Työterveyslaitos (TTL) uudistaa  ttl.fi -verkkopalvelunsa ja etsii kumppania suunnittelemaan ja toteuttamaan uuden verkkopalvelun Drupal-julkaisujärjestelmällä.

Työterveyslaitos on monitieteinen tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen julkisoikeudellinen yhteisö, joka toimii sosiaali- ja terveysministeriön hallinonalalla.

Kilpailutus on avattu julkisten hankintojen HILMA-palvelussa, ja kilpailutusasiakirjat ovat luettavissa 16.12.2020 kello 12 saakka.

Uudistuksen tavoitteena on luoda Työterveyslaitokselle yksi selkeä kokonaisuus, joka on asiakaslähtöinen ja joka tulee liiketoiminnan tavoitteita sekä yhteiskunnallista vaikuttamista. Tarkoituksena on helpottaa asiakkaiden ostoprosessia sekä vahvistaa liiketoimintaa ja Työterveyslaitoksen brändiä palveluorganisaationa.

Hankintaan sisältyy julkisen ttl.fi -verkkopalvelun suunnittelu ja toteutus, ratkaisun tuki- ja sovellusylläpitopalvelut sekä verkkopalvelun jatkokehitys- ja käyttöpalvelut.

Työterveyslaitos on suunnitellut uuden verkkopalvelun ylätasoista konseptia North Patrolin kanssa, sekä tarkentanut suunnitelmia yhdessä Nordkappin kanssa. Työterveyslaitos etsii pitkäaikaista kumppania, joka pystyy toteuttamaan suunnitellun kokonaisuuden Drupal-julkaisujärjestelmällä, tarjoten käyttäjille erinomaisen palvelukokemuksen. Työterveyslaitos aikoo kehittää verkkopalvelua dataan perustuen ja toivoo valittavan toimittajakumppanin myös pystyvän tukemaan TTL:ää verkkopalvelun suunnitelmallisessa kehittämisessä.

North Patrol tukee Työterveyslaitosta kilpailutuksen läpiviennissä.


Kilpailutus-sarjassa vinkkaamme julkishallinnon asiakkaidemme käynnissä olevista kilpailutuksista. Julkisissa hankinnoissa kilpailutuksen asiakirjat ovat avoimesti tutustuttavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa.

Tarvitsetko apua digihankkeen valmisteluun, suunnitteluun, kilpailutukseen tai läpiviennin tueksi? Ota yhteyttä North Patroliin!