10.9.2020

Väestöliitto ei ole yksin pyrkimyksessään edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia, seksuaaliterveyttä, moninaisuutta ja ihmisoikeuksia – samoja tehtäviä hoitavat lukuisat kansalaisjärjestöt. Kaikkia niitä varmaankin yhdistää se, että budjeteista, resursseista ja tekijöistä on koko ajan pulaa. Niinpä Väestöliitto päätti rakentaa yhteisen teknisen alustan, joka auttaisi kansalaisjärjestöjä tarjoamaan digipalveluja, neuvontaa ja apua ilman mittavia investointeja omiin järjestelmäalustoihin.

Tästä ideasta syntyi Hyväkysymys.fi-verkkopalvelu, jossa on mukana jo 42 kumppanijärjestöä. Loppukäyttäjien keskuudessa palvelun suosio kasvaa kohisten, ja järjestöille se on tärkeä alusta digitaalisten palvelumuotojen tarjoamiseen.

Mikä ihmeen Hyvä kysymys?

Helppokäyttöisenä verkkopalveluna Hyväkysymys.fi tukee ja kannustaa maksutta kaikkia kansalaisia löytämään ratkaisun mieltä askarruttaviin elämäntilanteisiin. Se yhdistää suomalaisten järjestöjen tuottamat palvelut ja vertaistuen kaikkien ulottuville, ja näin kumppanijärjestöjen tuottama neuvonta ja tieto on keskitetysti saatavilla.

Verkkopalvelusta löytyy tietopaketteja, videoita, podcasteja ja luentoja eri aiheista, mutta myös osallistavia verkkokursseja, testejä, chat- ja puhelinneuvontaa sekä vertaisryhmiä.

Kantavana konsepti-ideana on se, että digipalvelu antaisi jonkinlaisen vastauksen, tuen ja avun aina kun käyttäjällä on jokin henkilökohtainen kysymys, joka askarruttaa mieltä. Useinhan nämä kysymykset ovat hyvin yksityisiä tai jotenkin nolostuttavia – Hyvä kysymys -palvelu on digitaalinen toveri, joka tekee vastausten hakemisesta helpompaa. Sen aihealueita ovat mm. terveys, seksuaalisuus, parisuhde, kriisit, päihteet, ihmissuhteet ja monikulttuurisuus.

Keskitettyä asiantuntijatietoa ja palveluesittelyjä

Hyväkysymys.fi on modulaarinen palvelualusta, joka tarjoaa kumppanijärjestöilleen työkalut tietosisältöjen lataamiseen: korttimaisella esitystavalla järjestöt voivat julkaista palvelussa tietoartikkeleitaan, puhelinpalvelujaan tai muita palveluesittelyjään.

Kukin järjestö tulee esittelysivuilla näkyviin omalla nimellä ja logollaan, joten käyttäjälle ei jää epäselväksi, minkä järjestön tuottama asiantuntijatieto tai palvelumuoto on kyseessä. Samalla järjestöt saavat tiedoilleen ja palveluilleen parempaa näkyvyyttä keskitetyssä palvelussa.

Käyttäjälle on hyödyllistä se, että samasta palvelusta löytyvät eri järjestöjen tuottamat tiedot ja palvelut – tarjolla olevan aineiston koko kirjoa on helppoa suodattaa itse valitsemillaan aihepiireillä tai asiasanoilla.

Hakutoiminnot palvelussa ovat erityisen tarkkaan pohdittuja ratkaisuja: haut toimivat nopeasti, nokkelasti ja käytettävästi.

Tehtäviä, testejä ja verkkokursseja

Jos vaikea kysymys askarruttaa mieltä, on pitkien tekstien lukemisen sijaan useinkin helpompaa tehdä vaikkapa testi tai osallistua ohjattuun pohdintaan, joka ohjailee kysymysten käsittelyä. Tällaisia osallistavia harjoituksia kaikki järjestöt tarjoavat mielellään, mutta kynnykseksi niiden digitalisoimisessa nousee tekniikka: pienehköllä järjestöllä ei ole resursseja ja osaamista pistää pystyyn vuorovaikutteisia verkkolomakkeita tai verkkokurssiympäristöjä.

