Metsähallitus etsii yhteistyökumppania uuden Metsa.fi-verkkopalvelun suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon. Verkkopalvelun teknologiaratkaisu on avoin.

Kilpailutus on avattu julkisten hankintojen HILMA-palvelussa. Kilpailutusasiakirjat ovat luettavissa 3.6.2019 klo 12.00 saakka.


North Patrol on auttanut Metsähallitusta verkkopalvelun hankinnan suunnittelussa sekä tarjouspyyntöasiakirjojen laatimisessa. Lisäksi North Patrol tukee Metsähallitusta kilpailutuksen läpiviennissä.

Tavoitteena käyttäjille helppo sivusto

Metsa.fi on Metsähallituksen konsernisivusto, jossa esitellään pääpiirteissään Metsähallituksen organisaatio ja toiminta. Uudesta Metsa.fi:stä tavoitellaan modernia verkkosivustoa, joka on ulkoasultaan visuaalinen ja ilmava; ylläpidoltaan helppo.

Teknologiaratkaisu on avoin

Verkkopalvelun teknistä alustaa ei ole lyöty lukkoon, ja tarjoajan odotetaan ehdottavan tarjouksessaan Metsähallitukselle sopivaa, tarjouspyynnön kriteerit täyttävää järjestelmää. Sisällönhallintajärjestelmän on oltava yleisesti käytetty, ja sillä täytyy olla Suomen markkinoilla useita toimittajia.

Valittavalla toimittajalla on kokonaisvastuu Metsä.fi-palvelun toimittamisesta. Toimitus sisältää mm. palvelun käyttöliittymien ja ulkoasun suunnittelun, teknisen toteuttamisen, toteutuksen vaatimat määrittely- ja suunnittelutehtävät sekä projektinhallinnan.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Kilpailutusasiakirjat ovat luettavissa 3.6.2019 12.00 saakka julkisten hankintojen HILMA-palvelussa.


Kilpailutus-sarjassa vinkkaamme julkishallinnon asiakkaidemme käynnissä olevista kilpailutuksista. Julkisissa hankinnoissa kilpailutuksen asiakirjat ovat avoimesti tutustuttavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa.


Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.