20.12.2019

Toteutimme keväällä 2019 kattavan katsauksen suomalaisten verkkokauppojen teknologioihin. Selvitimme nyt myös kuinka listatut, Suomen suurimpien yritysten verkkokaupat pärjäävät suorituskykyvertailussa. Datakatsaus osoittaa, että otoksen verkkokaupat ovat helposti ja nopeasti lähestyttävissä työpöytäkoneilla. Mobiilikäyttöä analysoitaessa tulokset heikkenevät selvästi ja verkkopalveluiden suorituskyvyissä on nähtävissä suurempia eroavaisuuksia.

Katsaus perustuu North Patrolin luomaan tietokantaan, jonka tulokset muodostuvat pääosin kahden kaupallisen teknologiatutkan datasta. Suorituskykyä koskevat havainnot perustuvat Google Lighthouse -palvelun raportoimaan dataan. Katsaus käsittää kaiken kaikkiaan 453 suomalaisen verkkokaupan etusivun suorituskyvyn analyysin.

Kuinka nopeaa ja toimivaa verkkokaupoissa asiointi sitten on?

Suorituskykymittari kuvaa sitä, miten nopeasti sivu ladataan, sisältöä näytetään ja miten nopeasti sivu on valmis reagoimaan käyttäjän toimiin. Google Lighthousen luokituksen mukaan yli 90 suorituskykypistettä keräävät sivustot ovat suorituskyvyltään hyviä, 50-89 pisteen sivustot keskivertoisia ja alle 50 saaneet huonoja. Katsauksen koko aineiston keskiarvoiset suorituskykypisteet yltävät todella hyvälle tasolle (97 pistettä) työpöytäkoneilla mitattaessa. Mobiilikäytön osalta verkkokaupoilla näyttää olevan melko paljon parannettavaa. Keskiarvoinen suorituskyky mobiilikäytössä jää vain 47 pisteeseen.

Näkyykö teknologiavalinta verkkokauppojen suorituskyvyssä?

Katsauksen yritysten toimiala, tuote- ja palvelutarjooma sekä liiketoiminnan laajuus vaihtelevat suuresti. Samoin yritysten verkkokauppojen teknologiaratkaisut. Selvästi suosituin alusta on Magento, joka toimii 87 tämän katsauksen verkkokaupan alustana 19% osuudella. Toiseksi yleisin on WordPress, joka 34 verkkokaupalla kattaa 8% analysoiduista verkkokaupoista. Katsauksessa tunnistettiin yhteensä 64 eri teknologiaratkaisua sekä iso joukko, yhteensä 32, asiakkaalle räätälöityä verkkokaupparatkaisua.

Kymmenen käytetyintä verkkokauppa-alustaa, Magento, WordPress, MyCashflow, ePages, Flowvy, ProcessWire, Shopify, PrestaShop, Episerver ja SAP Hybris sijoittuvat kaikki keskiarvoisia latausnopeuksia arvioitaessa otoksen keskivaiheille.


Kuva 1: Verkkokauppojen suorituskyvyn vertailua käytetyimpien teknologioiden osalta

Kärkikymmenikköön yltävistä ratkaisuista hitaimman keskiarvoisen suorituskyvyn saa Shopify, jonka 14 toteutuksen keskiarvoinen suorituskyky mobiililaitteilla jää vain 30 pisteeseen. Suosituin Magento yltää 87 toteutuksellaan vain hiukan parempaan, 34 pisteen keskiarvoiseen suorituskykyyn. ProcessWire puolestaan yltää suosituimpien alustojen vertailussa korkeimmalle, 65 pisteeseen mobiilikäyttöä arvioitaessa. Toiseksi nopeimmin näyttäisivät toimivan MyCashflow-ratkaisuun luottavat 25 verkkokauppaa, joissa mobiililatausnopeuksien keskiarvo yltää 64 suorituskykypisteeseen.

Kurkistus keskiarvojen taakse paljastaa kuitenkin, että samallakin teknologialla voidaan tehdä hyvin eri lailla toimivia toteutuksia. Magenton 87 verkkokaupan suorituskykypisteet vaihtelevat jopa 1 ja 87 suorituskykypisteen välissä mobiilikäytön lukuja analysoitaessa. Muun muassa myymälä- ja mainostarvikkeita myyvä Lohikari (86 pistettä) on onnistunut Magento-verkkokauppansa nopeusoptimoinnissa vähintään kohtuullisesti. WordPress-toteutuksista puolestaan Eräliike Riistamaa (85 pistettä), kahviloistaan tunnettu Picnic (81 pistettä) sekä makeisia valmistava Kouvolan Lakritsi (77 pistettä) ovat otoksemme nopeimmin mobiilikäyttäjiäkin palvelevia verkkokauppoja.

