1.6.2020

Tänä vuonna verkkokauppoja käsittelevässä datakatsauksessa on mukana 299 verkkokauppaa. Valintakriteerit olivat samat kuin viime vuonna: Verkkokauppaa pyörittävän yrityksen liikevaihdon täytyy olla yli miljoona euroa. Lisäksi verkkokaupassa pitää olla vähintäänkin kohtuullisen kokoinen valikoima. Pelkkä lahjakorttien myynti ei riitä.

Verkkokauppa-alustojen kokonaismäärä on pienentynyt viime vuoden 50:stä 48:aan, vaikka datakatsauksemme otoskoko kasvoikin hieman. Muutos on pieni, mutta selkeä merkki keskittymisestä samoihin teknologiavalintoihin. Pienien alustojen osuus vähenee jatkuvasti, joten odotettavissa on samanlaista kehitystä tulevaisuudessakin.

Magento säilytti yllätyksettä ykkössijansa

Magenton markkinaosuus on täsmälleen sama kuin viime vuonna, eli 23 prosenttia. Aineistomme Magentoista 78 prosenttia on Open Source -pohjaisia ja vain 22 prosenttia Commerce-pohjaisia, mikä on tämän kokoluokan verkkokauppiaiden kohdalla ehkä hieman yllättävää.

Yllättävän moni Magento-kauppa on suurien muutosten edessä. Magentojen tuki päättyy lähitulevaisuudessa lähes kaikilta 1.X-versioilta. Aineistomme Open Source -pohjaisista Magentoista noin 64 prosentin tuki päättyy pian tai on jo päättynyt. Tilanne ei siis ole muuttunut vuodessa tältä osin käytännössä lainkaan! Näillä kauppiailla on pian päätöksenteon aika, koska tuen loppuminen altistaa nämä kaupat tietoturvariskeille sekä mahdollisille luottokorttiyhtiöiden suluille. Vaikuttaa vahvasti siltä, että Magenton päätös lopettaa 1.X-version kehitys ja tehdä 2.X-versiot täysin uudelle tekniselle alustalle, ei tule menemään asiakaskunnassa läpi kivuttomasti.

Sen sijaan Commerce-pohjaisia Magentoja on vuoden aikana päivitetty tukikelpoisiksi ahkerasti. Ne kaikki ovat tuen piirissä. Noin 38 prosenttia niistä on edelleen tosin Magenton 1-versiossa (1.14.X), joten niiden osalta uudistusta todennäköisesti pohditaan aktiivisesti. Magento Commercen 1.14.X on onneksi edelleen jonkin aikaa tuettu.

Erityisen mielenkiintoisia Magento-kauppoja tänä vuonna ovat Akateeminen kirjakauppa ja Stockmann. Ne molemmat on siirretty Commerce-pohjaisista Open Source -pohjaisiksi todennäköisesti Magenton tukimaksujen nousun vuoksi. Lisenssimuutoksesta huolimatta Stockmann on kuitenkin edelleen Magenton 1.X-versiossa, jonka tuki päättyy tänä kesänä.

Räätälöityjen osuus kasvanut

Räätälöidyt ratkaisut ottavat tänäkin vuonna kakkossijan, joskin niiden markkinaosuus on kasvanut merkittävästi. Kasvua selittää ennen kaikkea se, että tarkensimme arviointiperusteitamme räätälöityjen järjestelmien suhteen. Moni aiemmin tunnistamattomaksi luokitelluista verkkokaupoista siirtyi räätälöityihin. Jos verkkokaupan teknologiapino antaa vahvoja viitteitä räätälöinnistä ja yrityksen liiketoiminta on sellaista, jossa taustajärjestelmillä (esimerkiksi ERP:llä) on merkittävä rooli, päätyy se nykyisen analyysimallin mukaan räätälöityihin.

Monesti verkkokaupan räätälöinti on parempi ratkaisu kuin valmistuotteeseen perustuvan verkkokaupan muokkaaminen taustajärjestelmien tarpeita vastaavaksi. Näin etenkin silloin, jos tarvittavasta logiikasta suurin osa on jo olemassa olevissa taustajärjestelmissä ja verkkokaupan tehtävänä on lähinnä luoda käyttöliittymä näihin prosesseihin.

