Kajaanin ja Kuusamon kaupungit uudistavat verkkosivustonsa, ja kumpikin hakee osaavaa WordPress-kumppania uuden sivustonsa toteutukseen.

Kilpailutukset on avattu julkisten hankintojen HILMA-palvelussa, ja kilpailutusasiakakirjat ovat luettavissa 24.3.2020 kello 16 saakka.

North Patrol on auttanut Kajaania ja Kuusamoa uusien verkkosivustojen konseptoinnissa ja laatinut niiden perusteella kaupungeille vaatimusmäärittelyt ja muut tarjouspyyntöasiakirjat. Lisäksi North Patrol tukee kaupunkeja kilpailutusten läpiviennissä.

Yhteinen projekti edennyt tasatahtiin

Loppuvuonna 2019 alkaneen Kajaanin ja Kuusamon yhteisprojektin tavoitteena on suunnitella, määritellä ja kilpailuttaa kaupungeille uudet verkkosivustot korvaamaan nykyiset kummallakin kaupungilla olevat Kuntien Tiera -ratkaisut.

Projektissa vain konseptoinnit tehtiin kaupungeille erikseen, mutta muuten uudistusprojektit etenevät yhtä matkaa, mitä tuki samankaltaiset valinnat:

  • Verkkosivustojen konsepti sekä vaatimusmäärittely ja muu tarjouspyyntödokumentaatio : vain erillissivustot ja jatkokehitystarpeet ovat kaupungeilla omanlaisiaan
  • Julkaisualusta: avoimen lähdekoodin WordPress
  • Aikataulu: toteutustyö keväällä käyntiin, jotta sivusto voidaan julkaista tämän vuoden puolella.

Konseptit nojaavat vahvaan pääsivustoon

Kummankin kaupungin verkkosivustokokonaisuus koostuu yhdestä pääsivustosta ja muutamista erillissivustoista. Kajaanissa erillissivustot saavat esimerkiksi teatteri ja koulutusliikelaitos; Kuusamossa nuoret ja Kuusamotalo.

Pääsivustot kokoavat keskeiset sisältökokonaisuudet, niihin liittyvän ajankohtaisen sisällön sekä osallisuuden ja asioinnin. Lisäksi sisältöä kootaan erilaisiksi kokonaisuuksiksi teeman tai kohderyhmän ympärille.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Kajaanin ja Kuusamon kaupungit ovat avanneet omat kilpailutuksensa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa. Kaupungit toivovat samojen tarjoajien osallistuvan molempiin kilpailutuksiin, mutta tekevät hankintapäätökset erikseen.

Kajaanin tarjouspyyntöasiakirjat

Kajaanin kilpailutusasiakirjat ovat luettavissa tiistaihin 24.3.2020 kello 16 saakka julkisten hankintojen HILMA-palvelussa.

Kuusamon tarjouspyyntöasiakirjat

Kuusamon kilpailutusasiakirjat ovat luettavissa tiistaihin 24.3.2020 kello 16 saakka julkisten hankintojen HILMA-palvelussa.


Kilpailutus-sarjassa vinkkaamme julkishallinnon asiakkaidemme käynnissä olevista kilpailutuksista. Julkisissa hankinnoissa kilpailutuksen asiakirjat ovat avoimesti tutustuttavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa.