Selvitimme, mitä julkaisualustoja Suomen valtionhallinnon organisaatiot käyttävät. Kävimme läpi 100 valtionhallinnon organisaation sivustoa, ja tulokseksi tuli, että valtionhallinnossa yleisimmin käytetyt julkaisujärjestelmät olivat Liferay (33 %), WordPress (18 %) ja Abako Stato (12 %).

Tämä jako poikkeaa muusta julkisesta sektorista, sillä WordPress hallitsee kokonaisuudessaan kuntien, valtionhallinnon ja oppilaitosten julkaisujärjestelmäkenttää: WordPressillä julkaisee 30 % organisaatioista. Drupalilla julkaisee 14 % ja Liferaylla 11 %.

Katsauksen data perustuu North Patrolin luomaan tietokantaan, jonka tulokset muodostuvat pääosin kahden kaupallisen teknologiatutkan datasta. Koneellisesti sivustoja analysoivat tutkat eivät tunnistaneet kaikkia teknologioita, joten North Patrolin konsultit kävivät loput manuaalisesti läpi. Tunnistamattomien sivustojen määrä saatiin laskettua 5 sivustoon.

Liferay valtionhallinnon ykkönen

Liferay hallitsee valtionhallinnon julkaisujärjestelmiä, sillä sen päälle on rakennettu 33 % valtionhallinnon organisaatioiden verkkopalveluista. Liferay-sivustoja ovat julkaisseet esimerkiksi Maahanmuuttovirasto, Puolustusvoimat ja Ulkoministeriö.

Liferayn valta-asemaa selittää valtionhallinnon yhteinen julkaisualusta (YJA). Valtori (Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus) tarjoaa valtionhallinnolle yhteisiä alusta- ja järjestelmäratkaisuja. Verkkosivustojen julkaisua varten on YJA, jonka julkaisujärjestelmä on Liferay. Yhteisen julkaisualustan rakentaminen alkoi vuosikymmenen alussa, ja ensimmäisen sivuston toteutti Valtiovarainministeriö.

Liferay on parhaimmillaan asiointipalvelujen alustana, ja siitä on saatavilla kaupallinen DXP-versio ja avoimen lähdekoodin versio.

Suosittua WordPressiä toiseksi eniten

WordPressillä julkaisee 18 % valtionhallinnon organisaatioista. WordPressillä julkaistuja sivustoja on esimerkiksi Tasavallan presidentin kanslian, Valtiontalouden tarkastusviraston ja Valtionkonttorin sivustot.

WordPress on maailman ja myös Suomen yleisimmin käytetty julkaisujärjestelmä. Niin yksityinen kuin julkinen sektori hyödyntää laajasti tätä avoimen lähdekoodin järjestelmää.

Abako Staton osuus yllätys

Valtionhallinnossa kolmanneksi käytetyin julkaisualusta on Abako Stato, jolla on julkaistu seitsemän organisaation verkkosivustot (12 %). Tosin yhdellä organisaatioilla on näistä yhteensä viisi sivustoa, mikä nostaa Abako Staton asemaa kokonaisvertailussa.

Abako Statolla julkaisevat esimerkiksi Tuomioistuinvirasto, Patentti- ja rekisterihallitus sekä Oikeusrekisterikeskus.

Abako Stato on Abako Oy:n oma julkaisujärjestelmä.

Isojen takana pieniä järjestelmiä

Valtionhallinnossa käytetään yhteensä 19 eri julkaisujärjestelmää.

Kaikkiaan valtionhallinnon julkaisujärjestelmät jakautuvat 19 teknologian kesken, joista kolmella eniten käytetyllä on julkaistu yli 60 % sivustoista. Kymmenellä julkaisualustoista on julkaistu vain yhden organisaation sivusto.

Kärkikolmikon jälkeen tuttuja julkaisualustoja ovat Drupal, Episerver ja Innofactor Prime. Kullakin näillä on julkaistu viiden organisaation sivustot, esimerkiksi Maanmittauslaitos (Drupal), Verohallinto (Episerver) ja Hätäkeskuslaitos (Innofactor Prime).

