Helsingin seudun ympäristöpalvelut etsii yhteistyökumppania, joka toteuttaa uuden verkkopalvelun Episerver-alustalla.

Kilpailutus on avattu julkisten hankintojen HILMA-palvelussa. Kilpailutusasiakirjat ovat luettavissa 28.3.2019 kello 13.00 saakka.

North Patrol on auttanut uuden verkkopalvelun konseptoinnissa ja laatinut siitä vaatimusmäärittelyn sekä muut tarjouspyyntöasiakirjat. Lisäksi North Patrol tukee kilpailutuksen läpiviennissä.

HSY.fi:stä käyttäjälähtöinen asiakkaita palveleva kanava

Verkkosivuillaan HSY esittelee laajasti toimintaansa, palvelujen tarjoamisen reunaehtoja, ympäristönsuojeluun, ilmansuojeluun ja seuturekistereihin liittyviä tietoja sekä tutkimus- ja kehitystyön tuloksena syntyneitä tietoaineistoja.

Uuden sivuston myötä HSY.fi-palvelusta muodostuu käyttäjälähtöinen asiakaspalvelukanava, jossa suurin huomio on HSY:n palvelutehtävillä ja jonka keskeisimmät kohderyhmät ovat nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat. HSY:n asiantuntijatieto esitellään uudessa palvelukonseptissa asiakaspalvelukanavasta erillisenä osiona.

Suunnittelutyö tiiviisti tilaajan kanssa

HSY:n verkkopalvelun uudistuksessa vaihdetaan tekninen alusta joustavampaan julkaisujärjestelmään ja varmistetaan verkkopalvelun saavutettavuus. Hankintaan sisältyy HSY.fi-verkkopalvelun suunnittelu ja toteutus sekä ratkaisun sovellusylläpito- ja jatkokehityspalvelut.

Toimittajalta vaaditaan aktiivista neuvontaa, hyvien käytäntöjen esittelyä ja vuorovaikutuksellista otetta hyväksi havaittujen ratkaisumallien hyödyntämiseksi myös visuaalisessa – ja käyttöliittymäsuunnittelussa, jossa kiinnitetään erityistä huomiota käyttöliittymätoimintojen mobiilikäyttöisyyteen, käytettävyyteen ja saavutettavuuteen. Suunnittelutyö tehdään tiiviissä yhteistyössä tilaajan kanssa.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Kilpailutusasiakirjat ovat luettavissa 28.3.2019 klo 13 saakka julkisten hankintojen HILMA-palvelussa.


Kilpailutus-sarjassa vinkkaamme julkishallinnon asiakkaidemme käynnissä olevista kilpailutuksista. Julkisissa hankinnoissa kilpailutuksen asiakirjat ovat avoimesti tutustuttavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa.


Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.