Maahanmuuttajille suomen kielen kursseja tarjoava Finnish Courses -verkkosivusto uusittiin loppusyksyllä 2019. Sivuston uusiminen tuli ajankohtaiseksi, koska sen julkaisualusta oli tekniikaltaan vanhentunut. Mutta ennen kuin uutta sivustoa päästiin rakentamaan, piti ratkaista pari asiaa: sivustoa ylläpitää kymmeniä oppilaitoksia ja sivustoa käyttää vieraskieliset maahanmuuttajat.

Uudeksi julkaisujärjestelmäksi Drupal

Ensinnäkin uudistuksessa piti vaihtaa julkaisualusta. Jo aikaisessa vaiheessa oli päätetty, että uusi Finnish Courses tehdään avoimena datana, ketterin menetelmin. ”Halusimme modernin, kevyen ja muokattavan palvelun”, kertoo uudistusta vetänyt viestintäasiantuntija Eeli Wördman.

Uudeksi alustaksi valikoitui Drupal 8 tarkan harkinnan jälkeen. Vaihtoehtona muiden yleisesti käytettyjen julkaisujärjestelmien lisäksi oli  yhteistyö Helsingin kaupungin muiden kehityshankkeiden, kuten Linked Coursesin kanssa. Drupal 8:aan päädyttiin loppujen lopuksi siksi, että siinä oli eniten valmiina sellaisia Finnish Coursesin tarvitsemia ominaisuuksia, joita ei tarvinnut alkaa koodata alusta asti.

Paljon ulkopuolisia ylläpitäjiä ja vieraskielisiä loppukäyttäjiä

Toiseksi suomen kielen kurssien syöttäminen piti olla mahdollisimman helppoa, koska sivuston sisällön tuottavat kursseja tarjoavat oppilaitokset. ”Aikaisemmin oppilaitoksilla oli monimutkainen tietokenttärakenne, jossa kurssitiedot jouduttiin päivittämään usealle välilehdelle. Nyt syöttämistä helpotettiin siten, että ylläpitäville oppilaitoksille luotiin yksinkertainen yhden sivun julkaisunäkymä suomeksi”, Wördman kuvaa ylläpitoa.

Oman haasteensa sivustoon tuo kieliversioiden luonti niin, että kaikki sisältö on yksi-yhteen suomen kielen kanssa ilman, että sisältöä pitää kääntää erikseen syöttövaiheessa. Kieliversioinnissa jatkettiin sisällön syöttöä rakenteisesti, jolloin pystyttiin hyödyntämään valmiita käännöksiä.

Kolmanneksi piti huomioida sivuston käyttäjät, jotka ovat vasta etsimässä suomen kielen kurssia ja tutustumassa Suomeen ylipäätänsä. Loppukäyttäjäkokemuksen varmistamiseksi panostettiin heti projektin alussa palvelumuotoiluun, ja loppukäyttäjän näkökulma seurasi projektia loppuun saakka.

Kuvakaappaus Finnish Courses -verkkopalvelusta
Finnish Courses -sivuston käyttäjille käyttökokemuksen pitää olla mahdollisimman helppo.

Substanssiasiantuntijat tarvitsevat sisäistä ja ulkoista tukea

Finnish Courses uudistettiin pienellä InfoFinlandin tiimillä. Projekti vei yhden henkilön työajan kokonaisuudessaan ja viidenneksen toiselta. Lisäksi uudistukseen osallistui konsultteja, toteuttajan tiimi ja Helsingin kaupungin sisäistä tukea. Määräaikainen työvoima ja harjoittelijat purkivat muulle tiimille kasautunutta työmäärää.

Sisäistä ja ulkoista apua tarvittiinkin, sillä ”palvelujen siirtyessä yhä enemmän verkkoon ja ICT-kehityksen hivuttautuessa pikkuhiljaa ulos perinteisistä ICT-yksiköistä tulee kaltaisiamme substanssiasiantuntijoita takuulla tulevaisuudessa lisää kolkuttamaan kehittäjien ovia”, toteaa Wördman.

Satsaus testaukseen

Verkkopalvelu julkaistiin kahden vuoden työn jälkeen lokakuussa 2019. Ennen sivuston julkaisua Finnishcourses.fi testattiin käytettävyyden, tietoturvan ja saavutettavuuden puolesta. ”Testauksiin käytetiin noin puolet siitä summasta, mitä itse palvelun rakentamiseen meni”, Wördman laskee.

Ketterän työskentelyn hengessä sivuston kehittäminen jatkuu muun muassa rajapintaratkaisuilla oppilaitosten käyttämiin järjestelmiin.


Hankkeen tiedot

Finnishcourses.fi – Finnish Courses tarjoaa maahanmuuttajille kurssitietoja suomen kielen kursseista suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. Verkkopalvelussa on tietoa kursseista yli 50 oppilaitokselta pääkaupunkiseudulta, Turusta ja Pirkanmaalta. Verkkopalvelua pidetään yllä yhdessä Infofinland.fi-verkkosivuston kanssa.

  • Teknologia-alusta: Drupal 8
  • Hankinnan kokoluokka: noin 100 000 € (sisältää palvelumuotoilu- ja vaatimusmäärittely- ja hankintaprojektit, toteutuksen sekä testaukset käytettävyydestä, tietoturvasta ja saavutettavuudesta)
  • Elo-lokakuu 2018: Palvelumuotoilu (Digitalist Group)
  • Elo-lokakuu 2018: Vaatimusmäärittely (North Patrol)
  • Lokakuu 2018–Tammikuu 2019: Hankinta (kilpailutus Helsingin kaupungin avoimen ohjelmistokehityksen kilpailutetuilta puitesopimuskumppaneilta)
  • Maalis–marraskuu: Toteutus (Digia Finland)
  • Huhti–marraskuu: Sisällöntuotanto
  • Lokakuu 2019: Julkaisu

Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.


fin_np_blog_anna

Lisää case-tarinoita laajoista verkkopalvelu-uudistuksista