Kaupan liitto vahvistaa elokuussa julkaistulla uudella verkkosivustollaan yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan. Verkkosivut viestivät niin kaupan toimialan merkityksestä kuin toimialan ja liiton tärkeimmistä kuulumisista.

Kaupan liitto käynnisti verkkosivuston uudistamisen alkuvuonna 2018, kun aikaisemman, 10 vuotta sitten rakennetun sivuston käyttäminen koettiin kankeaksi ja julkaisualusta aikansa eläneeksi.

”Halusimme tehdä Kauppa.fi:lle täysremontin. Myös yritysjäsenten oma foorumi myllerrettiin uuteen uskoon”, Kaupan liiton viestintäjohtaja Pia Pere-Vanhanen kertoo.

”Kaupan liitto on jäsenilleen ja sidosryhmilleen se kumppani, joka tuntee kaupan toimialan erityiskysymykset ja vaikuttaa vahvasti kauppaa ja palveluita koskevassa päätöksenteossa. Työmarkkinaneuvottelujen osapuolena Kaupan liitto tuntee parhaiten kaupan työehtosopimusten kiemurat ja käytännöt. Tutkimustiedon kautta liitto tarjoaa näkymän alan tulevaisuuteen. Välitämme kauppaa koskevan ajankohtaisimman ja keskeisimmän infon kanavillamme. Kaiken tämän halusimme kattaa uudistuneelle Kauppa.fi:lle – merkityksellisemmin ja visuaalisemmin, hyödyllisesti ja helppokäyttöisesti sekä aiempaa avoimemmalla otteella”, Pere-Vanhanen toteaa.

Esiselvityksestä suuntaviivat ja oikea teknologia

Verkkosivuston uudistaminen käynnistettiin esiselvityksellä, jossa North Patrol auttoi Kaupan liittoa konseptin suunnittelussa ja siihen sopivan teknisen alustan löytämisessä.

Konseptoinnissa Kaupan liiton työntekijät eri puolilta organisaatiota kokoontuivat saman pöydän äärelle ja listasivat käyttäjien tiedontarpeita ja hahmottelivat sisältökokonaisuuksia. Työn edetessä valikoituivat sisällön painopisteet ja rakenne.

Osana esiselvitystä arvioitiin verkkosivustolle asetettujen vaatimusten näkökulmasta sopiva tekninen alusta. Kun esiselvityksen lopuksi piirrettiin vielä toteutukselle tiekartta, Kaupan liitto oli valmis kilpailuttamaan teknisen toteuttajan.

Elinkeinopolitiikan teemat esille

Kaupan liitto tuottaa rikasta sisältöä toimien ajatusjohtajana koko toimialalle. Liitto on jo edellisessä verkkosivustossa satsannut omiin uutisiin ja kaupalle keskeisistä teemoista viestimiseen – tätä ei haluttu hukata uudella sivustolla, vaan päinvastoin vahvistaa.

Elinkeinopolitiikan teemoihin satsaaminen näkyy sivustossa erilaisina sisältökokonaisuuksina, tilastojen ja tutkimusten maailmana ja ajankohtaisten uutisten välittämisenä. Esimerkiksi ajankohtaiset asiat ovat vahvasti esillä: uutishuone kokoaa kaiken ajankohtaisen tiedon ja ajankohtaisvirrat ovat läsnä eri puolella sivustoa.

”Asiasanoituksen ja kategorisoinnin avulla kaikki tiettyyn teemaan liittyvä sisältö voidaan koota teemallisille laskeutumissivuille. Muita uusia elementtejä sivustolla tarjoavat tietopankki ja someseinät,” kertoo uudistusprojektia vetänyt viestintäasiantuntija Jaana Sivén.

Jäsenille oma sivusto ja portaali

Kaupan liiton verkkosivuston tärkein kohderyhmä on jäsenet – niin nykyiset kuin tulevat. Olemassa olevia jäseniä palvellaan jäsenten oman foorumilla, Jäsensivuilla.

”Tunnistautumisen jälkeen jäsenyrityksen edustaja saa sieltä syvällisempää tietoa edunvalvontatyön etapeista ja valiokuntien työstä. Lisäksi tarjotaan muun muassa työkaluja ja neuvoja työsuhdeasioihin. Jäsensivujen lisäksi jäseniä palvellaan Jäsenportaalin avulla, joka toimii kunkin käyttäjän henkilökohtaisena työkalupakkina”, Sivén jatkaa.

Jäsenten lisäksi konseptoinnissa tunnistettiin verkkosivuston muiksi keskeisiksi kohderyhmiksi päättäjät ja vaikuttajat sekä media, joille kaikille on kohdennettu heitä kiinnostavaa sisältöä.

Konseptointi loi pohjan uudistustyölle

Sekä julkiset että jäsenille suunnatut verkkosivut rakennettiin WordPress-alustalle. Jäsenportaalin työkalupakki luotiin puolestaan uudelle CRM-alustalle.

”Teknisen toteuttajan, Vincitin, kanssa yhteistyö sujui oikein hyvin. Samoin pitkäaikaisen visuaalisen kumppanimme kanssa tehty sparraus tuotti mielestämme hienon kokonaisuuden. Monenlaista yhteensovitettavaa on ollut, mutta hyvin on selvitty. Lopputuloksessa näkyy konseptoinnissa tehty tärkeä työ. Siinä asetettuja tavoitteita olemme pystyneet kuljettamaan vahvasti mukana koko toteutusprojektin”, Sivén kertoo.


Hankkeen tiedot

Kauppa.fi + Jäsensivusto

  • Asiakas: Kaupan liitto
  • Palvelu: Verkkosivusto
  • Tekninen alusta: WordPress
  • Esiselvitys: North Patrol (kevät 2018)
  • Vaatimusmäärittely sekä kilpailuttaminen ja toimittajavalinta: Kaupan liitto (kesä-syksy 2018)
  • Tekninen toteutus: Vincit (kevät-kesä 2019)
  • Julkaisu: Elokuu 2019

Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.


fin_np_blog_anna

Lisää case-tarinoita laajoista verkkopalvelu-uudistuksista