erikoistunut julkishallinnon koulutuksiin. Tähän koulutukseen ovat tervetulleita sekä julkishallinnon että yksityissektorin organisaatioiden edustajat.


Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.