Nykyään käyttäjäkokemus on kuningas verkkokauppojen kehittämisessä. Siinä ei ole sinänsä yhtään mitään pahaa. Mutta samaan aikaan meidän pitäisi muistaa, että on toinenkin kuninkaallisen perheen jäsen joka pitäisi myös huomioida. Valtakunnan tarina ei kestä pitkään ilman kuningatarta.

Kuninkaallisen perheen kuningatar on järjestelmän ylläpidettävyys. Ylläpidettävyyteen vaikuttaa voimakkaasti järjestelmäarkkitehtuuri. Se sanelee kuinka ja koska vaaditut järjestelmämuutokset voidaan toteuttaa. Se sanelee myös muovailtavuuden tason, tarkoittaen kuinka paljon järjestelmää voi ylipäänsä muuttaa. Tämä on yhteydessä integraatioihin toisten järjestelmien kanssa, mutta myös järjestelmään itseensä.

Integraatiot

B2B-verkkokauppa on ulkoisin liiketoimintaprosessin osa. Siksi se tarvitsee tiukan integraation taustajärjestelmiin jotka palvelevat sisäisiä prosesseja. Esimerkiksi SAP Commerce Cloud tarjoaa natiivi-integraation samassa ekosysteemissä oleviin muihin SAP-tuotteisiin. Valmiiden integraatiomahdollisuuksien käyttö voi helpottaa merkittävästi kehitysprosessia, koska integraatiot ovat yleensä kehityksen vaikein osa.

Mutta integraatiot ovat vain yksinkertaisten datasanomien lähettämistä järjestelmästä toiseen – miten se voi olla niin monimutkaista?

Teknisesti se ei usein olekaan, mutta asiat eivät ole aivan niin yksinkertaisia. Yritykset, jotka tarjoavat B2B-webkauppoja kumppaneilleen, ovat yleensä isoja yrityksiä joilla on monimutkaiset prosessit. Ne käyttävät usein Enterprise Service Bus -integraatiokerroksia, kuten IBM App Connectia. ESB:n muutoksenhallinta on usein jäykkää. Muutosten hyväksyminen voi olla aikaa vievää ja vaatia enemmänkin poliittisia kuin teknisiä taitoja. Toisaalta, kun integraatiotyö on lopulta tehty, se yleensä palvelee erittäin hyvin pitkän aikaa. Tai ainakin kunnes seuraava muutos täytyy tehdä. Siksipä onkin hyvä käytäntö tunnistaa mahdolliset tulevaisuuden tarpeet ja palvella niitä jo ensimmäisessä integraatiototeutuksessa.

Jos haistat mahdollisen tulevaisuuden tietotarpeen, varmista että se on huomioitu sanomamääritelmässäsi. Kun integraatiot ovat valmiit, on verrattain helppoa julkaista valitut toiminteet kolmansille osapuolille. Tämä voidaan toteuttaa turvallisesti käyttämällä suodattavia web-palveluita. Julkistamalla joitain valittuja rajapintoja partnereille, kehitystyö voi palvella verkkokaupan ohella myös muita integroituja prosesseja.

Verkkokaupan tekninen alusta

Verkkokaupan ydin voidaan toteuttaa käyttämällä erilaisia lähestymistapoja. Se voidaan räätälöidä kokonaan. Tämä on varteenotettava vaihtoehto silloin, kun liiketoimintalogiikka hoidetaan pääasiassa esimerkiksi tuotannonohjausjärjestelmässä. Useimmat verkkokaupat perustuvat verkkokauppatuotteeseen. B2B-kentällä vaatimukset yleensä rajaavat ulos verkkokauppahotellit, kuten esimerkiksi MyCashflow ja yksinkertaisimmat tuotteet, kuten WooCommercen. Yleensä B2B-verkkokaupan palvelemat prosessit ovat niin monimutkaisia, että ne tarvitsevat kehittyneempiä tuotteita. Nykyisessä markkinatilanteessa on Suomessa pohjimmiltaan kaksi vaihtoehtoa: Magento ja SAP Commerce Cloud. IBM kuului myös tähän ryhmään muttei ikävä kyllä enää.

Laatikosta otettuina tuotteet pystyvät harvoin palvelemaan kaikkia vaatimuksia, vaikka niissä onkin runsaasti parametroitavia ominaisuuksia. Niitä täytyy muokata. Tähän saakka muokkaukset ovat usein perustuneet verkkokauppatuotteen ytimen muokkaamiseen. Kehitysaika on voi olla verrattain lyhyt tällä lähestymistavalla, mutta kyky päivittää ydintuotetta voidaan samalla menettää. Joka tapauksessa se ei ole jatkossa helppoa.

Toinen lähestymistapa muokkauksiin on kasvattaa verkkokaupan kyvykkyyttä integroimalla siihen horisontaalisesti muita järjestelmiä. Idea on käyttää kustakin integroidusta järjestelmästä niiden parhaita ominaisuuksia ja rakentaa kokonaisuuden päälle räätälöidyt käyttöliittymät. Horisontaalinen integraatio voi sisältää esimerkiksi Magenton verkkokaupan, Custobarin segmentointityökaluja ja Richrelevancen personointityökalun. Parhaiden ominaisuuksien yhdisteleminen kuulostaa houkuttelevalta, semminkin jos vaihtoehtona on laajempaan kompromissiin perustuva yhden ohjelmistoyhtiön toteutus. Mallin kääntöpuoli on, että järjestelmän kasaan kuromiseen tarvitaan paljon ompeleita. Lopputulos voi siltikin olla melko hauras. Saatat päätyä ylläpitämään järjestelmää, joka vaatii ohjelmoijien ja arkkitehtien 24/7 varuillaoloa järjestelmäsi korjaamiseksi.

Tosi elämässä ei ole mahdollista valita vain yhtä lähestymistapaa. Toteutus on yleensä kaikkien yllä kuvattujen lähestymistapojen yhdistelmä. Mitä tahansa päätöksiä täytyykin B2B-verkkokaupan kanssa tehdä, on aina hyvä idea pitää mielessä kaksi asiaa: Tee vain mielekkäät integraatiot, äläkä tee kompromisseja ydinjärjestelmän päivitettävyyttä koskien. Tällä tavoin takaat hyvinvoinnin koko kuninkaalliselle perheelle ja kaikki elävät onnellisina elämänsä loppuun asti.

Palaa selvityksen etusivulle:

Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.