7.10.2020

Magento on installaatioiden lukumäärällä mitattuna suosituin verkkokauppa-alusta niin Suomessa kuin myös kansainvälisesti tarkasteltuna. Vaikka toteutuksia on lukumääräisesti paljon, on näiden kirjo ratkaisun elinkaaren näkökulmasta hyvin vaihteleva. Viime aikoina suurimmat otsikot ovatkin keräänneet Magento 1:n tuen loppumiseen liittyvät huolenaiheet sekä ihan todelliset hakkerointihyökkäykset. Myös Magenton tulevaisuudennäkymät aiheuttavat hieman huolta suomalaisissa toimijoissa. Adobe-kaupan myötä Magento on tähtäämässä entistä enemmän kansainvälisiin suurasiakkaisiin, joten toivoa sopii, etteivät kotimaiset organisaatiot jää tämän kehityskulun jalkoihin.

Magenton toimittajakumppaneilla riittääkin hieman todisteltavaa alustan soveltuvuudesta suomalaisille yrityksille. Kyseessä on joka tapauksessa erittäin kyvykäs verkkokauppa-alusta, jolla pystytään toteuttamaan niin kuluttajaverkkokaupan kuin B2B-kaupan ratkaisuja. Toteutusprojekteja tehdään hyvin harvoin pelkästään omin voimin, joten kyvykkäille kumppaneille on kysyntää myös jatkossa. Suomen laaja toimittajakenttä takaa runsaasti asiantuntijatukea Magento-projekteihin sekä virallisten kumppaneiden että muiden verkkokauppatoimittajien toimesta.

Viralliset kumppanit

Suomessa toimivia Magenton virallisia kumppaneita on (tämän artikkelin julkaisuhetkellä) viisi. Näiden yhteydessä Adoben sivuston partnerilistauksessa on mainittu myös yrityksen Magento 2 -sertifikaattien lukumäärä:

  • Vaimo on 15 maassa toimiva digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijatalo, joka on toteuttanut lukuisia Magento-projekteja niin kuluttaja- kuin B2B-verkkokauppatarpeisiin (platinatason kumppanuus, 142 kpl M2-sertifikaatteja).
  • Youwe on Hollannista ponnistava kansainvälinen digitoimisto, jolla on toimisto myös Helsingissä (kultatason kumppanuus, 52 kpl M2-sertifikaatteja).
  • CGI on globaali toimija, jolla on laaja palvelu- ja tuotetarjooma. CGI:llä on vahva presenssi myös Suomessa (kultatason kumppanuus, 11 kpl M2-sertifiikaatteja).
  • Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, jolla on pitkä historia erilaisista verkkokauppatoteutuksista. Magentoon he ovat panostaneet viimeiset pari vuotta (hopeatason kumppanuus, 10 kpl M2-sertifikaatteja).
  • Ambientia on teknologiayritys, joka on toteuttanut Magento-projekteja jo pitkään. He vahvistivat omaa Magento-tekemistään entisestään muutaman vuoden takaisella yrityskaupalla ostamalla verkkokauppayhtiö Sopranon (pronssitason kumppanuus, 4 kpl M2-sertifikaatteja).

Partnerilistauksesta on kuitenkin osattava tulkita muutama asia. Ensinnäkin on huomioitava, että sertifikaatit koskevat koko yritystä, joten nämä sertifikaatit eivät suinkaan kansainvälisten toimijoiden tapauksissa kohdennu suomalaisiin tai Suomessa työskenteleviin henkilöihin. Toinen huomioitava asia on, että sertifiointeja on erilaisia. Suurin osa on luonnollisesti ohjelmistokehitykseen ja sovellusarkkitehdin työhön soveltuvia, mutta osa on luonteeltaan myös liiketoimintakäyttäjille tarkoitettuja. Hieman tulkinnanvaraiseksi jää myös se, lasketaanko tässä listauksessa henkilöitä vai sertifiointeja. Mikäli lukumäärä mittaa sertifikaattien määrää, on sertifioitujen henkilöiden määrä pienempi, koska yhdellä henkilöllä voi olla useita sertifikaatteja. Sertifiointeihin sekä kumppanuustasoihin voi tutustua tarkemmin Adoben sivustoilla.

