Kaikissa Suomen kunnissa ratkotaan verkkosivustojen suunnittelussa samankaltaisia, tyypillisiä kuntasivusoissa ratkaistavia ongelmia, joita käsittelimme 28.10.2020 pidetyssä webinaarissamme.

Kuntien verkkosivustojen uudistuksissa on mietittävä, miten ratkaistaan:

 • Rakennejäsennys ja navigointimalli
  Kuntasivustoilla on todella paljon asiaa, joiden perusteella johdetaan sivuston päärakenne. Tyypillisin ratkaisu kunnissa on muodostaa päänavigaatio ”jotain ja jotain” sanamuodoilla esimerkiksi ”Asuminen ja ympäristö” tai ”Kasvatus ja koulutus”. Viime aikoina olemme nähneet myös erilaisia ratkaisuja, joissa päänavigaatio on yhden napin takana, käytetty omintakeisia termejä tai otettu palvelut yhdeksi osioksi.
 • Asukkaiden palvelujen, matkailupalvelujen ja elinkeinopalvelujen suhde toisiinsa
  Kunnilla on usein monia sivustoja, koska eri kohderyhmät ja toimijat tarvitsevat omia sivustojaan. Yleisemmin sivustoja on asukkaiden, matkailijoiden ja yritysten tarpeisiin. Näissä sivustoissa on kuitenkin yhteistä sisältöä, joten täytyy ratkaista, kuinka päällekkäiset sisällöt ylläpidetään. Yhdeksi ratkaisuksi on kokeiltu keskitettyä ”sisältövarastoa”.
 • Yksiköiden, palvelujen, kohderyhmien ja kampanjoiden erillissivustot
  Monesti myös kulttuurilaitokset ja liikelaitokset saavat omia sivustojaan määräaikaisista kampanjoista tai projekteista puhumattakaan. Tällöin nousee muun muassa kysymys siitä, millaisen ilmeen eri sivustot pitäisi saada. Erillissivustojen problematiikkaa on ratkaistu sallimalla itsenäisille sivustoille omat ympäristöt, perustamalla yhteisiä alustoja tai ottamalla ne kunnan sivuston kainaloon. Ja toki vaihtoehtona on se, ettei ei tehdä erillissivustoja lainkaan.
 • Palvelupolut ja käyttäjien ohjaaminen sivuilla
  Tietoa etsivälle käyttäjälle on ensiarvoista, että hän saa nopeasti tiedon ja että hänet ohjataan selkeästi eteenpäin. Kun palveluun liittyy asiointia, se kannattaa tuoda selkeästi esille esimerkiksi call to action -tyyppisillä kehotteilla ja ohjata varsinaiseen asiointiin, missä se sitten onkin.

Jokainen kunnissa verkkosivu-uudistusta tekevä joutuu miettimään omat ratkaisunsa yllä oleviin asioihin. Onneksi kuntasivustoissa on paljon vertailtavaa. Silti jokaisessa kunnassa on tehtävä päätökset oman kunnan näkökulmasta ja huomioida kohderyhmät, tavoitteet, viestit, palvelut, toimintaympäristö ja resurssit. Nämä kun ovat jokaisessa kunnassa omanlaisensa.

North Patrolin asiantuntijat Anna Availa ja Virpi Blom käsittelivät 28.10.2020 pidetyssä webinaarissa kuntien yleisimpiä konseptimalleja. Katso reilun tunnin mittainen webinaari, jossa avataan konseptuaalisia kysymyksiä ja vastataan lopussa kuulijoiden kysymyksiin.

Webinaarin tallenne on katsottavissa YouTubessa.

Kiinnostaako kunnat? Lue lisää!

Jos haluat asiantuntijoiden näkemystä, apua verkkokauppasi tai verkkopalvelusi suunnitteluun tai jatkokehitykseen, ole yhteydessä.

Koostamme noin kaksi kertaa vuodessa kiinnostavimmat kunta-alan verkkoviestintää ja sisäistä viestintää käsittelevät ajankohtaiset jutut uutiskirjeeksi jota kutsumme ”North Patrolin kuntauutiskirjeeksi”. Tilaa kunta-uutiskirje omaan sähköpostiisi!