Hyvä kysymys -palvelualusta tarjoaa kumppanijärjestöilleen tällaisen ympäristön. Järjestelmässä on työkalut, joiden avulla järjestöt voivat tuottaa omasta aineistostaan harjoituksia tai pohdintatehtäviä, monivalintatestejä laskettuine lopputuloksineen sekä verkkokursseja jaksoineen, tehtävineen ja lopputesteineen.

Webinaareja, videoita ja podcasteja

Kansalaisjärjestöjen resurssien riittävyyttä haastavat myös kirjavat mediamuodot: osaamista, aikaa ja rahaa on vaikeaa löytää media-alustojen hallinnointiin ja materiaalien esitysympäristöjen luomiseen.

Tästä syystä kumppanijärjestöille on ollut erityisen arvokasta se, että Hyvä kysymys -palvelualusta tarjoaa työkalut, joilla on helppoa hoitaa erilaisten mediamuotojen esittäminen. Hyvä kysymys -palvelussa pystyy julkaisemaan ja esittämään luento-webinaareja esitysmateriaaleineen, podcasteja sekä videoita (tallennetaan YouTubeen). Nämä mahdollisuudet antavat olennaisen ratkaisun lukuisten järjestöjen tarpeisiin, ja käyttäjille ne ovat helposti löydettävissä ja suodatettavissa etsityn aiheen mukaan.

Kysymyksiä ja vastauksia

Hyväkysymys.fi-palvelun käyttäjällä on myös konkreettinen mahdollisuus keskustella erilaisista elämäntilanteista muiden samassa tilanteessa olevien käyttäjien kanssa. Palvelusta löytyy erilaisia keskusteluryhmiä, joihin voi kirjoittaa rekisteröitymisen jälkeen. Keskusteluissa on aina mukana myös järjestön asiantuntija. Kukin keskusteluryhmä on aihepiiriltään rajattu, ja siitä vastaa tietty järjestö.

Ryhmät on suojattu kunkin keskusteluryhmän tarpeiden mukaan: järjestö voi rakentaa avoimen ryhmän, jossa anonyymikin keskustelu on mahdollista, tai ryhmiä voidaan suojata vahvemmin, vain ilmoittautuneiden ryhmäläisten nähtäviksi.

Lisäksi digialustalla on työkalu suojattujen henkilökohtaisten kysymysten esittämiseen. Järjestöt voivat luoda kysymys–vastaus-palstan tietystä aihepiiristä, ja tälle palstalle käyttäjät voivat esittää henkilökohtaisen kysymyksensä. Kysymyksen esittäminen edellyttää rekisteröitymistä palveluun. Käyttäjälle vastataan pääasiassa julkisesti, jotta myös muut käyttäjät hyötyvät esitetyistä kysymyksistä ja asiantuntijan vastauksista. Julkisista kysymys-vastaus-pareista poistetaan kaikki henkilön tunnistamiseen liittyvät tiedot. Haastavissa tilanteissa myös yksityinen vastaus on mahdollinen.

Keskusteluapua ja neuvontaa chateilla

Hyvä kysymys -digipalvelu kokoaa myös yhteen erilaisia foorumeja, joilla käyttäjä voi saada vertaistukea, asiantuntijaneuvontaa ja keskusteluyhteyden reaaliajassa. Järjestelmäalusta tarjoaa kumppanijärjestöjen yhteiseen käyttöön monipuoliset chat-toiminnallisuudet, joilla voidaan tarjota päivystäviä chat-palveluja, ajanvarauksella toimivia chat-keskusteluja tai ryhmä-chatteja samojen kysymysten parissa askartelevien ihmisten kanssa.

Nämäkin chat-palvelut olisivat todennäköisesti mahdottomia järjestettäviä yksittäisille järjestöille yksinään, joten yhteinen Hyvä kysymys -palvelualusta auttaa tuottamaan kaikille kansalaisille kattavampia keskustelufoorumeja henkisen hyvinvoinnin kohentamiseksi!

Kysymys-vastaus-palstoina Perhepulma sekä Seksuaalisuudesta nuorille.

Ainutlaatuinen palvelu huutavaan tarpeeseen

Erilaisia sisältö-, media- ja palvelumuotoja tarjoileva Hyväkysymys.fi tekee Suomessa pioneerityötä kansalaisjärjestöjen keskinäisen yhteistyön tukemisessa. Kirjavien järjestelmätarpeiden vuoksi digialustan rakentaminen on ollut teknisesti haasteellista, mutta ongelmia on selvitetty askel askeleelta.

