Salon kaupunki uudistaa verkkopalvelunsa ja etsii yhteistyökumppania uuden WordPress-alustalla toteutettavan sivuston suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon.

Kilpailutus on avattu julkisten hankintojen HILMA-palvelussa. Kilpailutusasiakirjat ovat luettavissa 20.8.2019 klo 12 saakka.

North Patrol on auttanut Salon kaupunkia uuden verkkopalvelun konseptoinnissa ja laatinut siitä vaatimusmäärittelyn sekä muut tarjouspyyntöasiakirjat.

Kaikki palvelut, tapahtumat ja ajankohtaistiedot helposti saatavilla

Salon verkkopalvelukokonaisuus koostuu viidestä markkinointisivustosta sekä kolmesta tukipalvelusta, jotka kokoavat yhteen viiden markkinointisivuston yhteiskäyttöiset sisällöt.

Salo.fi on ensisijaisesti kuntalaisten palvelu, joka esittelee kaupungin palvelut, toimintatavat, yhteystiedot ja asiointimahdollisuudet. VisitSalo.fi on matkailijoille ja potentiaalisille muuttajille suunnattu markkinointipalvelu, joka esittelee kiinnostavia nähtävyyksiä, aktiviteetteja ja matkailupalveluita. Salon taidemuseo Veturitallin Salontaidemuseo.fi ja Salon historiallisen museon SAMUn Salomus.fi esittelevät sivustoillaan museokävijöille suunnattuja tietoja museoista sekä niiden näyttelyistä. Joukkoliikenteen sivusto kokoaa yhteen Salon seudun joukkoliikenteen palvelutiedot.

Houkutteleva, monipuolinen ja älykäs Salo

Salon verkkosivustoilla on keskeinen rooli siinä, millainen imago kaupungille syntyy kuntalaisia sekä matkailijoita palvelevana asuin- ja vierailupaikkana.

Uusien verkkosivustojen suunnittelussa ja teknisessä toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota eri sivustoilla näytettävien yhteiskäyttöisten sisältöjen ja älykkäiden hakutoimintojen tehokkaaseen hyödyntämiseen, tietojen löydettävyyteen ja sivustojen käytettävyyden parantamiseen sekä käyttäjien että sisällöntuottajien näkökulmasta.

Sivustojen suunnittelussa keskitytään asiakaslähtöisiin ratkaisuihin, jotta sivustot palvelevat eri kohderyhmien tiedontarpeita parhaalla mahdollisella tavalla.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Kilpailutusasiakirjat ovat luettavissa 20.8.2019 klo 12 saakka julkisten hankintojen HILMA-palvelussa.


Kilpailutus-sarjassa vinkkaamme julkishallinnon asiakkaidemme käynnissä olevista kilpailutuksista. Julkisissa hankinnoissa kilpailutuksen asiakirjat ovat avoimesti tutustuttavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa.


Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.