Tässä muutamia vinkkejä digitaalisten palvelujen kehittämiseen. Poimimissani koulutuksissa ja seminaareissa syvennytään johonkin kehittämisen aihealueeseen, eivätkä ne ole sinänsä tiettyjen työkalujen tai teknologioiden koulutuksia. Listauksesta löytyy apuja niin sisällöntuotantoon kuin suunnitteluun puhutaan sitten hankinnasta tai analysoinnista.

Tarkastahan tapahtuman tarkemmat tiedot, osallistumismaksut jne. järjestävän yrityksen sivuilta lähempänä tapahtumaa.


Suunnitelmallinen sisällöntuotanto 31.1. Helsinki

Koulutuksessa korostetaan kohderyhmätuntemuksen tärkeyttä ja pyritään vastaamaan kysymyksiin: Kuka kuluttaa sisältöämme ja kenen sitä tulisi kuluttaa? Mitä lisäarvoa tuottamamme sisältö tuo vastaanottajalle? Koulutus antaa eväät luoda omalle organisaatiolle sisällöntuotantotyötä helpottavia sisältökonsepteja, oli kyseessä sitten artikkelit, blogikirjoitukset, videot tai sosiaalisen median julkaisut.

Järjestäjä Someco


Markkinoinnin automaation peruskurssi 14.2. Helsinki

Kurssi on tarkoitettu henkilölle, joka haluaa ymmärtää markkinoinnin automaatiota sekä yleisellä tasolla että kuulla runsaasti käytännön esimerkkejä. Kurssi osallistuja oppii mm. ymmärtämään, mitä markkinoinnin automaatiolla voi saada aikaan ja vertailemaan markkinoinnin automaation järjestelmiä kriittisesti.

Järjestäjä Hopkins


Kunta verkossa – Suunnittele kuntasi digitaalinen presenssi! 26.–27.2. Espoo

Koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesti kunnan verkkoviestintää ja verkkosivuston uudistusprojektia. Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin konseptiratkaisuihin sekä tarkastellaan sisältösuunnittelua, käyttökokemuksen elementtejä ja verkkosivuston roolia suhteessa muihin digitaalisiin kanaviin. Kunnan digipresenssiin johdattavat North Patrolin Anna Availa ja Virpi Blom.

Järjestäjä Professio


Digitaalisen palvelumuotoilun perusteet 28.2. Helsinki

Koulutuksessa omaksutaan asiakaskeskeinen lähestymistapa palvelujen kehittämiseen, suunnitteluun ja käynnistämiseen. Koulutus auttaa oppimaan ketterän digitaalisen palvelumuotoilun prosessin, se antaa eväitä tehokkaaseen fasilitointiin ja käyttäjälähtöiseen suunnitteluun.

Järjestäjä Tieturi


Kyberturvallisuuden ilmiöt tutuiksi 5.3. Helsinki

Erilaiset kyberuhkat lisääntyvät ja tulevat osaksi viestintäammattilaisenkin työtä. Koulutuspäivän tavoitteena on oppia tunnistamaan kyberturvallisuuden eri ilmiöitä ja uhkia, opetella huomioimaan tietoturva omassa työroolissa viestinnän ammattilaisena sekä oppia toimimaan tietoturvallisesti kansalaisena.

Järjestäjä ProCom


Google Analytics -peruskurssi 14.3. Helsinki

Kokopäiväisessä koulutuksessa opitaan hyödyntämään Google Analyticsiä omin käsin. Kurssilla osallistuja oppii mm. mittaamaan ja lisäämään myyntiä,  tutkimaan käyttäjän toiminta sivustolla ja tägäämään mainoksia seurantaa varten. Kurssi on henkilölle, joka on haluaa seurata analytiikkaa, mutta ei ole tullut opetelleeksi miten.

Järjestäjä Hopkins


Viestinnän trendit ja tulevaisuus 20.–21.3. Helsinki

Tänä vuonna Viestintä 2019 -seminaarissa keskitytään mm. tekoälyavusteiseen viestintään, työnantajamielikuvaan ja sosiaaliseen mediaan. Miltä huomisen viestintä näyttää digilinssien läpi tarkasteltuna? Puhujien joukossa on mukana asiantuntijamme Virpi Blom.

Järjestäjä Alma Talent


Julkishallinnon digitaalisten palveluiden ostaminen ja kilpailutus 28.3. Espoo

Koulutus käsittelee esimerkkivetoisesti erilaisia tapoja valmistella uusien digitaalisten palveluiden hankintaa ja kilpailutusta. Koulutuksessa käsitellään etenkin valmisteluvaiheen tehtäviä: hyvän vaatimusmäärittelyn ja tarjouspyynnön tekemistä, teknologian rajaamista ja esivalintaa, budjetin arviointia sekä toteutuksen läpiviennin alustavaa suunnittelua. Ostamista ja kilpailutusta kouluttaa North Patrolin Perttu Tolvanen.

Järjestäjä Professio


Sosiaalisen median mittaaminen ja analytiikka 28.3. Helsinki

Puolen päivän koulutuksessa laajennetaan ymmärrystä some-tavoitteiden ja mittaamisen osalta sekä tutustutaan käytännössä muutamien yleisesti käytetyimpien some-kanavien analytiikka-työkaluihin. Osallistujat saavat eväitä kehittää oman organisaationsa some-viestintää entistä tavoitteellisempaan suuntaan ja oppivat käyttämään analytiikka-työkaluja myös käytännössä.

Järjestäjä Viestintä Piritta


Digitaalisen palvelun saavutettavuus käytännössä 10.4. Helsinki

EU-tasoinen saavutettavuusdirektiivi edellyttää sitä, että digitaaliset palvelut ovat kaikille kansalaisille tasa-arvoisesti käytettävissä ja ymmärrettävissä. Julkisten verkkosisältöjen tulee noudattaa WCAG-saavutettavuuskriteeristöä (Web Content Accessibility Guidelines). Miten tämä vaikuttaa verkkosivujen suunnitteluun, luomiseen ja sisällöntuotantoon? Saavutettavuudesta kouluttaa North Patrolin Virpi Blom.

Järjestäjä Alma Talent


DigiSuomi2019 14.–15.5. Helsinki

Toukokuussa rakennetaan menestyksekäs digistrategia yli 200 julkisen sektorin päättäjän voimin! Seminaarissa pureudutaan muun muassa datalähtöiseen liiketoimintaan, tekoälyyn ja RPA:han – mitä nämä tarjoavat julkiselle sektorille? Entä millaista on osaamisen johtaminen digiajassa ja millaisia sukupolvien välisiä eroja on huomioitava?

Järjestäjä Professio


Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.