Reilu vuosi sitten tässä blogissa kirjoitettiin HSL:n tulevista merkittävistä puitesopimuskilpailutuksista, joissa North Patrol oli avustamassa HSL:ää.

Kilpailutukset saatiin päätökseen kevään 2018 aikana, ja nyt julkisten hankintojen HILMA-portaalista löytyy viralliset jälki-ilmoitukset kilpailutusten voittajista.

HSL haki digipalveluiden suunnitteluun keskittyneellä kilpailutuksella osaavia resursseja oman työnjohtonsa alaisuuteen. Palveluita kehitetään HSL:ssä useiden eri toimijoiden yhteistyössä ketterien menetelmien mukaisesti. Tässä kilpailutuksessa haettiin etenkin konseptisuunnitteluosaamista, visuaalisen suunnittelun osaamista sekä käyttöliittymäsuunnittelun osaamista.

HSL:n digitaalisten palveluiden suunnittelun puitesopimukseen pääsivät:

Eficode Oy

Eficode on lähes 20 miljoonan euron liikevaihtoa tekevä ohjelmistoyritys, joka osti jokin aika sitten digipalveluiden suunnitteluun ja käytettävyyteen erikoistuneen Adagen.

Futurice Oy

Futurice Oy on noin 37 miljoonan euron liikevaihtoa tekevä ohjelmistoyritys, jolla on myös paljon digitaalisten palveluiden konseptointiin ja käyttöliittymäkehitykseen keskittyneitä asiantuntijoita.

Digitalist Finland Oy

Digitalist Finland Oy on yli 15 miljoonan euron liikevaihtoa tekevä ohjelmistoyritys, joka tunnettiin aiemmin nimellä Ixonos. Ixonos osti joitain vuosia sitten mm. Cresensen, joka oli keskittynyt käyttäjätutkimuksiin ja digitaalisten palveluiden suunnitteluun.

Palmu Inc. Finland Oy

Palmu Inc. Finland Oy on vajaan kahdeksan (8) miljoonan euron liikevaihdon vuonna 2017 tehnyt palvelumuotoiluun erikoistunut yritys. Nykyisin Palmu on osa ohjelmistoyritys Solitaa, joka osti yrityksen vuonna 2017.

Yhteensä tarjouksia tuli tähän kilpailutukseen 31 kappaletta.

Hankinnan arvoksi HSL on määrittänyt 3,5 miljoonaa euroa, mutta käytännössä todellinen toteuma määrittyy vasta puitesopimusten sisäisten ostojen ja kilpailutusten perusteella. Hankinnan arvo on kuitenkin suuntaa-antava arvio siitä kuinka paljon HSL arvioi tekevänsä ostoja tämän puitesopimuksen kautta sopimuskauden aikana. Sopimuskausi on kaksi vuotta ja sitä voidaan tarvittaessa jatkaa kahdella optiovuodella.

Nämä neljä voittajaksi valittua toimistoa pääsevät nyt kisaamaan eri toimeksiannoista liittyen HSL:n palveluihin, ja vasta nämä puitesopimuksen sisäiset kilpailutukset määrittävät kuka toimistoista saa eniten toimeksiantoja.

Lue lisää: Jälki-ilmoitus HILMA:ssa: HSL:n digitaalisten palveluiden suunnittelun puitejärjestely (2018)

Toisessa kilpailutuksessa HSL haki kokonaisvaltaista palvelumuotoilukumppania kehittämään koko HSL:n joukkoliikennepalvelukokonaisuuden asiakaskokemusta. Tämän puitesopimuksen arvoksi HSL on määritellyt kaksi (2) miljoonaa euroa, ja sopimuskaudeksi kaksi vuotta kahden vuoden optiomahdollisuudella.

Palvelumuotoilukumppanuudesta kisasi 16 tarjoajaa, joista voittajaksi valikoitui Hellon Oy.

Hellon Oy on palvelumuotoiluun erikoistunut toimisto, jonka viimeisin liikevaihto on hieman vajaa kolme (3) miljoonaa euroa (vuosi 2017). Hellon on erikoistunut etenkin fyysisten ympäristöjen palvelumuotoiluun.

Lue lisää: Jälki-ilmoitus HILMA:ssa: HSL:n palvelumuotoilun puitejärjestely (2018)


Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.