Suomessa on 310 kuntaa, joista tietokantamme mukaan jo yli 100 käyttää julkaisujärjestelmänään WordPressiä. Tällä hetkellä kunnille WordPressillä tehneitä toimittajia löytyy nelisenkymmentä ja yhä useammalla niistä alkaa olla jo kokemusta useamman kuntasivuston tekemisestä.

Karkeasti ottaen kunnille WordPress-sivustoja toteuttaneet toimistot ovat kolmenlaisia.

  1. Useamman kuntasivuston tekijät, jotka ovat jopa tuotteistaneet kuntasivuston, esimerkiksi Valu Digital, Geniem, JJ-Net.
  2. Toimittajat, joilla on kokemusta kuntasivustojen tekemisestä omilla tuotteillaan tai muilla yleisesti käytetyillä CMS:illä, mutta ovat siirtyneet kuntasivustojen tekoon myös WordPressillä, esimerkiksi Poutapilvi, Tietotalo, Cubescom.
  3. Paikalliset toimittajat, jotka ovat tehneet lähialueen kunnalle verkkosivuston, esimerkiksi Aamos, Nicemedia, Satavisual.

Kuntasivustoista paljon kokemusta WordPressillä

Eniten WordPress-sivustoja kunnille on tehnyt ylivoimaisesti Valu Digital. Kokemusta useammista kuntasivustoista on myös Geniemillä ja Poutapilvellä. Kaikilla näillä on myös paraikaa kuntasivustoja työnalla.

Useampia sivustoja kunnille tehneiden toimittajien esimerkkejä:

Muutamia kuntasivustoja WordPressillä ovat tehneet esimerkiksi MEOM, Creative Crue, WebAula ja Digitaali. Näistä yrityksistä etenkin Tietotalolla ja Cubescomilla on kokemusta kuntasivustojen tekemisestä omilla tuotteillaan, joilla he edelleenkin julkaisevat uusia kuntasivustoja. Kun sivusto on tehty toimittajan omalla tuotteella, ei asiakas voi vaihtaa toimittajaa sivuston elinkaaren aikana ja hänen täytyy luottaa siihen, että tuotteen kehittäminen jatkuu.

Muutamia kuntasivustoja tehneiden toimittajien esimerkkejä:

Yksittäisiä, mutta mielenkiintoisia kuntatoteutuksia

Koska WordPress on maailman ja Suomen suosituin julkaisujärjestelmä, WordPress-osaamista Suomessa riittää. Julkiselle sektorille ylipäätänsä ovat tehneet sivustoja esimerkiksi Aucor, Frantic, Exove ja Redland. Ylipäätänsä kokeneita WordPress-osaajia löytyy Suomesta runsaasti, katso esimerkiksi lista Vierityspalkki-blogista.

Toimittajaa valitessa ratkaistavaa

Kun organisaatio on valinnut julkaisujärjestelmäkseen WordPressin, on sen ratkaistava muutamia asioita, sillä julkaisujärjestelmiä tekevät yritykset ovat profiloituneet hieman eri tavoin.

Kumppaninvalinnassa huomioitavana, painottaako

Kuntien toiminnan tuntemusta: Kuntien tuntemus auttaa toimittajaa ymmärtämään asiakastaan ja tekemään laadukkaamman toteutuksen. Kun toimittaja on tehnyt useita kuntasivustoja, on sillä todennäköisesti jo valmiiksi kuntien tarpeisiin tehtyjä toiminnallisuuksia, mikä todennäköisesti näkyy projektin työ- ja kustannusarviossa. Etenkin kuntasivustoja tuotteistaneilta löytyy valmiita ratkaisuja kuten Valu Digitalilta ja Geniemiltä.

Visuaalista kyvykkyyttä: Visuaalinen näyttävyys korostuu, kun halutaan erottua muista kunnista ja houkutella esimerkiksi matkailijoita. Varsinkin jos ei ole valmiina mainostoimistokumppania, saattaa olla tarvetta toimittajakumppanin visuaaliselle osaamiselle. Näyttöä visuaalisesta osaamisesta on esimerkiksi Creunalla ja Evermadella.

WordPressin teknistä osaamista: Kumppanin tekninen osaaminen vaikuttaa siihen, kuinka paljon aikaa sivuston tekemiseen kuluu aikaa ja kuinka hyvin toimiva, kestävä ja saavutettava verkkosivusto on. Tekninen kyvykkyys on valttia etenkin silloin, jos on erityistä osaamista vaativia toiminnallisuuksia esimerkiksi asioinnin ja verkkokaupan tarpeisiin tai räätälöityjen osioiden kuten karttakäyttöliittymien ja rajapintojen tekemiseen. Vaativista WordPress-toteutuksista on kokemusta esimerkiksi Creunalla, Geniemillä ja Valu Digitalilla.

Kumppanin kokoa: Pienten sivustojen toteutus WordPressillä ei ole teknisesti kovin vaativaa, joten etenkin pieniä ja keskikokoisia digitoimistoja löytyy paljon, jotka ovat WordPressillä sivustoja tehneet. Laajojen sivustojen kohdalla kuitenkin tarvitaan paljon sellaista erityisosaamista ja kokemusta, jota ei välttämättä pieniltä toimistoilta löydy. Pienille kunnille pieni digitoimisto voi olla varsin hyvä kumppani, jos projektissa ei ole mitään teknisesti erityisen vaativaa. Kunnille WordPressillä sivustoja tehneet yritykset eivät ole WordPress- toimistojen isoimmasta päästä. Suurimmat liikevaihdot WordPress-toiminnasta kokeneilla kuntasivuston tekijöistä on Evermadella, Valu Digitalilla, Geniemillä, Creunalla ja Avidlyllä. Kaikkien näiden WordPress-liikevaihto kipuaa yli miljoonan euron.

Paikallisuutta: Toimintaympäristön ymmärtämisellä saattaa kuntatoimialalla olla merkitystä etenkin silloin, jos verkkosivusto ulottuu kunnan tuottamien palveluiden ulkopuolelle esimerkiksi elinvoimanäkökulmasta. Paikalliset toimittajat ovat usein kuitenkin pieniä, joten pienen sivuston tarpeisiin paikallinen digitoimisto on varteenotettava vaihtoehto. Jos tehdään laajaa sivustoa, ei osaaminen välttämättä riitä eikä paikallisuus voi olla enää kriteerinä toteuttajaa valitessa.

Kun kunta on uusimassa verkkosivustoaan WordPressillä, riittää toimittajakandidaatteja omien painotusten mukaan. Mutta koska kumppanikenttä on laaja ja kirjava, kumppanin valintaan kannattaa kiinnittää huomiota.

Me North Patrolissa olemme auttaneet monia kuntia verkkosivustojen konseptoinnissa, teknologiavalinnoissa, hyvän vaatimusmäärittelyn tekemisessä ja kilpailutusten läpiviennissä.

Lue lisää kuntacaseistamme:

Jos haluat asiantuntijoiden näkemystä, apua verkkokauppasi tai verkkopalvelusi suunnitteluun tai jatkokehitykseen, ole yhteydessä.

Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.