Magento julkaisi aiemmin tiedot kaikista henkilötason sertifioinneista avoimesti, mutta Adobe on jostain syystä hiljattain poistanut henkilötason tiedot näkyvistä. Näistä tiedoista kävi ilmi suomalaisten ja Suomessa työskentelevien henkilöiden tarkat sertifioinnit. Viime kesäkuussa nämä tiedot olivat vielä julkisia. Tällöin Suomessa oli 42 kpl Magento 2 -sertifioitua henkilöä. Henkilötasolla viiden virallisen partnerin tilanne oli tällöin seuraava:

  • Vaimo: 18 kpl M2-sertifioitua henkilöä
  • Solteq: 11 kpl M2-sertifioitua henkilöä
  • Ambientia: 4 kpl M2-sertifioitua henkilöä
  • CGI: 1 kpl M2-sertifioitu henkilö
  • Youwe: Ei M2-sertifioituja henkilöitä Suomessa

Kesäkuun tilanne on todennäköisesti hyvin lähellä tämänhetkistä todellista tilannetta. Tämän valossa virallinen partnerilistaus näyttää hieman toisenlaiselta. Vaimo on edelleen selkeä ykkönen, mutta Solteqin viimeaikaiset panostukset Magento-praktiikkaan näyttäytyvät tällä saralla erityisen positiivisessa valossa. Vastaavasti CGI:llä on Suomessa vain yksi M2-sertifioitu henkilö ja Youwe:llä ei ainuttakaan.

Muut Magento-toimittajat

Suomessa on myös useita muita kyvykkäitä Magento-toimittajia, jotka eivät ole syystä tai toisesta Adoben virallisia Magento-partnereita. Suomen mittakaavassa suuremmista toimijoista Digialla on vahvaa Magento-osaamista. Heidän verkkokauppatoteutuksiaan ovat mm. Eckerö Line ja Carlson.

Hieman pienemmistä yrityksistä Lamia on nopeasti kasvanut toimija, joka on todistanut Magento-kyvykkyytensä. Heidän verkkokaupparatkaisujaan ovat mm. Hedengren sekä Särkänniemi.

Piimega on oululainen ohjelmistoyritys, jolla on verkkokaupparatkaisujen lisäksi osaamista myös toiminnanohjausjärjestelmistä. Heidän Magento-toteutuksiaan ovat mm. Rajala Pro Shop sekä Halpahalli.

Sofokus on kokoluokaltaan 40 henkilön toimija, jolla on toimipisteet Helsingissä ja Turussa. Sofokus tarjoaa asiakkailleen verkkokaupan toteutuksen lisäksi erilaisia digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen palveluita. Kauppahalli24 on esimerkki heidän toteuttamastaan Magento-verkkokaupasta.

Crasman on pitkän linjan suomalainen ohjelmistotalo, joka on lähtökohtaisesti nojannut omaan tuotekehitykseensä. Verkkokaupparatkaisuja he ovat tehneet jo pitkään, mutta Magento on alustaratkaisuna suht tuore heidän tarjoomassaan. Esimerkkinä Magentolla toteutetusta verkkokaupasta mainittakoon Marja Kurki.

Avenla on sähköisen liiketoiminnan asiantuntija, joka tekee verkkokaupparatkaisuja useallakin eri alustalla. Esimerkki heidän Magento-tekemisestään on Muurame.com-verkkokauppa.

Muitakin pieniä toimijoita Suomessa on ja lisäksi yksittäisiä asiantuntijoita työskentelee myös suuremmilla toimijoilla, mutta näiden ohjelmistoyritysten varsinaiset panostukset kohdentuvat laajemmassa kuvassa muihin teknologiavaihtoehtoihin tai muille ratkaisualueille. On myös huomioitava, että useat näiden muiden Magento-toimittajien toteutuksista pohjautuvat Magenton avoimen lähdekoodin versioon.

Hahmota tilanteesi

Toimittajia Magentolle siis riittää, joten tukea Magento-verkkokauppaprojektiin tai vaikkapa versiopäivitykseen Magento 1:stä Magento 2:een on saatavilla. Ennen projektiin ryhtymistä on kuitenkin hyvä hahmottaa hieman versiovaihtoehtoja sekä tuotteen tulevaisuudennäkymiä. Avoimen lähdekoodin Magentossa on omat hyvät puolensa, mutta myös omat riskinsä ja rajoitteensa. Vastaavasti kaupalliseen versioon lähdettäessä panostusten ja sitoutumisen verkkokauppatekemiseen tulee olla vahvaa. Kaupallisen version yhteydessä suomalaisten organisaatioiden tulee myös pohtia soveltuvuuttaan globaalin markkinan edellyttämiin toimintamalleihin.

Vasta tämän jälkeen kannattaa alkaa haarukoimaan soveltuvaa toimittajakumppania.

Kaipaatko neuvoa omaan verkkokauppahankkeeseesi? » Ota yhteyttä!

FIN_NP_blog_Mikko

Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.