Vuoden 2019 aikana Hyvä kysymys -verkkopalvelu on ollut julkaistuna beta-versiona, mutta vuoden vaihteessa 2019-2020 siirryttiin tuotantoversioon. Palvelu on otettu erittäin hyvin vastaan: käyttäjämäärät kasvavat jatkuvasti ja istuntojen määrä ylitti elokuussa jo kahden miljoonan rajan. Uusia käyttäjiäkin on jo yli 1,3 miljoonaa.

Asiakastyytyväisyyskyselyjen mukaan käyttäjistä 75% on valmis suosittelemaan palvelua ja yli 80% käyttäjistä antoi yleisarvosanaksi melko hyvän tai hyvän. Kumppanijärjestöjen kiinnostus alustaa kohtaan on kasvanut koronaviruksenkin vuoksi ja erityisesti järjestöjen kiinnostus kohdistuu nyt ryhmächatteihin, kursseihin ja luentoihin. Käytetyimmät sisällöt ovat taas artikkeleja, kursseja, videoita ja testejä.

Matka ideasta toteutukseen

Idea ngo-organisaatioiden yhteiselle digialustalle on syntynyt jo vuonna 2016, jolloin Väestöliitto ryhtyi konseptoimaan uudenlaista asiakas- ja järjestölähtöistä sähköistä palvelualustaa. Konseptia konkretisoitiin North Patrolin kanssa vaatimusmäärittelyksi keväällä 2017, ja julkisen kilpailutuksen kautta toteutuskumppaniksi valittiin Geniem Oy.

Toteutusprojektissa oli paljon liikkuvia osia hallinnoitaviksi, sillä WordPress-alustalle yhdisteltiin paljon valmissovelluksia sekä räätälöityjä osia. Kokonaisuuteen kuuluvia komponentteja ovat mm. Redis Search, RocketChat ja Facebook Live. Erinomainen saavutettavuus sekä kansalaisten yhdenvertaisuus ovat olleet tinkimättöminä laatuperiaatteina toteutustyössä. Haastavan teknisen toteutuksen lisäksi hankkeessa on rakennettu järjestöjen keskinäinen yhteistyöverkosto ja hallintamallit kumppanijärjestöjen tukemiseen.

Hankkeen projektipäällikkönä toiminut Juulia Ukkonen-Wallmeroth on hyvästä syystä tyytyväinen aikaansaatuun palveluun, ja odottaa innokkaasti sen jatkokehittämistä:

”Projekti on ollut erittäin laaja ja toisinaan myös haasteellinen, mutta kaikkiin teknisiin, lainsäädännöllisiin ja sisällöllisiin kysymyksiin on aina löytynyt ratkaisu ja hankkeen tavoitteet on saavutettu. North Patrol on toiminut läpi koko hankkeen hyvänä konsultatiivisena tukena.
Lopputuloksena olemme saaneet erittäin monipuolisen Hyvä kysymys-verkkopalvelun, joka tarjoaa järjestökumppaneille yli 14 erilaista työkalua omien sisältöjen ja palveluiden tuottamiseen. Erityisesti iloitsemme siitä, että käyttäjät ovat ottaneet uuden palvelun omakseen.
Nyt suuntaamme katseen kohti tulevaisuutta ja pyrimme varmistamaan alustalle pysyvän rahoituksen, jotta sen kehittäminen järjestökumppaneiden ja loppukäyttäjien toiveiden mukaan on mahdollista.”

Hankkeen tiedot:

Hyväkysymys.fi

Teknologia-alusta: WordPress, RocketChat

  • Syksy 2016 – Konseptointi ja hankkeistus (Väestöliitto)
  • Kevät 2017 – Konseptin tarkennus ja vaatimusmäärittely (North Patrol ja Väestöliitto)
  • Kesä 2017 – Kilpailutus ja toimittajavalinta (Salivirta, North Patrol ja Väestöliitto)
  • Syksy 2017 – Toteutustyön käynnistys (Geniem)
  • 2018 – Tekninen toteutus, järjestöyhteistyö, sisällöntuotanto (Geniem ja Väestöliitto)
  • 2019 – Beta-käyttö
  • Joulukuu 2019 – Palvelun julkaisu

Kirjoittajana Virpi Blom

Case-juttuja järjestöjen ratkaisuista:

Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.