Aika tarkkaan vuosi sitten kirjoitimme isosta Drupal-kilpailutuksesta, jossa rakennettaisiin Tampereen uudelle yliopistolle uusi verkkopalvelu ja sen taustalle erillinen ”sisältökone” sisältöjen hallintaan.

Tätä kirjoitettaessa uusi verkkopalvelu on juuri julkaistu vuoden alusta, ja edustaa varsin hyvin tavoiteltua kokonaisuutta.

>> Tutustu uuteen www.tuni.fi-verkkopalveluun

Kyseisen sivuston ja sen taustalla olevien palveluiden Drupal-toteutuksen voitti Wunder Finland, kuten nyt julkaistu jälki-ilmoitus kertoo. Kokonaisuuteen kuuluu myös rajapintojen toteutusta eri palvelun osien välille.

”Hankinnan kohteena on Drupal-alustainen verkkopalvelukokonaisuus, joka muodostuu Tampere3-korkeakouluyhteisön julkisesta pääsivustosta ja sisältökoneesta sekä näiden välisestä rajapinnasta. Hankintaan sisältyy verkkopalvelukokonaisuuden suunnittelu ja toteutus, sovellusylläpito, jatkokehittämispalvelut ja käyttöpalvelut (hosting).”

North Patrol vastasi palveluiden esiselvityksestä, tarkemmasta konseptisuunnittelusta, teknologiavalintojen konsultoinnista sekä kilpailutuksen läpiviennistä.

Tähän varsin merkittävän kokoiseen Drupal-kilpailutukseen tuli tarjouksia neljä (4) kappaletta. Sopimuksen ensimmäisen osan kokonaisarvoksi on jälki-ilmoituksessa ilmoitettu 756 000 euroa, joka kattaa käytännössä ensimmäisen vaiheen Drupal-toteutuksen sekä siihen kiinteästi liittyvät osa-alueet. Lisäksi on ilmoitettu alustavana arviona kokonaisarvio 1,6 miljoonaa euroa, johon sisältyy myös jatkokehitysbudjetti. Ostaja ei kuitenkaan sitoudu sopimuksessa käyttämään tuota jatkokehitysbudjettia, joten siksi isompi kokonaisluku on ilmoitettu erikseen.

Kilpailutuksessa laatupisteiden painotus oli yhteensä 65% ja hinnan painoarvo oli 35%.

Pääsivustoja palvelevan Drupal-kokonaisuuden lisäksi Tampereen uusi yliopisto rakentaa myös laajan WordPress-kotisivukone-kokonaisuuden, jossa yliopiston moninaisille ryhmille, hankkeille ja tapahtumille tarjotaan vakioituja sivustopohjia, joiden avulla omia sivustoja saa pystyyn nopeasti ja tehokkaasti. Tähän haettiin myös kumppania viime keväänä, ja myös tästä kilpailutuksesta on nyt julkaistu jälki-ilmoitus.

”Hankinta sisältää vakioteemaisten blogisivustojen, projektien ja tutkimusyhteisöjen esittelysivustojen, tapahtumasivustojen sekä muiden erillissivustojen helppoon ja hallittuun julkaisemiseen tarkoitettujen WordPress-ympäristöjen suunnittelun ja toteutuksen. Lisäksi hankintaan sisältyy toteutettujen kokonaisuuksien sovellusylläpito, jatkokehittämispalvelut ja käyttöpalvelut (hosting).”

Tämän kilpailutuksen ensimmäisen osan arvoksi on ilmoitettu 108 000 euroa, joka kattanee tiukasti ne osa-alueet joista on sitovasti sovittu toimittajan kanssa. Alustava arvio hankinnan kokonaisarvosta on 304 000 euroa, joka kattaa myös jatkokehitysbudjetin.

Tähän varsin laajaan WordPress-kilpailutukseen vastauksia tuli seitsemän (7) kappaletta. Kilpailutuksessa laadun painoarvo oli 65% ja hinnan 35%. Voittajaksi valikoitui Geniem Oy.

North Patrol avusti Tampereen yliopistoa myös tämän kokonaisuuden vaatimuksien tarkentamisessa, teknologiavalinnoissa ja kilpailutuksen läpiviennissä.


Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.