Muutaman sivuston julkaisujärjestelmiä ovat NetCommunity (Ympäristöministeriö) ja Poutapilvi (Kotimaisten kielten keskus). Yhden käyttäjän julkaisujärjestelmäksi jäävät esimerkiksi Sivuviidakko (Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet), Craft CMS (Museovirasto) ja Contentful (Ilmatieteen laitos).

Laajoja verkkopalveluja ja kevyitä verkkosivustoja

Valtionhallinnon organisaatioiden julkaisujärjestelmät ovat hyvin erilaisessa käytössä: toisaalta ne ovat vaativien verkkopalvelujen alustoja, joihin on yhdistetty erilaisia järjestelmiä; toisaalta ne ovat pieniä suhteellisen pienen organisaation sivustoja, joissa korostuvat viestinnälliset tarpeet.

Liferayn valta-asema valtionhallinnon organisaatioiden keskuudessa ei ole yllätys. Pienoinen yllätys sen sijaan on se, että järjestelmä ei ole valtionhallituksen suosituksesta huolimatta vielä laajemmin käytössä. Tällä hetkellä YJAa ovat hyödyntäneen suhteellisesti eniten isot ja pienet organisaatiot.

Liferayn asemaa puolustaa järjestelmän kyvykkyys laajojen ja asiointiin perustuvien verkkopalvelujen alustana. Isoissa valtionhallinnon organisaatioissa Liferayta on hyödynnetty muutenkin kuin sisällön julkaisualustana. Se onkin suotavaa, sillä pelkästään julkaisujärjestelmänä käytettäessä Liferayn kokonaisukustannukset ovat varsin korkeat verrattuna moniin kilpailijoihin.

Valtaavatko avoimen koodin järjestelmät myös valtionhallinnossa?

Abako Staton paikka kärkikolmikossa selittynee yhden kilpailutuksen voittamisessa. Valtionhallinnossa teknologiapäätökset on tähän saakka tehty usein osana laajoja kilpailutuksia, joissa on haettu yhtä järjestelmää isolle joukolle hyvin erilaisia sivustoja.

Abako markkinoi Statoa vaativiin ja asiakohtaisiin tarpeisiin sovitettuna digitalisaatioalustana. Nähtäväksi jääkö, saako Abako säilytettyä asemansa valtionhallinnon organisaatioiden julkaisujärjestelmänä. North Patrolilla ei ole tiedossa, että uusia sivustoja oltaisiin julkaisemassa Abako Statolla.

Tulevat vuodet näyttävät, millainen on YJAn jatko ja miten avoimen lähdekoodin järjestelmät valtaavat kenttää etenkin kevyemmän sisällöntuoton tarpeisiin. Valtionhallinnon sivustoille on leimallista se, että siellä on sekä todella isoja sivustoja että paljon pieniä sivustoja, ja on ehkä epärealistista ajatella, että yksi tekninen ratkaisu voisi olla sopiva ja kustannustehokas näille kummallekin tapaukselle. Mikäli YJA jatkaa Liferay-linjalla, sen todennäköisesti kannattaisi keskittyä näihin isoihin sivustoihin.

Julkishallinnon organisaatiot ovat Suomessa tyypillisesti suosineet avoimen lähdekoodin ratkaisuja lähinnä kilpailuttamissyistä. Vielä 10 vuotta sitten kaupallisilla tuotteilla oli vahva asema. Esimerkiksi kunnissa pienet kaupalliset tuotteet ovat vaihtuneet viime vuosina avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmiksi ja tällä hetkellä yli puolet Suomen kunnista käyttää avoimen lähdekoodin järjestelmiä. Tämä suuntaus on nähtävissä varmasti myös valtionhallinnon julkaisujärjestelmien valinnoissa silloin, kun verkkosivustoilla ei ratkaista asioinnin tarpeita. Tässäkin selvityksessä on nähtävissä WordPressin nousu ratkaisemaan kevyempien sivustojen tarpeita.

North Patrolin tekemän Valtionhallinnon julkaisujärjestelmät Suomessa -selvityksen tulokset esiteltiin webinaarissa tiistaina 25.8. Webinaarissa selvityksen tuloksia analysoivat North Patrolin asiantuntijat Anna Availa ja Perttu Tolvanen. Katso tallenne GoToWebinaarissa!

Kiinnostaako datakatsaukset?

Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.