Teknologian tutkimuskeskus VTT etsii yhteistyökumppania toteuttamaan VTT.fi-verkkopalvelun Drupal-alustalla.

Kilpailutus on avattu julkisten hankintojen HILMA-palvelussa. Kilpailutusasiakirjat ovat luettavissa 10.6.2019 kello 12.00 saakka.

North Patrol on auttanut uuden verkkopalvelun konseptoinnissa ja laatinut siitä vaatimusmäärittelyn sekä muut tarjouspyyntöasiakirjat. Lisäksi North Patrol tukee kilpailutuksen läpiviennissä.

VTT.fi – beyond the obvious

Verkkopalvelussaan VTT esittelee toimintansa lähtökohtia ja lopputuloksia sekä asiantuntemusta. Verkkopalvelun kävijät vakuuttuvat VTT:n monialaisesta tieteellisestä, teknologisesta ja liiketoiminnallisesta osaamisesta, sen uniikeista tutkimusympäristöistä ja -laitteistoista sekä kattavista kotimaisista ja kansainvälisistä kumppanuusverkostoista.

Uuden VTT.fi-palvelun konsepti-idean mukaan verkkosivusto on nykyaikainen ja innostava näyteikkuna, joka todistaa VTT:n vaikuttavuutta ”beoynd the obvious”. Verkkopalvelun kautta asiakkaat löytävät VTT:n kompetenssit ja osaamisen, ymmärtävät miten VTT:n kanssa voi tehdä yhteistyötä ja innostuvat yhteistyömahdollisuuksista.

Uusi verkkopalvelu syntyy yhteistyössä

Verkkopalvelun hankintaan sisältyy VTT.fi-verkkopalvelun suunnittelu ja toteutus, ratkaisun tuki- ja sovellusylläpitopalvelut, palveluun liittyvät käyttöpalvelut sekä verkkopalvelun jatkokehityspalvelut. Uusi verkkopalvelu toteutetaan Drupal-sisällönhallintajärjestelmällä.

Valittavalla toimittajalla on kokonaisvastuu VTT.fi-verkkopalvelun toimittamisesta. Toimitus sisältää muun muassa VTT.fi-verkkopalvelun käyttöliittymien ja visuaalisen ulkoasun suunnittelun, toteutuksen vaatimat määrittely- ja suunnittelutehtävät sekä projektinhallinnan.

Kehitystyö jatkuu 1. julkaisun jälkeen

Verkkopalvelusta julkaistaan tämän vuoden puolella 1. versio, minkä jälkeen kehitystyö jatkuu intensiivisenä kevään 2020 aikana. Palvelun sisällöt ja toiminnallisuudet laajenevat merkittävästi ensimmäisen julkaisun jälkeen.

Ensimmäiseen julkaisuun tähtäävä MVP-vaihe (Minimum Viable Product) ostetaan tavoitehintaisena kokonaisuutena. Kevään 2020 ajalle ajoitettu intensiivinen jatkokehitysvaihe tehdään puitesopimustyyppisesti toteutuneiden tuntien mukaan laskuttaen. VTT toivoo toimittajan käyttävän ketteriä menetelmiä projektin alusta saakka.

Panostusta palvelumuotoiluun

VTT on panostanut uuden palvelun palvelumuotoiluun jo esiselvitysvaiheessa ja jatkaa työtä parhaillaan. Myös MVP-vaiheen ja jatkokehitysvaiheen aikana tullaan hyödyntämään palvelumuotoilun ja jatkuvan parantamisen menetelmiä. Valittavalta toimittajalta odotetaan myös digitaalisiin palveluihin erikoistuneen palvelumuotoilukompetenssin tarjoamista.

Uuden verkkopalvelun suunnittelu ja määrittely tehdään tiiviissä yhteistyössä VTT:n kanssa. Toimittajalta edellytetäänkin aktiivista osallistumista palvelun strategiseen muotoiluun sekä neuvontaa ja esittelyä hyvistä käytännöistä.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Kilpailutusasiakirjat ovat luettavissa 10.6.2019 12.00 saakka julkisten hankintojen HILMA-palvelussa.


Kilpailutus-sarjassa vinkkaamme julkishallinnon asiakkaidemme käynnissä olevista kilpailutuksista. Julkisissa hankinnoissa kilpailutuksen asiakirjat ovat avoimesti tutustuttavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa.


Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.