Esimerkkejä räätälöidyistä verkkokaupoista: Ikea ja K-Rauta ovat siirtyneet IBM WebSpherestä räätälöityyn ratkaisuun. Siirtymistä ovat varmasti vauhdittaneet WebSpheren hidas kehitys, omistajanvaihdos ja uudet tarpeet, joihin vanha alusta ei ole kyennyt kyllin hyvin vastaamaan. Esimerkiksi Ikea panostaa entistä enemmän rikkaaseen käyttökokemukseen verkossa. Sivusto ei ole enää pelkästään sähköinen tilauskuvasto, vaan siellä voi esimerkiksi suunnitella keittiöitä ja muita tiloja. K-Kenkä on vaihtanut Magenton räätälöityyn verkkokauppaan. K-ryhmällä näyttäisi räätälöinti olevan pidemmän aikajakson teknologiavalinta kaikkiin verkkokauppoihin. Vanhempaa linjaa räätälöidyissä verkkokaupoissa edustaa HifiStudio, jonka verkkokaupan perusratkaisu on ollut käytössä hyvin pitkään.

WordPress vahvasti kolmannella sijalla

Kolmannelle sijalle päätyi tänäkin vuonna WordPress-pohjaiset verkkokaupat. WordPress mahdollistaa näyttävien verkkokauppojen toteutuksen verrattain edullisesti. Sillä voidaan kytkeä sisällönhallintajärjestelmän ja verkkokaupan edut yhteen ja muuttaa sähköinen postimyyntikuvasto eläväksi tarinalliseksi sisällöksi, josta tilaaminen on astetta jännittävämpi kokemus. Samankaltaiseen – joskin mahdollisuuksiltaan laajempaan – lopputulokseen päästään usein Episerverillä, mutta toteutuksen hintalappu nousee silloin huomattavasti WordPressiin verrattuna.

Esimerkkejä WordPress-verkkokaupoista: Makia on saanut verkkokaupallaan kansainvälistäkin huomiota. Se tarjoilee hyvin erilaisen konseptin kuin normaalit verkkokaupat. Myös Tillander luottaa WordPressiin. Tillanderin etusivun suunnitteluun on käytetty runsaasti aikaa. Sekä Makian että Tillanderin kaupoista näkee, miten parhaimmillaan pystytään käyttämään julkaisujärjestelmän ja verkkokaupan hyviä puolia samassa paketissa. Helkaman verkkokauppa on hyvin konstailematon ja yksinkertainen, joskin siinäkin voi valita erilaisia tuotevariaatioita.

Muut merkittävät markkinaosuudet

Pistesijoilla on tapahtunutkin sitten kärkeä enemmän sijoitusten muutoksia. Viidenneksi sijoittuva Episerver on aivan neljäntenä olevan Flowvyn kannassa. Episerver on parantanut viime vuodesta kolme sijaa. Shopify on säilyttänyt sijoituksensa kuudentena. Seitsemännellä sijalla oleva PrestaShop sen sijaan on parantanut sijoitustaan kolme pykälää. SAP Hybris on tipahtanut viidenneltä sijalta kymmenenneksi ja WebSphere seitsemänneltä kahdennelletoista sijalle. Nämä muutokset eivät ole ihan niin dramaattisia, kuin sijoitukset antaisivat ymmärtää. Suhteellisissa markkinaosuuksissa ei ole tapahtunut kovin isoja muutoksia. Tyypillisesti puhutaan yhden prosenttiyksikön muutoksista. Siitäkin huolimatta on ennustettavissa WebSpheren hiljainen hiipuminen pois markkinoilta. Vakavasti otettavista verkkokauppiaista mm. K-rauta, Suomalainen Kirjakauppa ja Hong Kong ovat lopettaneet sen käyttämisen.

Ainakin 28 prosenttia verkkokaupoista taustajärjestelmien sanelemia ratkaisuja

Osa tässäkin datakatsauksessa mukana olevista verkkokauppatuotteista on luonteeltaan sellaisia, että kukaan ei päädy niihin ilman että käytössä olisi joitain taustajärjestelmiä samalta toimittajalta. Flowvyn käyttäjät käyttävät hyvin todennäköisesti saman tuoteperheen kassajärjestelmää. Oscar Softwarea käyttävien verkkokauppojen taustalla on Oscar Softwaren toiminnanohjausjärjestelmä, samoin Enterprise Webin ja SAP Hybriksen tapauksissa. Kun edellä mainittuihin lisätään vielä Markus Cinema Systems, päästään 12 prosentin yhteenlaskettuun markkinaosuuteen. Jos tähän lisätään räätälöidyt verkkokaupat, päästään 28 prosenttiin. Luonnollisesti myös tuotepohjaisia verkkokauppoja on usein muokattu täyttämään samoja tarpeita. Arvio ei tietenkään ole absoluuttisen tarkka, mutta kertoo selkeästi taustajärjestelmien voimakkaasta vaikutuksesta teknologiavalintaan. Osuus tulee jatkossa nousemaan, kun monet yritykset siirtyvät kokeellisista verkkokaupoista vakavahenkisempään verkkoliiketoimintaan.