Antaako nopeasti latautuva etusivu kuitenkaan oikeaa kuvaa kyseisten palveluiden käytön nopeudesta? Tähän nostettujen esimerkkien selaaminen osoittaa, että latausnopeuksiin on verkkopalveluissa kiinnitetty huomioita laajemminkin. Tuotteiden selaaminen ja ostosten tekeminen sujuu esimerkkisivustoilla oikein mallikkaasti myös etusivulta eteenpäin navigoitaessa.

Jokainen millisekunti maksaa

Blogi-artikkelissa Verkkopalvelun nopeus yhä tärkeämpi laatukriteeri käsitellään verkkosivuston nopeuden vaikutuksia muun muassa palvelun käyttöasteeseen ja -kokemukseen sekä verkkosivuston löydettävyyteen. Nopeudella on kiistatta suuri merkitys sivustolla viihtymiseen. Ja toisaalta verkkokauppasivustolla viihtyminen on edellytys sille, että selailu johtaa varsinaiseen ostotapahtumaan. Edelleen mitä kauemmin vierailija käyttää aikaa sivuston selailuun, sitä enemmän tuotteita päätyy lopulta ostoskoriin saakka. Edellä mainitun blogin esimerkki, Euroopan laajuinen muodin verkkokauppa Zalando, raportoi 100 millisekunnin latausnopeuden parannuksen johtaneen 0,7 prosentin myynnin kasvuun per sivustovierailu.

Sivustojen nopeusoptimointiin on parhaiten keskitytty toimialoilla, joilla kilpailu verkko-ostajista on kovaa. Elektroniikan alalla verkkokaupan merkitys on korostunut ehkä selkeimmin viime vuosina. Alan toimijat ovatkin olleet pakotettuja panostamaan verkkokauppojensa laatuun, toimintavarmuuteen ja hyvään käyttökokemukseen. Muun muassa Verkkokauppa.com on viestinyt avoimesti tavoitteistaan ja panostuksistaan verkkokauppakokemuksen parantamiseksi.

Katsauksen data kuitenkin osoittaa, että myös elektroniikan verkkokaupoissa työtä riittää edelleen. Katsauksen 46 elektroniikka-alan verkkokaupan keskimääräinen suorituskyky mobiililaitteilla jää 53 pisteellä vain keskivertoisesti suoriutuvien sivustojen ryhmään. Se on kuitenkin huomattavasti parempi kuin esimerkiksi 22 tavaratalon keskiarvo 31 suorituskykypistettä tai kauneuden alan 18 verkkokaupan 36 pistettä mobiilikäytössä arvioituna. Muistutettakoon tässä jälleen, että työpöytäkoneilla käytettäessä vastaavat keskiarvoiset suorituskykypisteet yltävät kirkkaasti yli 90 pisteen kaikilla mainituilla toimialoilla.

Yhteenveto

Suomalaisilla verkkokaupoilla on edessään melkoinen urakka kasvavan mobiilikäytön haasteisiin vastaamiseksi. Enemmistö verkkokaupoista palvelee mobiilikäyttäjää huomattavasti huonommin kuin pöytäkoneella ostoksia tekevää. Tässäkin katsauksessa esitetyillä kehnoilla suorituskykyluvuilla on kiistaton vaikutus yritysten verkossa tapahtuvaan myyntiin. Ja tapahtuipa varsinainen ostotapahtuma verkossa tai ei, on niin verkkokaupan kuin yrityksen muidenkin verkkopalveluiden toimivuudella erittäin suuri merkitys potentiaalisen ostajan mielikuvien rakentamisessa ja ostopäätöksen tekemisessä.
Jokainen sekunti maksaa, eikä pelkkä oikea teknologiavalinta riitä palvelun suorituskyvyn varmistamiseen. Toimivan ja käyttäjäystävällisen verkkopalvelun suunnittelussa ja toteutuksessa onkin alusta alkaen tärkeää huomioida myös suorituskykyyn vaikuttavat seikat. Katsauksen parhaat toteutukset osoittavat kuitenkin, että hyvin toteutettu verkkokauppa voi yhtä aikaa olla sekä houkutteleva ja rikassisältöinen että nopea ja toimiva.

FIN_NP_blog_Noora

Lisää aiheesta:

Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.