Tampereen kaupunki on käynnistänyt kaksi kilpailutusta verkkopalvelukokonaisuutensa uudistamiseksi. Kaupungin pääsivusto Tampere.fi uudistetaan monipuoliseksi Drupal-alustaiseksi kaupungin palvelujen esittelyvitriiniksi, ja WordPress-ympäristöön toteutetaan kustannustehokkaat multisite-työkalut kymmenien erillissivustojen tuottamiseksi. Näiden ympäristöjen suunnitteluun ja toteutukseen Tampereen kaupunki on etsimässä hyvät yhteistyökumppanit.

Tampere on Suomen kolmanneksi suurin kaupunki ja omintakeisesta Mansen tunnelmasta kaikille suomalaisille tuttu. Yhtenä Suomen nopeimmin kasvavista kaupunkiseuduista Tampere loistaa kyselyissä vuodesta toiseen Suomen vetovoimaisimpana kaupunkina ja halutuimpana muuttokohteena. Nyt verkkopalveluja toteuttavilla yrityksillä olisi ainutkertainen mahdollisuus päästä osalliseksi Tampereen verkkonäkyvyyden rakentamiseen!

Drupal-kilpailutus on avattu julkisten hankintojen HILMA-palvelussa, ja kilpailutusasiakirjat ovat luettavissa 18.12.2020 kello 12 saakka.

WordPress-kilpailutus on avattu julkisten hankintojen HILMA-palvelussa, ja kilpailutusasiakirjat ovat luettavissa 18.12.2020 kello 12 saakka.

Alkuvuodesta 2020 käynnistyneessä projektissa uudistetaan paitsi Tampere.fi-sivuston tekninen toteutus myös sivujen palvelukonsepti, ulkoasu ja käyttöliittymä. Lisäksi sisältöjä muotoillaan käyttäjälähtöisemmiksi.

Uudistuksen tavoitteena on olemukseltaan entistä houkuttelevampi Tampere.fi, joka palvelee erityisesti kuntalaisia heidän arjen eri tilanteissaan. Sivusto tarjoaa helposti löydettävissä olevaa tietoa kaupungin toiminnasta sekä sujuvan pääsyn palveluihin. Paitsi kaupungin palvelut, Tampere.fi tuo esiin keskeiset ajankohtaisasiat ja kuntalaisen vaikuttamismahdollisuudet sekä kaupungin toiminnan ja kehittämisen painopisteet. Uusi sivusto toimii ylpeästi esiteltävänä käyntikorttina kaupungille, myös kansainvälisesti, ja lisää siten Tampereen vetovoimaa. Myöhemmässä vaiheessa tavoitteena on kehittää sivustoa kohti sujuvampaa sähköistä asiointia.

Kaupungin pääsivuston uudistamisen lisäksi yhtenäistetään kaupungin eri verkkopalvelujen kokonaisuutta luomalla pääpalvelusta erillisille sivustoille, kuten esimerkiksi kansainvälisesti toimintaansa markkinoiville kulttuurilaitoksille, opetuskäytön piensivustoille sekä kampanjatyyppisille sivustoille, yhteinen julkaisuympäristö. Erillissivustojen uuden ympäristön ensimmäisiä toteutuksia ovat Muumimuseo.fi ja Tamperefilharmonia.fi. Yhteensä erillissivustoja toteutetaan uudistuksessa noin 30, kun mukaan lasketaan opetuskäytön sivustot.

Tampereen kaupunki esittelee kilpailutuksen lähtökohtia myös omalla verkkosivustollaan: Tampereen kaupungin verkkopalveluja uudistetaan – kaksi kilpailutusta käynnissä.

North Patrol on ollut Tampereen kaupungin tukena verkkopalvelujen konseptisuunnitelmien tarkentamisessa, vaatimusten määrittelyssä ja kilpailutuksen suunnittelussa.


Kilpailutus-sarjassa vinkkaamme julkishallinnon asiakkaidemme käynnissä olevista kilpailutuksista. Julkisissa hankinnoissa kilpailutuksen asiakirjat ovat avoimesti tutustuttavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa.

Tarvitsetko apua digihankkeen valmisteluun, suunnitteluun, kilpailutukseen tai läpiviennin tueksi? Ota yhteyttä North Patroliin!