Verkkokaupan toteutusta voi lähestyä kahdesta eri näkökulmasta: Verkkokauppa on yksi riippumaton myymälä muiden joukossa, jolla on oma varasto tai verkkokauppa käyttää omaa ja myymälöiden varastoa. Jälkimmäinen vaihtoehto saattaa vaikuttaa myös kivijalkamyymälöiden järjestelmiin ja on siten paljon massiivisempi vaikutukseltaan.

Kaikki tuotepohjaiset alustat tukevat erillismyymälän lähestymistapaa erittäin hyvin. Sen sijaan yhteisvarastoon perustuvaa lähestymistapaa varten lähes kaikki verkkokauppa-alustat vaativat virittelyä ja integrointia taustajärjestelmiin. Poikkeuksen näihin luonnollisesti tekevät tuotteistetut verkkokauppajärjestelmät, jotka perustuvat samaan tuoteperheeseen kuuluvaan taustajärjestelmäkokonaisuuteen.

Magento jatkaa johdossa ensi vuonnakin

Vaikka tuki päättyykin 64 prosentilta Magento-pohjaisista verkkokaupoista, se tulee säilyttämään vahvan markkina-aseman ensi vuonnakin. Asennuskanta on niin suuri, että se ei yhdessä vuodessa tule pienenemään. Suurimman uhkakuvan vanhoille asennuksille tuo maksuvälittäjien näkemykset, jotka voivat jyrkästi muuttua, jos tuettomiin Magentoihin tehdään järjestelmällisiä hyökkäyksiä. Pahimmassa tapauksessa maksuvälittäjät lopettavat vanhojen versioiden palvelemisen.

Ketkä sitten jatkavat Magenton käyttöä? Magento 2.X on tuotteena aivan erilainen kuin 1.X. Iso osa niistä, jotka siirtyvät 2.X:ään ovat jo muutoksensa tehneet. Melkein kaikki loput jatkavat kipuilua, kunnes on pakko päättää. Osa ei tietysti ole vieläkään herännyt tulossa oleviin ongelmiin. Koska Magento keskittyy entistä vaativimpiin verkkokauppatoteutuksiin, ei ole suorastaan mahdoton ajatus, että sen markkinaosuus voisi puolittua muutaman seuraavan vuoden aikana.

Räätälöityyn ratkaisuun päätyminen on yleensä tarkan harkinnan lopputulos. Niiden markkinaosuus ei luultavasti heilahtele paljoa tulevina vuosina. Kasvua voi kuitenkin hivenen tuoda verkkokaupan jatkuva vakavoituminen. Kokeiluista siirrytään useissa yrityksissä oikeaan liiketoimintaan.

WordPressille voi ennustaa hyvää lähitulevaisuutta verkkokauppa-alalla. Se voisi olla monelle pienemmälle Magento-kauppiaille varteenotettava vaihtoehto. Samoin niille kauppiaille, jotka ovat käyttäneet taustajärjestelmiensä mukana tulleita verkkokaupparatkaisuja ja ovat alkaneet vaatia näyttävämpiä ja tarinallisempia ratkaisuja.

Parhaat verkkokaupat sekoittavat sopivassa suhteessa tarinaa ja tuotteita ja annostelevat ne sitten asiakkailleen hyvällä kaupallisella menestyksellä. Suurin osa kotimaisista kaupoista näyttää edelleen sähköisiltä versioilta Anttilan kuvastoista suoraan 80-luvulta, mutta muutoksen suunta on selkeä. Tämä saattaa vahvistaa jatkossa  julkaisujärjestelmäpohjaisia verkkokauppoja.

FIN_NP_blog_Heikki

Kaipaatko neuvoa omaan verkkokauppahankkeeseesi? » Ota yhteyttä!

Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.