2.9.2019

Julkaistuamme datakatsauksen Suomen suurimpien yritysten verkkokauppa-alustoista, heräsi kysymyksiä siitä, muuttuvatko tulokset, jos otanta supistetaan kattamaan vain suurista suurimmat yritykset. Ja muuttuivathan ne! Suodatimme keräämäämme dataa valitsemalla tähän analyysiin vain 50 suurinta verkkokauppaa käyvää yritystä. Kisa kärjessä muuttui tasaisemmaksi ja yksi mitalisijakin vaihtui.

Kärkikolmikon yhteenlaskettu markkinaosuus nousi aiemmasta 40 prosentista 52 prosenttiin. Muut-luokkaan kuuluvien eksoottisempien ratkaisujen osuus väheni 31 prosentista 20 prosenttiin, joka vaikutti kärkikolmikon markkinaosuuden kasvuun eniten.

Kolmen kärki

Kärkisija säilyi Magentolla. Sen markkinaosuus oli 22 prosenttia, eli yksi prosenttiyksikkö pienempi kuin aiemmassa aineistossa. Merkillepantavaa on, että vain kaksi Magentoa käyttävää verkkokauppaa tekee B2B-kauppaa.

Toisella sijalla pysyi räätälöidyt ratkaisut tuplaamalla markkinaosuutensa 18 prosenttiin. Tästä ryhmästä kaksi kolmasosaa kävi sekä B2B että B2C -kauppaa verkkokaupoillaan.

Kolmannelle sijalle nousee SAP Hybris 12 prosentin markkinaosuudella, joka on kolminkertainen aiempaan suurempaan otantaan verrattuna. SAP Hybriksen käyttäjistä kolmannes kävi sekä B2B että B2C -kauppaa.

Pistesijat

Ensimmäiselle pistesijalle neljänneksi nousee IBM WebSphere 8 prosentin markkinaosuudella aiemmasta 3 prosentista ja seitsemänneltä sijalta. Toisen pistesijan ottavat rinta rinnan Episerver, Intershop, Crasman Stage, ePages ja Shopify. Niillä kaikilla on 4 prosentin markkinaosuus. Loput alustat kuuluvatkin joukkoon Muut.

Yllätykset

Suurin yllätys on, että WordPress (ml. WooCommerce) tipahtaa aiemmalta kolmannelta sijalta kokonaan pois listoilta. Toinen hieman yllättävä huomio on verkkokauppahotellien käytön merkittävä väheneminen liikevaihdon kasvaessa. Joskaan niiden käyttö ei lopu kokonaan tässäkään ryhmässä.

Päätelmä

Kaiken kaikkiaan käytössä olevien järjestelmien kirjo on suuri myös suurimpien kauppojen joukossa. Tässä sarjassa sopivan järjestelmän valinta vaatii vankkaa ammattitaitoa ja kykyä punnita myös tulevaisuuden vaatimuksia. Taustajärjestelmien merkitys kasvaa isojen toimijoiden verkkoliiketoiminnassa – varsinkin B2B-verkkokaupassa. Tarvitaan taipuisampia ratkaisuja. Usein jopa niin taipuisia, että ne pitää räätälöidä alusta lähtien.

Näin selvitys tehtiin

Käytimme selvityksen pohjana 17.6.2019 julkaistun verkkokauppaselvityksemme aineistoa, josta valitsimme tähän analyysiin vain 50 liikevaihdoltaan suurinta verkkokauppaa käyvää yritystä. Mukana olevien yritysten liikevaihtojen keskiarvo oli 1,18 miljardia euroa. Pienin liikevaihto, jolla tutkimusaineistoon pääsi, oli 161 miljoonaa euroa.

Pienemmän otannan vuoksi, päätimme, että yksi Y-tunnus voi ilmetä aineistossa vain yhden kerran. Isoilla yrityksillä kun voi olla useita isoja verkkokauppoja. Joissain tapauksissa yhdellä yrityksellä oli käytössä kahta eri alustaa. Silloin valinta kohdistui tunnetuimpaan verkkokauppaan tai siihen alustaan, joita oli käytössä lukumääräisesti kyseisellä yrityksellä eniten. Alusta jäi tunnistamatta tästä joukosta neljästä prosentista verkkokauppoja.

Jos haluat saada tiedon verkkokauppoihin liittyvistä artikkeleista ensimmäisenä, niin ilmoittaudu verkkokauppa- ja asiointipalvelut -uutiskirjeemme tilaajaksi.

FIN_NP_blog_Heikki

Kaipaatko neuvoa omaan verkkokauppahankkeeseesi? » Ota yhteyttä!

Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.